ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [103]  Kathaṃ  paccuppannānaṃ  dhammānaṃ  vipariṇāmānupassane
paññā  udayabbayānupassane  ñāṇaṃ  jātaṃ  rūpaṃ  paccuppannaṃ  tassa
nibbattilakkhaṇaṃ   udayo   vipariṇāmalakkhaṇaṃ   vayo  anupassanāñāṇaṃ
jātā  vedanā  jātā  saññā  jātā  saṅkhārā  jātaṃ viññāṇaṃ
jātaṃ  cakkhuṃ  .pe.  jāto  bhavo paccuppanno tassa nibbattilakkhaṇaṃ
udayo vipariṇāmalakkhaṇaṃ vayo anupassanāñāṇaṃ.
   [104]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  udayaṃ  passanto  kati  lakkhaṇāni
passati   vayaṃ  passanto  kati  lakkhaṇāni  passati  udayabbayaṃ
passanto  kati  lakkhaṇāni  passati  .  pañcannaṃ  khandhānaṃ  udayaṃ
passanto  pañcavīsati  lakkhaṇāni  passati  vayaṃ  passanto  pañcavīsati
lakkhaṇāni    passati    udayabbayaṃ    passanto    paññāsaṃ
lakkhaṇāni passati.
   [105]  Rūpakkhandhassa  udayaṃ  passanto  kati lakkhaṇāni passati
vayaṃ  passanto  kati  lakkhaṇāni  passati  udayabbayaṃ  passanto  kati
lakkhaṇāni    passati    vedanākkhandhassa    saññākkhandhassa
saṅkhārakkhandhassa   viññāṇakkhandhassa   udayaṃ   passanto   kati
lakkhaṇāni   passati  vayaṃ  passanto  kati  lakkhaṇāni  passati
udayabbayaṃ  passanto  kati  lakkhaṇāni  passati  .  rūpakkhandhassa
udayaṃ  passanto  pañca  lakkhaṇāni  passati  vayaṃ  passanto  pañca
lakkhaṇāni  passati  udayabbayaṃ  passanto  dasa  lakkhaṇāni  passati
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  viññāṇakkhandhassa
udayaṃ  passanto  pañca  lakkhaṇāni  passati  vayaṃ  passanto  pañca
lakkhaṇāni passati udayabbayaṃ passanto dasa lakkhaṇāni passati.
   [106]  Rūpakkhandhassa  udayaṃ passanto katamāni pañca lakkhaṇāni
passati   .   avijjāsamudayā   rūpasamudayoti   paccayasamudayaṭṭhena
Rūpakkhandhassa   udayaṃ   passati   taṇhāsamudayā   rūpasamudayoti
paccayasamudayaṭṭhena   samudayaṭṭhena   rūpakkhandhassa   udayaṃ   passati
kammasamudayā    rūpasamudayoti   paccayasamudayaṭṭhena   rūpakkhandhassa
udayaṃ   passati   āhārasamudayā  rūpasamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena
rūpakkhandhassa  udayaṃ  passati  nibbattilakkhaṇaṃ  passantopi  rūpakkhandhassa
udayaṃ  passati  rūpakkhandhassa  udayaṃ  passanto imāni pañca lakkhaṇāni
passati.
   [107]  Vayaṃ  passanto  katamāni  pañca lakkhaṇāni passati .
Avijjānirodhā  rūpanirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  rūpakkhandhassa  vayaṃ
passati  taṇhānirodhā  rūpanirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  rūpakkhandhassa
vayaṃ  passati  kammanirodhā  rūpanirodhoti paccayanirodhaṭṭhena rūpakkhandhassa
vayaṃ   passati   āhāranirodhā   rūpanirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena
rūpakkhandhassa  vayaṃ  passati  vipariṇāmalakkhaṇaṃ  passantopi  rūpakkhandhassa
vayaṃ  passati  rūpakkhandhassa  vayaṃ  passanto  imāni  pañca lakkhaṇāni
passati udayabbayaṃ passanto imāni dasa lakkhaṇāni passati.
