ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Pannavagge satipatthanakatha
          savatthiparipunnanidanam
   [726] [2]- Cattarome bhikkhave satipatthana katame cattaro
idha  bhikkhave  bhikkhu  kaye kayanupassi viharati atapi sampajano
satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  vedanasu  .pe. citte
dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima vineyya
loke abhijjhadomanassam ime kho bhikkhave cattaro satipatthanati.
   [727] Katham kaye kayanupassi viharati . idhekacco pathavikayam
aniccato  anupassati  no  niccato  dukkhato  anupassati  no
sukhato  anattato  anupassati  no  attato  nibbindati  no nandati
virajjati  no  rajjati  nirodheti  no  samudeti  patinissajjati  no
@Footnote: 1 Ma. sankilesasisanca. 2 Ma. savatthinidanam.
Adiyati   aniccato  anupassanto  niccasannam  pajahati  dukkhato
anupassanto  sukhasannam  pajahati  anattato  anupassanto  attasannam
pajahati  nibbindanto  nandim  pajahati  virajjanto  ragam  pajahati
nirodhento  samudayam  pajahati  patinissajjanto  adanam  pajahati
imehi   sattahakarehi   kayam  anupassati  kayo  upatthanam
no  sati  sati upatthanam ceva sati ca taya satiya tena nanena
tam  kayam  anupassatiti  tena  vuccati  kaye  kayanupassana
satipatthanabhavana 1-.
   {727.1}  Bhavanati  catasso bhavana tattha jatanam dhammanam
anativattanatthena   bhavana   indriyanam  ekarasatthena  bhavana
tadupagaviriyavahanatthena  bhavana  asevanatthena  bhavana  idhekacco
apokayam  tejokayam  vayokayam  kesakayam  lomakayam  chavikayam
cammakayam  mamsakayam  [2]-  naharukayam  atthikayam  atthiminjakayam
aniccato  anupassati  no  niccato  dukkhato  anupassati no sukhato
anattato  anupassati  no  attato  nibbindati  no  nandati
virajjati  no  rajjati  nirodheti  no  samudeti  patinissajjati no
adiyati   aniccato  anupassanto  niccasannam  pajahati  dukkhato
anupassanto   sukhasannam   pajahati   anattato   anupassanto
attasannam   pajahati   nibbindanto   nandim  pajahati  virajjanto
ragam  pajahati  nirodhento  samudayam  pajahati  patinissajjanto adanam
@Footnote: 1 Ma. kayanupassanasatipatthana. evamidisesu thanesu. 2 Ma. Yu. rudhirakayam.
Pajahati  imehi  sattahi  akarehi kayam anupassati kayo upatthanam
no sati sati upatthanam ceva sati ca taya satiya tena nanena tam
kayam  anupassatiti  1-  tena  vuccati  kaye  kayanupassana
satipatthanabhavana.
   {727.2}  Bhavanati catasso bhavana .pe. Asevanatthena bhavana
.pe. Evam kaye kayanupassi viharati.
   [728] Katham vedanasu vedananupassi viharati . idhekacco sukham
vedanam  aniccato  anupassati  no  niccato  .pe.  patinissajjati
no  adiyati  aniccato  anupassanto  niccasannam  pajahati  .pe.
Patinissajjanto  adanam  pajahati  imehi  sattahakarehi  vedanam
anupassati  vedana  upatthanam  no  sati  sati  upatthanam  ceva
sati  ca  taya  satiya  tena nanena tam vedanam anupassatiti tena
vuccati vedanasu vedananupassana satipatthanabhavana.
   {728.1} Bhavanati catasso bhavana .pe. Asevanatthena bhavana
.pe. idhekacco dukkham vedanam .pe. adukkhamasukham vedanam cakkhusamphassajam
vedanam    sotasamphassajam   vedanam   ghanasamphassajam   vedanam
.pe.  patinissajjanto  adanam  pajahati  imehi  sattahakarehi
vedanam  anupassati  vedana  upatthanam  no  sati  sati  upatthanam
ceva  sati  ca  taya  satiya tena nanena tam vedanam anupassatiti
tena vuccati vedanasu vedananupassana satipatthanabhavana.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati. evamidisesu padesu.
   {728.2}  Bhavanati  catasso bhavana .pe. asevanatthena
bhavana .pe. Evam vedanasu vedananupassi viharati.
   [729]  Katham citte cittanupassi viharati . idhekacco saragam
cittam  aniccato  anupassati  no  niccato  .pe.  patinissajjati
no  adiyati  aniccato  anupassanto  niccasannam  pajahati  .pe.
Patinissajjanto  adanam  pajahati  imehi  sattahakarehi  cittam
anupassati  cittam  upatthanam  no  sati  sati  upatthanam  ceva sati
ca  taya  satiya  tena  nanena  tam  cittam  anupassatiti  tena
vuccati citte cittanupassana satipatthanabhavana.
   {729.1}   Bhavanati catasso bhavana .pe. asevanatthena
bhavana .pe. idhekacco vitaragam cittam sadosam cittam vitadosam cittam
samoham  cittam  vitamoham  cittam  sankhittam  cittam  vikkhittam  cittam
mahaggatam   cittam  amahaggatam  cittam  sauttaram  cittam  anuttaram
cittam  samahitam  cittam  asamahitam  cittam  vimuttam  cittam  avimuttam
cittam   cakkhuvinnanam   sotavinnanam   ghanavinnanam  jivhavinnanam
kayavinnanam     manovinnanam     aniccato     anupassati
no  niccato  .pe.  patinissajjati  no  adiyati  aniccato
anupassanto   niccasannam   pajahati   .pe.   patinissajjanto
adanam  pajahati  imehi  sattahakarehi  cittam  anupassati  cittam
upatthanam  no  sati  sati  upatthanam  ceva  sati ca taya satiya
Tena nanena tam cittam anupassatiti tena vuccati citte cittanupassana
satipatthanabhavana.
   {729.2}  Bhavanati  catasso  bhavana .pe. asevanatthena
bhavana .pe. Evam citte cittanupassi viharati.
   [730] Katham dhammesu dhammanupassi viharati . Idhekacco thapetva
kayam  thapetva  vedanam thapetva cittam tadavasese dhamme aniccato
anupassati   no  niccato  dukkhato  anupassati  no  sukhato
anattato  anupassati  no  attato  nibbindati  no  nandati
virajjati  no  rajjati  nirodheti  no  samudeti  patinissajjati  no
adiyati   aniccato  anupassanto  niccasannam  pajahati  dukkhato
anupassanto  sukhasannam  pajahati  anattato  anupassanto  attasannam
pajahati  nibbindanto  nandim  pajahati  virajjanto  ragam  pajahati
nirodhento  samudayam  pajahati  patinissajjanto  adanam  pajahati
imehi  sattahakarehi  dhamme  anupassati  dhamma  upatthanam  no
sati  sati  upatthanam  ceva  sati  ca  taya satiya tena nanena
te  dhamme  anupassatiti  tena  vuccati  dhammesu  dhammanupassana
satipatthanabhavana.
   {730.1}  Bhavanati catasso bhavana tattha jatanam dhammanam
anativattanatthena   bhavana   indriyanam  ekarasatthena  bhavana
tadupagaviriyavahanatthena  bhavana  asevanatthena  bhavana  .pe.
Evam dhammesu dhammanupassi viharatiti.
          Satipatthanakatha nitthita.
             ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 622-627. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12511&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12511&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=726&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=87              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=726              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8222              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8222              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]