ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [163] Kathaṃ bahiddhāvavatthāne paññā gocaranānatte ñāṇaṃ.
   {163.1}  Kathaṃ bahiddhā dhamme vavattheti. Rūpe bahiddhā vavattheti
sadde  bahiddhā  vavattheti  gandhe bahiddhā vavattheti rase bahiddhā
vavattheti   phoṭṭhabbe   bahiddhā  vavattheti  dhamme  bahiddhā
Vavattheti.
   {163.2}  Kathaṃ rūpe bahiddhā vavattheti. Rūpā avijjāsambhūtāti
vavattheti  rūpā  taṇhāsambhūtāti  vavattheti  rūpā  kammasambhūtāti
vavattheti  rūpā  āhārasambhūtāti  vavattheti rūpā catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāyāti   vavattheti   rūpā  uppannāti  vavattheti  rūpā
samupāgatāti  vavattheti  rūpā ahutvā sambhūtā hutvā na bhavissantīti
vavattheti  rūpe  antavantato  vavattheti  rūpā  addhuvā  asassatā
vipariṇāmadhammāti  vavattheti  rūpā  aniccā  saṅkhatā paṭiccasamuppannā
khayadhammā  vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammāti  vavattheti  rūpe
aniccato  vavattheti  no  niccato  dukkhato  vavattheti no sukhato
anattato  vavattheti  no  attato  nibbindati  no  nandati
virajjati  no  rajjati  nirodheti  no  samudeti  paṭinissajjati  no
ādiyati   aniccato  vavatthento  niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato
vavatthento  sukhasaññaṃ  pajahati  anattato  vavatthento  attasaññaṃ
pajahati  nibbindanto  nandiṃ  pajahati  virajjanto  rāgaṃ  pajahati
nirodhento  samudayaṃ  pajahati  paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati
evaṃ rūpe bahiddhā vavattheti.
   [164] Kathaṃ sadde bahiddhā vavattheti . Saddā avijjāsambhūtāti
vavattheti  .pe.  saddā  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ upādāyāti vavattheti
saddā  uppannāti  vavattheti  saddā  samupāgatāti  vavattheti
Saddā  ahutvā  sambhūtā  hutvā  na  bhavissantīti vavattheti sadde
antavantato  vavattheti  saddā  addhuvā  asassatā  vipariṇāmadhammāti
vavattheti  saddā  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  khayadhammā
vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammāti  vavattheti  sadde  aniccato
vavattheti .pe. Evaṃ sadde bahiddhā vavattheti.
   {164.1} Kathaṃ gandhe bahiddhā vavattheti. Gandhā avijjāsambhūtāti
vavattheti gandhā taṇhāsambhūtāti vavattheti .pe. evaṃ gandhe bahiddhā
vavattheti.
   {164.2}  Kathaṃ rase bahiddhā vavattheti. Rasā avijjāsambhūtāti
vavattheti  rasā taṇhāsambhūtāti vavattheti .pe. evaṃ rase bahiddhā
vavattheti.
   {164.3}  Kathaṃ  phoṭṭhabbe bahiddhā vavattheti . phoṭṭhabbā
avijjāsambhūtāti  vavattheti  phoṭṭhabbā  taṇhāsambhūtāti  vavattheti
phoṭṭhabbā  kammasambhūtāti  vavattheti  phoṭṭhabbā  āhārasambhūtāti
vavattheti  phoṭṭhabbā  uppannāti  vavattheti  phoṭṭhabbā samupāgatāti
vavattheti .pe. Evaṃ phoṭṭhabbe bahiddhā vavattheti.
   {164.4} Kathaṃ dhamme bahiddhā vavattheti. Dhammā avijjāsambhūtāti
vavattheti  dhammā  taṇhāsambhūtāti  vavattheti  dhammā  kammasambhūtāti
vavattheti  dhammā  āhārasambhūtāti  vavattheti  dhammā  uppannāti
vavattheti   dhammā   samupāgatāti  vavattheti  dhammā  ahutvā
Sambhūtā  hutvā  na  bhavissantīti  vavattheti  dhamme  antavantato
vavattheti  dhammā  addhuvā  asassatā  vipariṇāmadhammāti  vavattheti
dhammā  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  khayadhammā  vayadhammā
virāgadhammā  nirodhadhammāti  vavattheti  dhamme  aniccato  vavattheti
no  niccato  dukkhato  vavattheti  no  sukhato anattato vavattheti
no  attato  nibbindati  no  nandati  virajjati  no  rajjati
nirodheti  no  samudeti  paṭinissajjati  no  ādiyati  aniccato
vavatthento  niccasaññaṃ  pajahati  dukkhato  vavatthento  sukhasaññaṃ
pajahati  anattato  vavatthento  attasaññaṃ  pajahati  nibbindanto
nandiṃ  pajahati  virajjanto  rāgaṃ  pajahati  nirodhento  samudayaṃ
pajahati  paṭinissajjanto  ādānaṃ  pajahati  evaṃ  dhamme  bahiddhā
vavattheti  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena
vuccati bahiddhāvavatthāne paññā gocaranānatte ñāṇaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 112-115. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2232              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2232              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=163&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=163              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6839              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6839              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]