   [108] Vedanākkhandhassa udayaṃ passanto katamāni pañca lakkhaṇāni
passati   .  avijjāsamudayā  vedanāsamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena
vedanākkhandhassa   udayaṃ  passati  taṇhāsamudayā  vedanāsamudayoti
paccayasamudayaṭṭhena   vedanākkhandhassa  udayaṃ  passati  kammasamudayā
vedanāsamudayoti      paccayasamudayaṭṭhena     vedanākkhandhassa
Udayaṃ   passati  phassasamudayā  vedanāsamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena
vedanākkhandhassa   udayaṃ   passati   nibbattilakkhaṇaṃ   passantopi
vedanākkhandhassa  udayaṃ  passati  vedanākkhandhassa  udayaṃ  passanto
imāni pañca lakkhaṇāni passati.
   [109]  Vayaṃ  passanto  katamāni  pañca lakkhaṇāni passati .
Avijjānirodhā  vedanānirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  vedanākkhandhassa
vayaṃ   passati  taṇhānirodhā  vedanānirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena
vedanākkhandhassa   vayaṃ   passati   kammanirodhā  vedanānirodhoti
paccayanirodhaṭṭhena   vedanākkhandhassa   vayaṃ  passati  phassanirodhā
vedanānirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  vedanākkhandhassa  vayaṃ  passati
vipariṇāmalakkhaṇaṃ   passantopi   vedanākkhandhassa   vayaṃ   passati
vedanākkhandhassa  vayaṃ  passanto  imāni  pañca  lakkhaṇāni  passati
udayabbayaṃ passanto imāni dasa lakkhaṇāni passati.
   [110]   Saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  viññāṇakkhandhassa
udayaṃ  passanto  katamāni  pañca lakkhaṇāni passati . avijjāsamudayā
viññāṇasamudayoti      paccayasamudayaṭṭhena     viññāṇakkhandhassa
udayaṃ  passati  taṇhāsamudayā  viññāṇasamudayoti  paccayasamudayaṭṭhena
viññāṇakkhandhassa   udayaṃ   passati  kammasamudayā  viññāṇasamudayoti
paccayasamudayaṭṭhena  viññāṇakkhandhassa  udayaṃ  passati  nāmarūpasamudayā
viññāṇasamudayoti      paccayasamudayaṭṭhena     viññāṇakkhandhassa
Udayaṃ   passati   nibbattilakkhaṇaṃ   passantopi   viññāṇakkhandhassa
udayaṃ   passati   viññāṇakkhandhassa   udayaṃ   passanto  imāni
pañca lakkhaṇāni passati.
   [111]  Vayaṃ  passanto  katamāni  pañca lakkhaṇāni passati .
Avijjānirodhā  viññāṇanirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena  viññāṇakkhandhassa
vayaṃ   passati  taṇhānirodhā  viññāṇanirodhoti  paccayanirodhaṭṭhena
viññāṇakkhandhassa   vayaṃ   passati   kammanirodhā  viññāṇanirodhoti
paccayanirodhaṭṭhena  viññāṇakkhandhassa  vayaṃ  passati  nāmarūpanirodhā
viññāṇanirodhoti      paccayanirodhaṭṭhena     viññāṇakkhandhassa
vayaṃ   passati   vipariṇāmalakkhaṇaṃ   passantopi   viññāṇakkhandhassa
vayaṃ   passati   viññāṇakkhandhassa   vayaṃ   passanto   imāni
pañca  lakkhaṇāni  passati  udayabbayaṃ  passanto  imāni  dasa
lakkhaṇāni  passati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  udayaṃ  passanto  imāni
pañcavīsati  lakkhaṇāni  passati  vayaṃ  passanto  imāni  pañcavīsati
lakkhaṇāni   passati   udayabbayaṃ   passanto   imāni  paññāsaṃ
lakkhaṇāni  passati  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā
tena   vuccati   paccuppannānaṃ   dhammānaṃ   vipariṇāmānupassane
paññā udayabbayānupassane ñāṇaṃ.
   {111.1}  Rūpakkhandhā  1-  āhārasamudayā  vedanā saññā
saṅkhārāti  2-  sesā 3- khandhā phassasamudayā viññāṇakkhandhā 4-
nāmarūpasamudayā 5-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpakkhandho āhārasamudayo. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. 3 Ma. Yu. tayo.
@4 Ma. Yu. viññāṇakkhandho. 5 nāmarūpasamudayo.
           --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 78-83. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1545              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1545              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=103&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=103              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6068              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6068              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]