ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Pannavagge samasisakatha
   [723] Sabbadhammanam sammasamucchede nirodhe ca anupatthanatapanna
samasisatthe nanam.
   {723.1}   Sabbadhammananti   pancakkhandha  dvadasayatanani
attharasa  dhatuyo  kusala dhamma akusala dhamma abyakata dhamma
kamavacara  dhamma  rupavacara  dhamma  arupavacara  dhamma
apariyapanna dhamma.
   {723.2}  Sammasamucchedeti  nekkhammena  kamacchandam samma
samucchindati  abyapadena  byapadam samma samucchindati alokasannaya
thinamiddham  samma  samucchindati  avikkhepena uddhaccam samma samucchindati
dhammavavatthanena  vicikiccham  samma  samucchindati nanena avijjam samma
samucchindati  pamujjena  aratim  samma  samucchindati  pathamajjhanena
nivarane  samma  samucchindati  .pe.  arahattamaggena  sabbakilese
samma samucchindati.
   [724] Nirodheti nekkhammena kamacchandam nirodheti abyapadena
byapadam   nirodheti   alokasannaya   thinamiddham   nirodheti
Avikkhepena  uddhaccam  nirodheti  dhammavavatthanena  vicikiccham nirodheti
nanena  avijjam  nirodheti  pamujjena aratim nirodheti pathamajjhanena
nivarane nirodheti .pe. Arahattamaggena sabbakilese nirodheti.
   {724.1}  Anupatthanatati  nekkhammam  patiladdhassa  kamacchando
na  upatthati  abyapadam  patiladdhassa  byapado  na  upatthati
alokasannam  patiladdhassa  thinamiddham  na upatthati avikkhepam patiladdhassa
uddhaccam  na  upatthati  dhammavavatthanam  patiladdhassa  vicikiccha  na
upatthati  nanam  patiladdhassa  avijja  na  upatthati  pamujjam
patiladdhassa  arati  na  upatthati  pathamajjhanam  patiladdhassa  nivarana
na  upatthahanti  .pe.  arahattamaggam  patiladdhassa  sabbakilesa  na
upatthahanti.
   [725]  Samanti  kamacchandassa  pahinatta  nekkhammam  samam
byapadassa  pahinatta  abyapado  samam  thinamiddhassa  pahinatta
alokasanna   samam   uddhaccassa  pahinatta  avikkhepo  samam
vicikicchaya  pahinatta  dhammavavatthanam  samam  avijjaya  pahinatta
nanam  samam  aratiya  pahinatta  pamujjam  samam  nivarananam pahinatta
pathamajjhanam samam .pe. Sabbakilesanam pahinatta arahattamaggo samam.
   {725.1} Sisanti terasa sisani palibodhasisanca tanha bandhanasisanca 1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinibandhasisanca.
Mano   paramasasisanca   ditthi   vikkhepasisanca   uddhaccam
kilesasisanca  1-  avijja  adhimokkhasisanca  saddha  paggahasisanca
viriyam  upatthanasisanca  sati  avikkhepasisanca  samadhi  dassanasisanca
panna   pavattasisanca   jivitindriyam   gocarasisanca   vimokkho
sankharasisanca nirodhoti.
            Samasisakatha nitthita.
              ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 620-622. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12469&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12469&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=723&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=86              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=723              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8215              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8215              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]