ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [160] Kathaṃ ajjhattavavatthāne paññā vatthunānatte ñāṇaṃ.
   Kathaṃ  ajjhattaṃ  dhamme  vavattheti  . cakkhuṃ ajjhattaṃ vavattheti
sotaṃ  ajjhattaṃ  vavattheti  ghānaṃ  ajjhattaṃ  vavattheti  jivhaṃ
ajjhattaṃ  vavattheti  kāyaṃ  ajjhattaṃ  vavattheti  manaṃ  ajjhattaṃ
vavattheti.
   [161] Kathaṃ cakkhuṃ ajjhattaṃ vavattheti. Cakkhuṃ 1- avijjāsambhūtanti
vavattheti  cakkhuṃ  taṇhāsambhūtanti  vavattheti  cakkhuṃ  kammasambhūtanti
vavattheti  cakkhuṃ  āhārasambhūtanti  vavattheti cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāyāti vavattheti cakkhuṃ uppannanti vavattheti cakkhuṃ samupāgatanti vattheti
cakkhuṃ ahutvā sambhūtaṃ hutvā na bhavissatīti vavattheti cakkhuṃ antavantato
vavattheti cakkhuṃ addhuvaṃ asassataṃ vipariṇāmadhammanti  vavattheti cakkhuṃ aniccaṃ
saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ  nirodhadhammanti
@Footnote: 1 Ma. sabbattha cakkhu.
Vavattheti  cakkhuṃ  aniccato vavattheti no niccato dukkhato vavattheti
no  sukhato  anattato vavattheti no attato nibbindati no nandati
virajjati no rajjati nirodheti no samudeti paṭinissajjati no ādiyati
aniccato  vavatthento  niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato  vavatthento
sukhasaññaṃ   pajahati   anattato  vavatthento  attasaññaṃ  pajahati
nibbindanto  nandiṃ  pajahati  virajjanto  rāgaṃ  pajahati  nirodhento
samudayaṃ  pajahati  paṭinissajjanto  ādānaṃ pajahati evaṃ cakkhuṃ ajjhattaṃ
vavattheti.
   [162] Kathaṃ sotaṃ ajjhattaṃ vavattheti . sotaṃ avijjāsambhūtanti
vavattheti .pe. Evaṃ sotaṃ ajjhattaṃ vavattheti.
   {162.1} Kathaṃ ghānaṃ ajjhattaṃ vavattheti . Ghānaṃ avijjāsambhūtanti
vavattheti .pe. Evaṃ ghānaṃ ajjhattaṃ vavattheti.
   {162.2} Kathaṃ jivhaṃ ajjhattaṃ vavattheti. Jivhā avijjāsambhūtāti
vavattheti  jivhā  taṇhāsambhūtāti  vavattheti  jivhā  kammasambhūtāti
vavattheti  jivhā  āhārasambhūtāti  vavattheti  jivhā  catunnaṃ
mahābhūtānaṃ  upādāyāti  vavattheti  jivhā  uppannāti  vavattheti
jivhā  samupāgatāti  vavattheti  jivhā  ahutvā  sambhūtā  hutvā
na  bhavissatīti  vavattheti  jivhaṃ  antavantato  vavattheti  jivhā
addhuvā  asassatā  vipariṇāmadhammāti  vavattheti  jivhā  aniccā
saṅkhatā   paṭiccasamuppannā   khayadhammā   vayadhammā  virāgadhammā
Nirodhadhammāti vavattheti jivhaṃ aniccato vavattheti no niccato .pe.
Paṭinissajjati  no  ādiyati  aniccato  vavatthento  niccasaññaṃ
pajahati  .pe.  paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati  evaṃ  jivhaṃ
ajjhattaṃ vavattheti.
   {162.3} Kathaṃ kāyaṃ ajjhattaṃ vavattheti. Kāyo avijjāsambhūtoti
vavattheti  kāyo  taṇhāsambhūtoti  vavattheti  kāyo  kammasambhūtoti
vavattheti  kāyo  āhārasambhūtoti  vavattheti  kāyo  catunnaṃ
mahābhūtānaṃ  upādāyāti  vavattheti  kāyo  uppannoti  vavattheti
kāyo  samupāgatoti  vavattheti  kāyo  uppannoti  vavattheti
na  bhavissatīti  vavattheti kāyaṃ antavantato vavattheti kāyo addhuvo
asassato  vipariṇāmadhammoti  vavattheti  kāyo  anicco  saṅkhato
paṭiccasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo  virāgadhammo  nirodhadhammoti
vavattheti  kāyaṃ  aniccato vavattheti no niccato dukkhato vavattheti
no  sukhato  .pe. paṭinissajjati no ādiyati aniccato vavatthento
niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato  vavatthento  sukhasaññaṃ  pajahati  .pe.
Paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati evaṃ kāyaṃ ajjhattaṃ vavattheti.
   {162.4}  Kathaṃ manaṃ ajjhattaṃ vavattheti . Mano avijjāsambhūtoti
vavattheti  mano  taṇhāsambhūtoti  vavattheti  mano  kammasambhūtoti
vavattheti  mano  āhārasambhūtoti  vavattheti  mano  uppannoti
Vavattheti  mano  samupāgatoti  vavattheti  mano  ahutvā  sambhūto
hutvā  na  bhavissatīti  vavattheti  manaṃ  antavantato vavattheti mano
addhuvo  asassato  vipariṇāmadhammoti  vavattheti  mano  anicco
saṅkhato   paṭiccasamuppanno   khayadhammo   vayadhammo  virāgadhammo
nirodhadhammoti vavattheti manaṃ aniccato vavattheti no niccato dukkhato
vavattheti  no  sukhato  anattato  vavattheti no attato nibbindati
no  nandati virajjati no rajjati nirodheti no samudeti paṭinissajjati
no  ādiyati  aniccato  vavatthento  niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato
vavatthento  sukhasaññaṃ  pajahati  anattato  vavatthento  attasaññaṃ
pajahati  nibbindanto  nandiṃ  pajahati  virajjanto  rāgaṃ  pajahati
nirodhento  samudayaṃ  pajahati  paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati evaṃ
manaṃ  ajjhattaṃ  vavattheti evaṃ ajjhattadhamme vavattheti taṃ ñātaṭṭhena
ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  ajjhattavavatthāne
paññā vatthunānatte ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 109-112. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2165              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2165              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=160&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=160              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6816              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6816              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]