ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [277]  Katamaṃ  tathāgatassa  sattānaṃ  āsayānusaye  ñāṇaṃ .
Idha  tathāgato  sattānaṃ  āsayaṃ  jānāti  anusayaṃ  jānāti  caritaṃ
jānāti adhimuttiṃ jānāti bhabbābhabbe satte pajānāti.
   [278] Katamo ca 2- sattānaṃ āsayo . Sassato lokoti vā
@Footnote: 1 Sī. ukkhittāvake. 2 Po. Ma. casaddo natthi.
Asassato  lokoti  vā  antavā  lokoti  vā anantavā lokoti
vā  taṃ  jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti vā hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti
vā hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇāti vā neva hoti [1]-
na na hoti [2]- tathāgato parammaraṇāti vā iti bhavadiṭṭhisannissitā
vā  sattā  honti  vibhavadiṭṭhisannissitā vā ete vā pana ubho
ante    anupagamma   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu   dhammesu
anulomikā  khanti  paṭiladdhā  hoti  yathābhūtaṃ  vā  ñāṇaṃ  bhāmaṃ
sevantaññeva  jānāti  ayaṃ  puggalo  kāmagaruko  kāmāsayo
kāmādhimuttoti   kāmaṃ  sevantaññeva  jānāti  ayaṃ  puggalo
nekkhammagaruko   nekkhammāsayo   nekkhammādhimuttoti   nekkhammaṃ
sevantaññeva  jānāti  ayaṃ  puggalo  byāpādagaruko byāpādāsayo
byāpādādhimuttoti   byāpādaṃ   sevantaññeva   jānāti   ayaṃ
puggalo   abyāpādagaruko   abyāpādāsayo  abyāpādādhimuttoti
abyāpādaṃ  sevantaññeva  jānāti  ayaṃ  puggalo  thīnamiddhagaruko
thīnamiddhāsayo  thīnamiddhādhimuttoti  thīnamiddhaṃ  sevantaññeva jānāti ayaṃ
puggalo  ālokasaññāgaruko  ālokasaññāsayo  ālokasaññādhimuttoti
ālokasaññaṃ sevantaññeva jānāti. Ayaṃ sattānaṃ āsayo.
   [279] Katamo ca sattānaṃ anusayo. Sattānusayā kāmarāgānusayo
paṭighānusayo    mānānusayo    diṭṭhānusayo    vicikicchānusayo
@Footnote: 1-2 Po. ca.
Bhavarāgānusayo  avijjānusayo  yaṃ  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  ettha
sattānaṃ  kāmarāgānusayo  anuseti  yaṃ  loke  appiyarūpaṃ asātarūpaṃ
ettha  sattānaṃ  paṭighānusayo  anuseti  iti  imesu dvīsu dhammesu
avijjā  anupatitā  tadekaṭṭho  māno  ca  diṭṭhi  ca  vicikicchā
ca daṭṭhabbā ayaṃ sattānaṃ anusayo.
   [280]  Katamañca  sattānaṃ  caritaṃ  .  puññābhisaṅkhāro
apuññābhisaṅkhāro  aneñjābhisaṅkhāro  parittabhūmako  vā  mahābhūmako
vā idaṃ sattānaṃ caritaṃ.
   [281] Katamā ca sattānaṃ adhimutti . Santi sattā hīnādhimuttikā
santi    sattā   paṇītādhimuttikā   hīnādhimuttikā   sattā
hīnādhimuttike  satte  sevanti  bhajanti  payirupāsanti  paṇītādhimuttikā
sattā  paṇītādhimuttike  satte  sevanti  bhajanti  payirupāsanti
atītampi  addhānaṃ  hīnādhimuttikā  sattā hīnādhimuttike satte seviṃsu
bhajiṃsu   payirupāsiṃsu   paṇītādhimuttikā   sattā   paṇītādhimuttike
satte  seviṃsu  bhajiṃsu  payirupāsiṃsu  anāgatampi addhānaṃ hīnādhimuttikā
sattā  hīnādhimuttike  satte  sevissanti  bhajissanti  payirupāsissanti
paṇītādhimuttikā   sattā   paṇītādhimuttike   satte   sevissanti
bhajissanti payirupāsissanti ayaṃ sattānaṃ adhimutti.
   [282] Katame sattā abhabbā . ye te sattā kammāvaraṇena
samannāgatā    kilesāvaraṇena   samannāgatā   vipākāvaraṇena
Samannāgatā  assaddhā  acchandikā  duppaññā  abhabbā  niyāmaṃ
okkamituṃ kusalesu dhammesu sammattaṃ ime te sattā abhabbā.
   [283]  Katame  sattā  bhabbā  .  ye  te  sattā na
kammāvaraṇena  samannāgatā  na  kilesāvaraṇena  samannāgatā  na
vipākāvaraṇena  samannāgatā  saddhā  chandikā  paññavanto  bhabbā
niyāmaṃ  okkamituṃ kusalesu dhammesu sammattaṃ ime te sattā bhabbā
idaṃ tathāgatassa sattānaṃ āsayānusaye ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 179-182. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3579              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3579              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=277&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=277              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=85              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=85              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]