ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [115]  Kathaṃ  bhayatupaṭṭhāne  paññā ādīnave ñāṇaṃ uppādo
bhayanti  bhayatupaṭṭhāne  paññā  ādīnave  ñāṇaṃ  pavattaṃ  bhayanti
bhayatupaṭṭhāne  paññā  ādīnave  ñāṇaṃ  nimittaṃ  bhayanti  .pe.
Āyuhanā   bhayanti  paṭisandhi  bhayanti  gati  bhayanti  nibbatti
bhayanti  upapatti  bhayanti  jāti  bhayanti  jarā  bhayanti  byādhi
@Footnote: 1 Sī. Ma. catasso ca vipassanā.
Bhayanti   maraṇaṃ   bhayanti  soko  bhayanti  paridevo  bhayanti
upāyāso  bhayanti  bhayatupaṭṭhāne  paññā  ādīnave  ñāṇaṃ .
Anuppādo  khemanti  santipade  ñāṇaṃ  appavattaṃ  khemanti santipade
ñāṇaṃ  .pe.  anupāyāso  khemanti  santipade  ñāṇaṃ  uppādo
bhayaṃ  anuppādo  khemanti  santipade  ñāṇaṃ  pavattaṃ  bhayaṃ appavattaṃ
khemanti  santipade  ñāṇaṃ  .pe.  upāyāso  bhayaṃ  anupāyāso
khemanti   santipade  ñāṇaṃ  uppādo  dukkhanti  bhayatupaṭṭhāne
paññā  ādīnave  ñāṇaṃ  .pe.  upāyāso  dukkhanti bhayatupaṭṭhāne
paññā  ādīnave  ñāṇaṃ  anuppādo  sukhanti  santipade  ñāṇaṃ
appavattaṃ  sukhanti  santipade  ñāṇaṃ  .pe.  anupāyāso  sukhanti
santipade ñāṇaṃ.
   [116]  Uppādo  dukkhaṃ  anuppādo  sukhanti  santipade
ñāṇaṃ  pavattaṃ  dukkhaṃ  appavattaṃ  sukhanti  santipade  ñāṇaṃ  .pe.
Upāyāso dukkhaṃ anupāyāso sukhanti santipade ñāṇaṃ.
   [117]  Uppādo  sāmisanti  bhayatupaṭṭhāne  paññā ādīnave
ñāṇaṃ  pavattaṃ  sāmisanti  bhayatupaṭṭhāne  paññā  ādīnave  ñāṇaṃ
.pe.  upāyāso  sāmisanti  bhayatupaṭṭhāne  paññā  ādīnave
ñāṇaṃ  anuppādo  nirāmisanti  santipade  ñāṇaṃ appavattaṃ nirāmisanti
santipade   ñāṇaṃ  .pe.  anupāyāso  nirāmisanti  santipade
ñāṇaṃ   uppādo   sāmisaṃ  anuppādo  nirāmisanti  santipade
Ñāṇaṃ  pavattaṃ  sāmisaṃ  appavattaṃ  nirāmisanti  santipade  ñāṇaṃ
.pe.  upāyāso  sāmisaṃ  anupāyāso  nirāmisanti  santipade
ñāṇaṃ.
   [118]  Uppādo  saṅkhārāti  bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave
ñāṇaṃ   .pe.  upāyāso  saṅkhārāti  bhayatupaṭṭhāne  paññā
ādīnave   ñāṇaṃ   anuppādo   nibbānanti  santipade  ñāṇaṃ
appavattaṃ   nibbānanti  santipade  ñāṇaṃ  .pe.  anupāyāso
nibbānanti  santipade  ñāṇaṃ  uppādo  saṅkhārā  anuppādo
nibbānanti   santipade   ñāṇaṃ   pavattaṃ  saṅkhārā  appavattaṃ
nibbānanti  santipade  ñāṇaṃ .pe. upāyāso saṅkhārā anupāyāso
nibbānanti santipade ñāṇaṃ.
   [119] Uppādañca pavattañca    nimittaṃ dukkhanti passati
        āyuhanaṃ paṭisandhiṃ       ñāṇaṃ ādīnave idaṃ
        anuppādaṃ appavattaṃ     animittaṃ sukhanti ca
        anāyuhanaṃ appaṭisandhiṃ    ñāṇaṃ santipade idaṃ
        idaṃ ādīnave ñāṇaṃ      pañcaṭṭhānesu jāyati
        pañcaṭṭhāne santipade    dasa ñāṇe pajānāti
        dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalatā   nānādiṭṭhīsu na kampatīti.
   {119.1} Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ pajānanaṭṭhena paññā tena vuccati
bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 84-86. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1665              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1665              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=115&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=115              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6281              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6281              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]