ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [268]  Kathaṃ  atthapaṭisambhide  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhide  ñāṇaṃ
niruttipaṭisambhide  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhide  ñāṇaṃ  .  atthesu
ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  dhammesu  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā  niruttīsu
ñāṇaṃ   niruttipaṭisambhidā   paṭibhāṇesu   ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā
atthanānatte   paññā   atthapaṭisambhide   ñāṇaṃ   dhammanānatte
paññā   dhammapaṭisambhide   ñāṇaṃ   niruttinānatte   paññā
niruttipaṭisambhide  ñāṇaṃ  paṭibhāṇanānatte  paññā  paṭibhāṇapaṭisambhide
ñāṇaṃ    atthavavatthāne   paññā   atthapaṭisambhide   ñāṇaṃ
dhammavavatthāne   paññā  dhammapaṭisambhide  ñāṇaṃ  niruttivavatthāne
paññā   niruttipaṭisambhide   ñāṇaṃ   paṭibhāṇavavatthāne   paññā
paṭibhāṇapaṭisambhide  ñāṇaṃ  atthasallakkhaṇe  paññā  atthapaṭisambhide
ñāṇaṃ    dhammasallakkhaṇe   paññā   dhammapaṭisambhide   ñāṇaṃ
niruttisallakkhaṇe  paññā  niruttipaṭisambhide  ñāṇaṃ  paṭibhāṇasallakkhaṇe
paññā   paṭibhāṇapaṭisambhide   ñāṇaṃ   atthaupalakkhaṇe   paññā
atthapaṭisambhide   ñāṇaṃ   dhammaupalakkhaṇe  paññā  dhammapaṭisambhide
ñāṇaṃ   niruttiupalakkhaṇe   paññā   niruttipaṭisambhide   ñāṇaṃ
paṭibhāṇaupalakkhaṇe    paññā    paṭibhāṇapaṭisambhide    ñāṇaṃ
Atthappabhede   paññā   atthapaṭisambhide   ñāṇaṃ   dhammappabhede
paññā  dhammapaṭisambhide  ñāṇaṃ  niruttippabhede paññā niruttipaṭisambhide
ñāṇaṃ   paṭibhāṇappabhede   paññā   paṭibhāṇapaṭisambhide   ñāṇaṃ
atthappabhāvane   paññā   atthapaṭisambhide  ñāṇaṃ  dhammappabhāvane
paññā   dhammapaṭisambhide   ñāṇaṃ   niruttippabhāvane   paññā
niruttipaṭisambhide     ñāṇaṃ    paṭibhāṇappabhāvane    paññā
paṭibhāṇapaṭisambhide  ñāṇaṃ  atthajotane  1-  paññā  atthapaṭisambhide
ñāṇaṃ  dhammajotane  paññā  dhammapaṭisambhide  ñāṇaṃ  niruttijotane
paññā   niruttipaṭisambhide   ñāṇaṃ   paṭibhāṇajotane   paññā
paṭibhāṇapaṭisambhide   ñāṇaṃ  atthavirocane  paññā  atthapaṭisambhide
ñāṇaṃ  dhammavirocane  paññā  dhammapaṭisambhide  ñāṇaṃ  niruttivirocane
paññā   niruttipaṭisambhide   ñāṇaṃ   paṭibhāṇavirocane   paññā
paṭibhāṇapaṭisambhide     ñāṇaṃ     atthappakāsane    paññā
atthapaṭisambhide   ñāṇaṃ   dhammappakāsane  paññā  dhammapaṭisambhide
ñāṇaṃ   niruttippakāsane   paññā   niruttipaṭisambhide   ñāṇaṃ
paṭibhāṇappakāsane   paññā   paṭibhāṇapaṭisambhide   ñāṇaṃ   taṃ
ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā tena vuccati atthapaṭisambhide
ñāṇaṃ    dhammapaṭisambhide   ñāṇaṃ   niruttipaṭisambhide   ñāṇaṃ
paṭibhāṇapaṭisambhide ñāṇaṃ.
@Footnote: 1 Sī. atthajānane.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 175-176. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3489              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3489              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=268&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=55              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=268              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=8941              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=8941              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]