ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [143] Kathaṃ dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ.
   {143.1}   Sotāpattimaggakkhaṇe   dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi
micchādiṭṭhiyā  vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi ca vuṭṭhāti
bahiddhā  ca sabbanimittehi vuṭṭhāti tena vuccati dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane
paññā  magge  ñāṇaṃ  abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo micchāsaṅkappā
vuṭṭhāti tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti bahiddhā ca sabbanimittehi
vuṭṭhāti  tena  vuccati  dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane  paññā  magge ñāṇaṃ
pariggahaṭṭhena  sammāvācā  micchāvācāya  vuṭṭhāti tadanuvattakakilesehi
ca khandhehi ca vuṭṭhāti bahiddhā ca sabbanimittehi vuṭṭhāti tena vuccati
dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane   paññā   magge   ñāṇaṃ  samuṭṭhānaṭṭhena
@Footnote: 1 Po. suññattañca asuññataṃ. Yu. suññataṃ ca visaññuttaṃ.
Sammākammanto  micchākammantā  vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca
khandhehi  ca  vuṭṭhāti  bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vuṭṭhāti  tena
vuccati  dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane  paññā  magge  ñāṇaṃ  vodānaṭṭhena
sammāājīvo   micchāājīvā   vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca
khandhehi  ca  vuṭṭhāti  bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vuṭṭhāti  tena
vuccati  dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane  paññā  magge  ñāṇaṃ  paggahaṭṭhena
sammāvāyāmo   micchāvāyāmā   vuṭṭhāti   tadanuvattakakilesehi
ca  khandhehi  ca  vuṭṭhāti  bahiddhā ca sabbanimittehi vuṭṭhāti tena
vuccati  dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane  paññā  magge  ñāṇaṃ  upaṭṭhānaṭṭhena
sammāsati   micchāsatiyā   vuṭṭhāti   tadanuvattakakilesehi   ca
khandhehi  ca  vuṭṭhāti  bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vuṭṭhāti  tena
vuccati  dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane  paññā  magge  ñāṇaṃ  avikkhepaṭṭhena
sammāsamādhi    micchāsamādhito   vuṭṭhāti   tadanuvattakakilesehi
ca  khandhehi  ca  vuṭṭhāti  bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vuṭṭhāti
tena vuccati dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ.
   [144]  Sakadāgāmimaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena   sammāsamādhi   oḷārikā   kāmarāgasaññojanā
paṭighasaññojanā    oḷārikā   kāmarāgānusayā   paṭighānusayā
vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  vuṭṭhāti bahiddhā ca
sabbanimittehi  vuṭṭhāti  tena  vuccati  dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane  paññā
Magge ñāṇaṃ.
   [145]  Anāgāmimaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena   sammāsamādhi   aṇusahagatā   kāmarāgasaññojanā
paṭighasaññojanā    aṇusahagatā   kāmarāgānusayā   paṭighānusayā
vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca  vuṭṭhāti bahiddhā ca
sabbanimittehi  vuṭṭhāti  tena  vuccati  dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane  paññā
magge ñāṇaṃ.
   [146]  Arahattamaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi rūparāgā arūparāgā mānā uddhaccā avijjāya
mānānusayā  bhavarāgānusayā  avijjānusayā vuṭṭhāti tadanuvattakakilesehi
ca khandhehi ca vuṭṭhāti bahiddhā ca sabbanimittehi vuṭṭhāti tena vuccati
dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ.
   [147] Ajātaṃ jhāpeti 1- jātena     jhānantena pavuccati
       jhānavimokkhe kusalatā        nānādiṭṭhīsu na kampatīti.
       Samādahitvā yathā ce vipassati   vipassamāno tathā ce samādahe
       vipassanā ca samatho tadā ahu    samānabhāgā yuganaddhā vattare
       dukkhā saṅkhārā sukho          nirodhoti 2- dassanaṃ
       dubhato vuṭṭhitā paññā       phasseti amataṃ padaṃ
       vimokkhacariyaṃ jānāti          nānattekattakovido
       dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalatā      nānādiṭṭhīsu na kampatīti.
@Footnote: 1 Yu. ñāpeti. 2 Ma. nirodho iti dassanaṃ.
   {147.1} Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ pajānanaṭṭhena paññā tena vuccati
dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 99-102. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1964              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1964              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=143&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=143              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6611              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6611              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]