ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Paññāvagge samasīsakathā
   [723] Sabbadhammānaṃ sammāsamucchede nirodhe ca anupaṭṭhānatāpaññā
samasīsaṭṭhe ñāṇaṃ.
   {723.1}   Sabbadhammānanti   pañcakkhandhā  dvādasāyatanāni
aṭṭhārasa  dhātuyo  kusalā dhammā akusalā dhammā abyākatā dhammā
kāmāvacarā  dhammā  rūpāvacarā  dhammā  arūpāvacarā  dhammā
apariyāpannā dhammā.
   {723.2}  Sammāsamucchedeti  nekkhammena  kāmacchandaṃ sammā
samucchindati  abyāpādena  byāpādaṃ sammā samucchindati ālokasaññāya
thīnamiddhaṃ  sammā  samucchindati  avikkhepena uddhaccaṃ sammā samucchindati
dhammavavatthānena  vicikicchaṃ  sammā  samucchindati ñāṇena avijjaṃ sammā
samucchindati  pāmujjena  aratiṃ  sammā  samucchindati  paṭhamajjhānena
nīvaraṇe  sammā  samucchindati  .pe.  arahattamaggena  sabbakilese
sammā samucchindati.
   [724] Nirodheti nekkhammena kāmacchandaṃ nirodheti abyāpādena
byāpādaṃ   nirodheti   ālokasaññāya   thīnamiddhaṃ   nirodheti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page621.

Avikkhepena uddhaccaṃ nirodheti dhammavavatthānena vicikicchaṃ nirodheti ñāṇena avijjaṃ nirodheti pāmujjena aratiṃ nirodheti paṭhamajjhānena nīvaraṇe nirodheti .pe. Arahattamaggena sabbakilese nirodheti. {724.1} Anupaṭṭhānatāti nekkhammaṃ paṭiladdhassa kāmacchando na upaṭṭhāti abyāpādaṃ paṭiladdhassa byāpādo na upaṭṭhāti ālokasaññaṃ paṭiladdhassa thīnamiddhaṃ na upaṭṭhāti avikkhepaṃ paṭiladdhassa uddhaccaṃ na upaṭṭhāti dhammavavatthānaṃ paṭiladdhassa vicikicchā na upaṭṭhāti ñāṇaṃ paṭiladdhassa avijjā na upaṭṭhāti pāmujjaṃ paṭiladdhassa arati na upaṭṭhāti paṭhamajjhānaṃ paṭiladdhassa nīvaraṇā na upaṭṭhahanti .pe. arahattamaggaṃ paṭiladdhassa sabbakilesā na upaṭṭhahanti. [725] Samanti kāmacchandassa pahīnattā nekkhammaṃ samaṃ byāpādassa pahīnattā abyāpādo samaṃ thīnamiddhassa pahīnattā ālokasaññā samaṃ uddhaccassa pahīnattā avikkhepo samaṃ vicikicchāya pahīnattā dhammavavatthānaṃ samaṃ avijjāya pahīnattā ñāṇaṃ samaṃ aratiyā pahīnattā pāmujjaṃ samaṃ nīvaraṇānaṃ pahīnattā paṭhamajjhānaṃ samaṃ .pe. Sabbakilesānaṃ pahīnattā arahattamaggo samaṃ. {725.1} Sīsanti terasa sīsāni palibodhasīsañca taṇhā bandhanasīsañca 1- @Footnote: 1 Ma. Yu. vinibandhasīsañca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page622.

Māno parāmāsasīsañca diṭṭhi vikkhepasīsañca uddhaccaṃ kilesasīsañca 1- avijjā adhimokkhasīsañca saddhā paggahasīsañca viriyaṃ upaṭṭhānasīsañca sati avikkhepasīsañca samādhi dassanasīsañca paññā pavattasīsañca jīvitindriyaṃ gocarasīsañca vimokkho saṅkhārasīsañca nirodhoti. Samasīsakathā niṭṭhitā. ---------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 620-622. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12469&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12469&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=723&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=86              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=723              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8215              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8215              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]