ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [56]  Katham ime dhamma parinneyyati sotavadhanam tampajanana
panna  sutamaye  nanam  eko  dhammo parinneyyo phasso sasavo
upadaniyo  dve  dhamma  parinneyya  namanca  rupanca  tayo
dhamma  parinneyya  tisso  vedana  cattaro dhamma parinneyya
cattaro  ahara  panca  dhamma  parinneyya  pancupadanakkhandha
cha  dhamma  parinneyya  cha  ajjhattikani  ayatanani  satta
dhamma   parinneyya   satta   vinnanatthitiyo  attha  dhamma
@Footnote: 1 Ma. Yu. nananti. evamuparipi.
Parinneyya  attha  lokadhamma  nava  dhamma  parinneyya  nava
sattavasa dasa dhamma parinneyya dasayatanani.
   [57]  Sabbam  bhikkhave  parinneyyam  kinca  bhikkhave  sabbam
parinneyyam   cakkhum   bhikkhave  parinneyyam  rupa  parinneyya
cakkhuvinnanam  parinneyyam  cakkhusamphasso  parinneyyo  yampidam  1-
cakkhusamphassapaccaya  uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  tampi  parinneyyam  sotam  parinneyyam  sadda  parinneyya
.pe.   ghanam   parinneyyam   gandha   parinneyya   jivha
parinneyya  rasa  parinneyya  kayo  parinneyyo  photthabba
parinneyya   mano   parinneyyo   dhamma   parinneyya
manovinnanam   parinneyyam   manosamphasso   parinneyyo  yampidam
manosamphassapaccaya  uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham
va tampi parinneyyam.
   [58]  Rupam  parinneyyam  vedana  parinneyya  sanna
parinneyya   sankhara   parinneyya   vinnanam   parinneyyam
cakkhum  .pe.  jaramaranam  .pe.  amatogadham nibbanam pariyosanatthena
parinneyyam  yesam  yesam  dhammanam  patilabhatthaya  vayamantassa
te  te  dhamma  patiladdha  honti  evam te dhamma parinnata
ceva honti tirita ca.
   [59]  Nekkhammam  patilabhatthaya vayamantassa nekkhammam patiladdham
@Footnote: 1 Yu. yadidam. evamuparipi.
Hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca abyapadam
patilabhatthaya  vayamantassa  abyapado  patiladdho  hoti  evam
so  dhammo  parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  alokasannam
patilabhatthaya    vayamantassa    alokasanna    patiladdha
hoti  evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca avikkhepam
patilabhatthaya  vayamantassa  avikkhepo  patiladdho  hoti  evam
so  dhammo  parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  dhammavavatthanam
patilabhatthaya  vayamantassa  dhammavavatthanam  patiladdham  hoti  evam
so  dhammo  parinnato  ceva hoti tirito ca nanam patilabhatthaya
vayamantassa  nanam  patiladdham  hoti  evam  so  dhammo parinnato
ceva  hoti  tirito  ca pamujjam patilabhatthaya vayamantassa pamujjam
patiladdham hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca.
   [60]  Pathamajjhanam  patilabhatthaya  vayamantassa  pathamajjhanam
patiladdham  hoti  evam  so  dhammo  parinnato ceva hoti tirito
ca  dutiyajjhanam  .pe.  tatiyajjhanam  catutthajjhanam  patilabhatthaya
vayamantassa  catutthajjhanam  patiladdham  hoti  evam  so  dhammo
parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  akasanancayatanasamapattim
patilabhatthaya     vayamantassa     akasanancayatanasamapatti
patiladdha  hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca
Vinnanancayatanasamapattim      patilabhatthaya     vayamantassa
vinnanancayatanasamapatti  patiladdha  hoti  evam  so  dhammo
parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  akincannayatanasamapattim
patilabhatthaya      vayamantassa     akincannayatanasamapatti
patiladdha  hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca
nevasannanasannayatanasamapattim    patilabhatthaya    vayamantassa
nevasannanasannayatanasamapatti   patiladdha   hoti   evam  so
dhammo parinnato ceva hoti tirito ca.
