ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Pannavagge matikakatha
   [737]  Nicchato  muccatiti  1-  vimokkho  vijjavimutti
adhisilam  adhicittam  adhipanna  passaddhi  nanam  dassanam  suddhi  2-
nekkhammam  nissaranam  paviveko  vossaggo  cariya  jhanavimokkho
bhavanadhitthanajivitam 3-.
   {737.1}  Nicchatoti  nekkhammena  kamacchandato  nicchato
abyapadena  byapadato  nicchato  .pe. pathamajjhanena nivaranehi
nicchato .pe. Arahattamaggena sabbakilesehi nicchato muccati 4-.
   {737.2} Vimokkhoti nekkhammena kamacchandato muccatiti vimokkho
abyapadena  byapadato  muccatiti  vimokkho  .pe. pathamajjhanena
nivaranehi   muccatiti   vimokkho   .pe.   arahattamaggena
@Footnote: 1 Si. Ma. - mokkho vimokkho. evamuparipi. niccato vimuttiti.
@2 Ma. Yu. visuddhi. 3 Ma. Yu. bhavana adhitthanam jivitam. 4 Ma. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page638.

Sabbakilesehi muccatiti vimokkho. {737.3} Vijjavimuttiti nekkhammam vijjatiti vijja kamacchandato muccatiti vimutti vijjanto muccati muccanto vijjatiti vijjavimutti abyapadam 1- vijjatiti vijja byapadato muccatiti vimutti vijjanto muccati muccanto vijjatiti vijjavimutti .pe. Arahattamaggo vijjatiti vijja sabbakilesehi muccatiti vimutti vijjanto muccati muccanto vijjatiti vijjavimutti. [738] Adhisilam adhicittam adhipannati nekkhammena kamacchandam samvaratthena silavisuddhi avikkhepatthena cittavisuddhi dassanatthena ditthivisuddhi yo tattha samvarattho ayam adhisilasikkha yo tattha avikkhepattho ayam adhicittasikkha yo tattha dassanattho ayam adhipannasikkha abyapadena byapadam samvaratthena silavisuddhi .pe. arahattamaggena sabbakilese samvaratthena silavisuddhi avikkhepatthena cittavisuddhi dassanatthena ditthivisuddhi yo tattha samvarattho ayam adhisilasikkha yo tattha avikkhepattho ayam adhicittasikkha yo tattha dassanattho ayam adhipannasikkha. [739] Passaddhiti nekkhammena kamacchandam patippassambheti abyapadena byapadam patippassambheti .pe. arahattamaggena sabbakilese patippassambheti. {739.1} Nananti kamacchandassa pahinatta nekkhammam natatthena @Footnote: 1 Ma. Yu. abyapado.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page639.

Nanam byapadassa pahinatta abyapado natatthena nanam .pe. Sabbakilesanam pahinatta arahattamaggo natatthena nanam. {739.2} Dassananti kamacchandassa pahinatta nekkhammam ditthatta dassanam byapadassa pahinatta abyapado ditthatta dassanam .pe. Sabbakilesanam pahinatta arahattamaggo ditthatta dassanam. {739.3} Visuddhiti kamacchandam pajahanto nekkhammena visujjhati byapadam pajahanto abyapadena visujjhati .pe. sabbakilese pajahanto arahattamaggena visujjhati. [740] Nekkhammanti kamanametam nissaranam yadidam nekkhammam rupanametam nissaranam yadidam aruppam yam kho pana kinci bhutam sankhatam paticcasamuppannam nirodho tassa nekkhammam byapadassa abyapado nekkhammam thinamiddhassa alokasanna nekkhammam .pe.. {740.1} Nissarananti kamanametam nissaranam yadidam nekkhammam rupanametam nissaranam yadidam aruppam yam kho pana kinci bhutam sankhatam paticcasamuppannam nirodho tassa nissaranam kamacchandassa nekkhammam nissaranam byapadassa abyapado nissaranam .pe. Sabbakilesanam arahattamaggo nissaranam. {740.2} Pavivekoti kamacchandassa nekkhammam paviveko byapadassa abyapado paviveko .pe. sabbakilesanam arahattamaggo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page640.

