ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [227]  Kathaṃ  sabbadhammānaṃ  sammāsamucchede  nirodhe  ca
anupaṭṭhānatāpaññā samasīsaṭṭhe ñāṇaṃ.
   {227.1} Sabbadhammānanti pañcakkhandhā dvādasāyatanāni aṭṭhārasa
@Footnote: 1 parinibbāyantassātipi pāṭho.
Dhātuyo  kusalā  dhammā  akusalā  dhammā  abyākatā  dhammā
kāmāvacarā  dhammā  rūpāvacarā  dhammā  arūpāvacarā  dhammā
apariyāpannā dhammā.
   [228]  Sammāsamucchedeti  nekkhammena  kāmacchandaṃ  sammā
samucchindati   abyāpādena   byāpādaṃ   sammā   samucchindati
ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ  sammā  samucchindati  avikkhepena  uddhaccaṃ
sammā  samucchindati  dhammavavatthānena  vicikicchaṃ  sammā  samucchindati
ñāṇena  avijjaṃ  sammā  samucchindati  pāmujjena  aratiṃ  sammā
samucchindati  paṭhamajjhānena  nīvaraṇe  sammā  samucchindati  .pe.
Arahattamaggena sabbakilese sammā samucchindati.
   [229]   Nirodheti   nekkhammena  kāmacchandaṃ  nirodheti
abyāpādena   byāpādaṃ   nirodheti   ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ
nirodheti  avikkhepena  uddhaccaṃ  nirodheti  dhammavavatthānena vicikicchaṃ
nirodheti  ñāṇena  avijjaṃ  nirodheti  pāmujjena  aratiṃ  nirodheti
paṭhamajjhānena  nīvaraṇe  nirodheti  .pe. arahattamaggena sabbakilese
nirodheti.
   [230]  Anupaṭṭhānatāti  nekkhammaṃ  paṭiladdhassa  kāmacchando
na  upaṭṭhāti  abyāpādaṃ  paṭiladdhassa  byāpādo  na  upaṭṭhāti
ālokasaññaṃ   paṭiladdhassa   thīnamiddhaṃ  na  upaṭṭhāti  avikkhepaṃ
paṭiladdhassa  uddhaccaṃ  na  upaṭṭhāti  dhammavavatthānaṃ  paṭiladdhassa
Vicikicchā  na  upaṭṭhāti  ñāṇaṃ  paṭiladdhassa  avijjā  na upaṭṭhāti
pāmujjaṃ  paṭiladdhassa  arati  na  upaṭṭhāti  paṭhamajjhānaṃ  paṭiladdhassa
nīvaraṇā  na  upaṭṭhanti  .pe.  arahattamaggaṃ paṭiladdhassa sabbakilesā
na upaṭṭhanti 1-.
   [231]  Samanti  kāmacchandassa  pahīnattā  nekkhammaṃ  samaṃ
byāpādassa  pahīnattā  abyāpādo  samaṃ  thīnamiddhassa  pahīnattā
ālokasaññā   samaṃ   uddhaccassa  pahīnattā  avikkhepo  samaṃ
vicikicchāya  pahīnattā  dhammavavatthānaṃ  samaṃ  avijjāya  pahīnattā
ñāṇaṃ   samaṃ   aratiyā  pahīnattā  pāmujjaṃ  samaṃ  nīvaraṇānaṃ
pahīnattā   paṭhamajjhānaṃ  samaṃ  .pe.  sabbakilesānaṃ  pahīnattā
arahattamaggo samaṃ.
   [232]  Sīsanti  terasa  sīsāni  palibodhasīsañca  taṇhā
bandhanasīsañca  2-  māno parāmāsasīsañca diṭṭhi vikkhepasīsañca uddhaccaṃ
kilesasīsañca   avijjā   adhimokkhasīsañca   saddhā   paggahasīsañca
viriyaṃ    upaṭṭhānasīsañca    sati   avikkhepasīsañca   samādhi
dassanasīsañca   paññā   pavattasīsañca   jīvitindriyaṃ   gocarasīsañca
vimokkho   saṅkhārasīsañca   nirodho   taṃ   ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ
pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  sabbadhammānaṃ  sammāsamucchede
nirodhe ca anupaṭṭhānatāpaññā samasīsaṭṭhe ñāṇaṃ.
          --------
@Footnote: 1 Ma. upaṭṭhahanti. 2 Ma. Yu. vinibandhana ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 148-150. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2956              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2956              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=227&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=227              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7544              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7544              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]