   [61] Aniccanupassanam patilabhatthaya vayamantassa aniccanupassana
patiladdha  hoti  evam  so  dhammo parinnato ceva hoti tirito
ca   dukkhanupassanam   patilabhatthaya  vayamantassa  dukkhanupassana
patiladdha  hoti  evam  so  dhammo  parinnato  ceva  hoti
tirito   ca   anattanupassanam   patilabhatthaya   vayamantassa
anattanupassana  patiladdha  hoti  evam  so  dhammo  parinnato
ceva  hoti  tirito  ca  nibbidanupassanam  patilabhatthaya vayamantassa
nibbidanupassana  patiladdha  hoti  evam  so  dhammo  parinnato
ceva  hoti  tirito  ca  viraganupassanam  patilabhatthaya vayamantassa
viraganupassana  patiladdha  hoti  evam  so  dhammo  parinnato
ceva  hoti  tirito  ca  nirodhanupassanam  patilabhatthaya vayamantassa
nirodhanupassana  patiladdha  hoti  evam  so  dhammo  parinnato
Ceva  hoti  tirito ca patinissagganupassanam patilabhatthaya vayamantassa
patinissagganupassana   patiladdha   hoti   evam  so  dhammo
parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  khayanupassanam  patilabhatthaya
vayamantassa  khayanupassana  patiladdha  hoti  evam  so  dhammo
parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  vayanupassanam  patilabhatthaya
vayamantassa  vayanupassana  patiladdha  hoti  evam  so  dhammo
parinnato  ceva  hoti  tirito  ca viparinamanupassanam patilabhatthaya
vayamantassa   viparinamanupassana   patiladdha   hoti   evam
so  dhammo  parinnato  ceva  hoti  tirito  ca animittanupassanam
patilabhatthaya   vayamantassa  animittanupassana  patiladdha  hoti
evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca appanihitanupassanam
patilabhatthaya    vayamantassa   appanihitanupassana   patiladdha
hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca sunnatanupassanam
patilabhatthaya   vayamantassa   sunnatanupassana  patiladdha  hoti
evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca.
   [62]   Adhipannadhammavipassanam   patilabhatthaya   vayamantassa
adhipannadhammavipassana  patiladdha  hoti  evam so dhammo parinnato
ceva   hoti   tirito   ca  yathabhutananadassanam  patilabhatthaya
vayamantassa  yathabhutananadassanam  patiladdham  hoti  evam  so  dhammo
Parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  adinavanupassanam patilabhatthaya
vayamantassa  adinavanupassana  patiladdha  hoti  evam  so dhammo
parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  patisankhanupassanam patilabhatthaya
vayamantassa  patisankhanupassana  patiladdha  hoti  evam  so dhammo
parinnato  ceva  hoti  tirito  ca  vivattananupassanam patilabhatthaya
vayamantassa  vivattananupassana  patiladdha  hoti  evam  so dhammo
parinnato ceva hoti tirito ca.
   [63] Sotapattimaggam patilabhatthaya vayamantassa sotapattimaggo
patiladdho  hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca
sakadagamimaggam   patilabhatthaya   vayamantassa   sakadagamimaggo
patiladdho  hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca
anagamimaggam    patilabhatthaya   vayamantassa   anagamimaggo
patiladdho  hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca
arahattamaggam    patilabhatthaya    vayamantassa    arahattamaggo
patiladdho  hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca
yesam  yesam  dhammanam  patilabhatthaya  vayamantassa  te te dhamma
patiladdha  honti  evam  te  dhamma  parinnata  ceva  honti
tirita  ca  tam  natatthena  nanam  pajananatthena  panna  tena
vuccati   ime  dhamma  parinneyyati  sotavadhanam  tampajana
panna sutamaye nanam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 32-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=622&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=622&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=56&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=56              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=2656              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=2656              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]