Paviveko. {740.3} Vossaggoti nekkhammena kamacchandam vossajjati abyapadena byapadam vossajjati .pe. Arahattamaggena sabbakilese vossajjati. {740.4} Cariyati kamacchandam pajahanto nekkhammena carati byapadam pajahanto abyapadena carati .pe. Sabbakilese pajahanto arahattamaggena carati. {740.5} Jhanavimokkhoti nekkhammam jayatiti jhanam kamacchandam jhapetiti jhanam jayanto muccatiti jhanavimokkho jhapento muccatiti jhanavimokkho jayantiti dhamma jhapentiti kilese jate ca jhape ca janatiti jhanavimokkho abyapado jayatiti jhanam byapadam jhapetiti jhanam alokasanna jayatiti jhanam .pe. thinamiddham jhapetiti jhanam .pe. arahattamaggo jayatiti jhanam sabbakilese jhapetiti jhanam jayanto muccatiti jhanavimokkho jhapento muccatiti jhanavimokkho jayantiti dhamma jhapentiti kilese jate ca jhape ca janatiti jhanavimokkho. [741] Bhavanadhitthanajivitanti kamacchandam pajahanto nekkhammam bhavetiti bhavanasampanno nekkhammavasena cittam adhitthatiti adhitthanasampanno svayam evam bhavanasampanno adhitthanasampanno

--------------------------------------------------------------------------------------------- page641.

Samam jivati no visamam samma jivati no miccha visuddham jivati no kilitthanti ajivasampanno svayam evam bhavanasampanno adhitthanasampanno ajivasampanno yannadeva parisam upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam visarado upasankamati amankubhuto tam kissahetu tatha hi so bhavanasampanno adhitthanasampanno ajivasampanno byapadam pajahanto abyapadam bhavetiti bhavanasampanno thinamiddham pajahanto alokasannam bhavetiti bhavanasampanno uddhaccam pajahanto avikkhepam bhavetiti bhavanasampanno vicikiccham pajahanto dhammavavatthanam bhavetiti bhavanasampanno {741.1} avijjam pajahanto nanam 1- bhavetiti bhavanasampanno aratim pajahanto pamujjam bhavetiti bhavanasampanno nivaranam 2- pajahanto pathamajjhanam bhavetiti bhavanasampanno .pe. sabbakilese pajahanto arahattamaggam bhavetiti bhavanasampanno arahattamaggavasena cittam adhitthatiti adhitthanasampanno svayam evam bhavanasampanno adhitthanasampanno samam jivati no visamam samma jivati no miccha visuddham jivati no kilitthanti ajivasampanno svayam evam bhavanasampanno adhitthanasampanno ajivasampanno yannadeva parisam upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam visarado upasankamati amankubhuto tam kissahetu @Footnote: 1 Ma. vijjam. 2 Ma. nivarane.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page642.

Tatha hi so bhavanasampanno adhitthanasampanno ajivasampannoti. Matikakatha nitthita. Patisambhidapakaranam samattam. Tatruddanam bhavati nanam ditthi ca assasam 1- indriyam vimokkhena pancamam gatikammam vipallaso maggo mandena 2- te dasa yuganaddham saccabojjhanga metta viragena pancamam patisambhida dhammacakkam lokuttaram balam sunnato te dasa 3- panna iddhi abhisamayo vivekam cariyena 4- pancamam patihiriyanca samasisanca 5- satipatthanam vipassana 6- tatiye pannavaggamhi matikaya ca te dasati. [7]- Tivaggo yassa vikkhepo 8- patisambhidapakarane anantanayamaggesu gambhiro sagarupamo nabham ca tarakakinnam thulo jatassaro yatha kathikanam vilasaya yoginam nanajotananti. Iti patisambhida nitthita. ------------- @Footnote: 1 Yu. anapanam. 2 Yu. mandoti. 3 Ma. nanam ... te dasati ime patha @natthi. Yu. te dasati idam pathadvayam natthi. 4 Ma. Yu. viveko cariyapancamo. @5 Ma. patihari samasisi. Yu. patihariyanca .... 6 Yu. sati vipassanamatikati. @7 Ma. mahavaggo yuganaddho pannavaggo ca namako. 8 Ma. tayova vaggo imamhi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 637-642. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12812&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12812&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=737&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=737              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8378              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8378              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]