ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [264]  Kathaṃ  pariññaṭṭhe  paññā  dukkhe  ñāṇaṃ  pahānaṭṭhe
paññā  samudaye  ñāṇaṃ  sacchikiriyaṭṭhe  paññā  nirodhe  ñāṇaṃ
bhāvanaṭṭhe   paññā  magge  ñāṇaṃ  .  dukkhassa  pīḷanaṭṭho
santāpaṭṭho   saṅkhataṭṭho   vipariṇāmaṭṭho  pariññaṭṭho  samudayassa
āyuhanaṭṭho   nidānaṭṭho  saññogaṭṭho  palibodhaṭṭho  pahānaṭṭho
nirodhassa  nissaraṇaṭṭho vivekaṭṭho asaṅkhataṭṭho amataṭṭho sacchikiriyaṭṭho
maggassa   niyyānaṭṭho   hetaṭṭho  dassanaṭṭho  ādhipateyyaṭṭho
bhāvanaṭṭho    taṃ    ñātaṭṭhena    ñāṇaṃ    pajānanaṭṭhena
paññā   tena   vuccati  pariññaṭṭhe  paññā  dukkhe  ñāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. anavaseso.
Pahānaṭṭhe  paññā  samudaye  ñāṇaṃ  sacchikiriyaṭṭhe  paññā  nirodhe
ñāṇaṃ bhāvanaṭṭhe paññā magge ñāṇaṃ.
   [265]  Kathaṃ  dukkhe  ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ dukkhanirodhe
ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ  .  maggasamaṅgissa
ñāṇaṃ    dukkhepetaṃ    ñāṇaṃ    dukkhasamudayepetaṃ    ñāṇaṃ
dukkhanirodhepetaṃ ñāṇaṃ dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāyapetaṃ ñāṇaṃ.
   [266]  Tattha  katamaṃ  dukkhe  ñāṇaṃ  . dukkhaṃ ārabbha yā
uppajjati  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ vebhabyā 1-
cintā upaparikkhā bhūri medhā pariṇāyikā vipassanā sampajaññaṃ patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi idaṃ vuccati dukkhe ñāṇaṃ.
   [267]  Dukkhasamudayaṃ ārabbha .pe. dukkhanirodhaṃ ārabbha .pe.
Dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  ārabbha  yā  uppajjati  paññā pajānanā
.pe.  amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi idaṃ vuccati dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya   ñāṇaṃ   taṃ   ñātaṭṭhena   ñāṇaṃ   pajānanaṭṭhena
paññā   tena   vuccati   dukkhe   ñāṇaṃ   dukkhasamudaye
@Footnote: 1 Sī. vebhabbā.
Ñāṇaṃ   dukkhanirodhe   ñāṇaṃ   dukkhanirodhagāminiyā   paṭipadāya
ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 173-175. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3457              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3457              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=264&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=54              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=264              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=8882              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=8882              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]