ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [269]  Katamaṃ  tathāgatassa  indriyānaṃ paropariyatte ñāṇaṃ .
Idha  tathāgato  satte  passati apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye
mudindriye   svākāre   dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye
appekacce      paralokavajjabhayadassāvino      appekacce
naparalokavajjabhayadassāvino.
   [270]  Apparajakkhe mahārajakkheti saddho puggalo apparajakkho
assaddho  puggalo  mahārajakkho  āraddhaviriyo  puggalo apparajakkho
kusīto  puggalo  mahārajakkho  upaṭṭhitassati  puggalo  apparajakkho
muṭṭhassati  puggalo  mahārajakkho  samāhito  puggalo  apparajakkho
asamāhito  puggalo  mahārajakkho  paññavā  puggalo  apparajakkho
duppañño puggalo mahārajakkho.
   [271]  Tikkhindriye  mudindriyeti saddho puggalo tikkhindriyo
assaddho   puggalo   mudindriyo   āraddhaviriyo   puggalo
tikkhindriyo  kusīto  puggalo  mudindriyo  upaṭṭhitassati  puggalo
tikkhindriyo  muṭṭhassati  puggalo  mudindriyo  samāhito  puggalo
tikkhindriyo  asamāhito  puggalo  mudindriyo  paññavā  puggalo
tikkhindriyo duppañño puggalo mudindriyo.
   [272]  Svākāre  dvākāreti  saddho  puggalo svākāro
assaddho  puggalo  dvākāro  āraddhaviriyo  puggalo  svākāro
kusīto  puggalo  dvākāro  upaṭṭhitassati  puggalo  svākāro
Muṭṭhassati  puggalo  dvākāro  samāhito  puggalo  svākāro
asamāhito  puggalo  dvākāro  paññavā  puggalo  svākāro
duppañño puggalo dvākāro.
   [273]   Suviññāpaye   duviññāpayeti   saddho  puggalo
suviññāpayo   assaddho   puggalo   duviññāpayo  āraddhaviriyo
puggalo  suviññāpayo  kusīto  puggalo  duviññāpayo  upaṭṭhitassati
puggalo   suviññāpayo   muṭṭhassati   puggalo   duviññāpayo
samāhito  puggalo  suviññāpayo  asamāhito  puggalo  duviññāpayo
paññavā puggalo suviññāpayo duppañño puggalo duviññāpayo.
   [274]  Appekacce  paralokavajjabhayadassāvino  appekacce
naparalokavajjabhayadassāvinoti  saddho  puggalo  paralokavajjabhayadassāvī
assaddho  puggalo  naparalokavajjabhayadassāvī  āraddhaviriyo  puggalo
paralokavajjabhayadassāvī   kusīto   puggalo   naparalokavajjabhayadassāvī
upaṭṭhitassati  puggalo  paralokavajjabhayadassāvī  muṭṭhassati  puggalo
naparalokavajjabhayadassāvī   samāhito  puggalo  paralokavajjabhayadassāvī
asamāhito   puggalo  naparalokavajjabhayadassāvī  paññavā  puggalo
paralokavajjabhayadassāvī duppañño puggalo naparalokavajjabhayadassāvī.
   [275] Lokoti khandhaloko dhātuloko āyatanaloko vipattibhavaloko
Vipattisambhavaloko     sampattibhavaloko     sampattisambhavaloko
eko  loko  sabbe  sattā  āhāraṭṭhitikā  dve  lokā
nāmañca  rūpañca  tayo  lokā  tisso  vedanā  cattāro lokā
cattāro  āhārā  pañca  lokā  pañcupādānakkhandhā  cha  lokā
cha  ajjhattikāni  āyatanāni  satta  lokā  satta  viññāṇaṭṭhitiyo
aṭṭha lokā aṭṭha lokadhammā nava lokā nava sattāvāsā dasa lokā
dasāyatanāni  dvādasa  lokā  dvādasāyatanāni  aṭṭhārasa  lokā
aṭṭhārasa dhātuyo.
   [276]  Vajjanti  sabbe  kilesā  vajjā  sabbe duccaritā
vajjā  sabbe  abhisaṅkhārā  vajjā  sabbe  bhavagāmikammā  vajjā
iti  imasmiṃ  ca  loke  imasmiṃ  ca  vajje  tibbā  bhayasaññā
paccupaṭṭhitā  hoti  seyyathāpi  ukkhittāsike  1-  vadhake  imehi
paññāsāya  ākārehi  imāni pañcindriyāni jānāti passati aññāti
paṭivijjhati idaṃ tathāgatassa indriyānaṃ paropariyatte ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 177-179. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3526              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3526              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=269&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=269              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]