ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [211]  Kathaṃ  avikkhepaparisuddhattā  āsavasamucchede  paññā
ānantarikasamādhismiṃ ñāṇaṃ.
   {211.1} Nekkhammavasena cittassekaggatā avikkhepo samādhi tassa
samādhissa  vasena  uppajjati  ñāṇaṃ  tena  ñāṇena āsavā khīyanti
iti  paṭhamaṃ  samatho  pacchā  ñāṇaṃ  tena  ñāṇena āsavānaṃ khayo
Hoti  tena  vuccati  avikkhepaparisuddhattā  āsavasamucchede  paññā
ānantarikasamādhismiṃ 1- ñāṇaṃ.
   [212]  Āsavāti  katame  te āsavā kāmāsavo bhavāsavo
diṭṭhāsavo avijjāsavo.
   {212.1} Katthete āsavā khīyanti. Sotāpattimaggena anavaseso
diṭṭhāsavo  khīyati  apāyagamanīyo  kāmāsavo  khīyati  apāyagamanīyo
bhavāsavo  khīyati  apāyagamanīyo  avijjāsavo  khīyati  etthete
āsavā  khīyanti  sakadāgāmimaggena  oḷāriko  kāmāsavo  khīyati
tadekaṭṭho  bhavāsavo  khīyati tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati etthete
āsavā  khīyanti  anāgāmimaggena  anavaseso  kāmāsavo  khīyati
tadekaṭṭho  bhavāsavo  khīyati tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati etthete
āsavā  khīyanti arahattamaggena anavaseso bhavāsavo khīyati anavaseso
avijjāsavo khīyati etthete āsavā khīyanti.
   [213] Abyāpādavasena .pe. ālokasaññāvasena avikkhepavasena
dhammavavatthānavasena   ñāṇavasena   pāmujjavasena   paṭhamajjhānavasena
dutiyajjhānavasena      tatiyajjhānavasena     catutthajjhānavasena
ākāsānañcāyatanasamāpattivasena viññāṇañcāyatanasamāpatti-
vasena   ākiñcaññāyatanasamāpattivasena   nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattivasena      paṭhavīkasiṇavasena      āpokasiṇavasena
@Footnote: 1 ānantariya samādhisminti vā pāṭho dissati.
Tejokasiṇavasena   vāyokasiṇavasena   nīlakasiṇavasena   pītakasiṇavasena
lohitakasiṇavasena     odātakasiṇavasena     ākāsakasiṇavasena
viññāṇakasiṇavasena     buddhānussativasena     dhammānussativasena
saṅghānussativasena     sīlānussativasena     cāgānussativasena
devatānussativasena     ānāpānassativasena     maraṇassativasena
kāyagatāsativasena upasamānussativasena
   {213.1}   uddhumātakasaññāvasena  vinīlakasaññāvasena  vipubbaka-
saññāvasena     vicchiddakasaññāvasena    vikkhāyitakasaññāvasena
vikkhittakasaññāvasena   hatavikkhittakasaññāvasena   lohitakasaññāvasena
puḷavakasaññāvasena   aṭṭhikasaññāvasena   dīghaṃ  assāsavasena  dīghaṃ
passāsavasena rassaṃ assāsavasena rassaṃ passāsavasena sabbakāyapaṭisaṃvedī
assāsavasena    sabbakāyapaṭisaṃvedī   passāsavasena   passambhayaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  assāsavasena  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passāsavasena
pītipaṭisaṃvedī  assāsavasena  pītipaṭisaṃvedī  passāsavasena  sukhapaṭisaṃvedī
assāsavasena   sukhapaṭisaṃvedī   passāsavasena   cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
assāsavasena   cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī   passāsavasena   passambhayaṃ
cittasaṅkhāraṃ  assāsavasena  passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  passāsavasena
cittapaṭisaṃvedī    assāsavasena   cittapaṭisaṃvedī   passāsavasena
abhippamodayaṃ   cittaṃ   assāsavasena   abhippamodayaṃ   cittaṃ
passāsavasena  samādahaṃ  cittaṃ  .pe.  vimocayaṃ  cittaṃ aniccānupassī
Virāgānupassī   nirodhānupassī   paṭinissaggānupassī   assāsavasena
paṭinissaggānupassī      passāsavasena      cittassekaggatā
avikkhepo  samādhi  tassa  samādhissa  vasena  uppajjati  ñāṇaṃ
tena  ñāṇena  āsavā  khīyanti  iti  paṭhamaṃ  samatho pacchā ñāṇaṃ
tena ñāṇena āsavānaṃ khayo hoti tena vuccati avikkhepaparisuddhattā
āsavasamucchede paññā ānantarikasamādhismiṃ ñāṇaṃ.
   [214]  Āsavāti  katame  te āsavā kāmāsavo bhavāsavo
diṭṭhāsavo avijjāsavo.
   {214.1} Katthete āsavā khīyanti. Sotāpattimaggena anavaseso
diṭṭhāsavo  khīyati  apāyagamanīyo  kāmāsavo  khīyati  apāyagamanīyo
bhavāsavo  khīyati  apāyagamanīyo  avijjāsavo  khīyati  etthete
āsavā khīyanti.
   {214.2} Sakadāgāmimaggena oḷāriko kāmāsavo khīyati tadekaṭṭho
bhavāsavo khīyati tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati etthete āsavā khīyanti.
   {214.3}  Anāgāmimaggena anavaseso kāmāsavo khīyati tadekaṭṭho
bhavāsavo khīyati tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati etthete āsavā khīyanti.
   {214.4}  Arahattamaggena anavaseso bhavāsavo khīyati anavaseso
avijjāsavo  khīyati  etthete  āsavā  khīyanti  taṃ  ñātaṭṭhena
Ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  avikkhepaparisuddhattā
āsavasamucchede paññā ānantarikasamādhismiṃ ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 138-142. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2757              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2757              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=211&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=211              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7240              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7240              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]