ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [56]  Katham ime dhamma parinneyyati sotavadhanam tampajanana
panna  sutamaye  nanam  eko  dhammo parinneyyo phasso sasavo
upadaniyo  dve  dhamma  parinneyya  namanca  rupanca  tayo
dhamma  parinneyya  tisso  vedana  cattaro dhamma parinneyya
cattaro  ahara  panca  dhamma  parinneyya  pancupadanakkhandha
cha  dhamma  parinneyya  cha  ajjhattikani  ayatanani  satta
dhamma   parinneyya   satta   vinnanatthitiyo  attha  dhamma
@Footnote: 1 Ma. Yu. nananti. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Parinneyya attha lokadhamma nava dhamma parinneyya nava sattavasa dasa dhamma parinneyya dasayatanani. [57] Sabbam bhikkhave parinneyyam kinca bhikkhave sabbam parinneyyam cakkhum bhikkhave parinneyyam rupa parinneyya cakkhuvinnanam parinneyyam cakkhusamphasso parinneyyo yampidam 1- cakkhusamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi parinneyyam sotam parinneyyam sadda parinneyya .pe. ghanam parinneyyam gandha parinneyya jivha parinneyya rasa parinneyya kayo parinneyyo photthabba parinneyya mano parinneyyo dhamma parinneyya manovinnanam parinneyyam manosamphasso parinneyyo yampidam manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi parinneyyam. [58] Rupam parinneyyam vedana parinneyya sanna parinneyya sankhara parinneyya vinnanam parinneyyam cakkhum .pe. jaramaranam .pe. amatogadham nibbanam pariyosanatthena parinneyyam yesam yesam dhammanam patilabhatthaya vayamantassa te te dhamma patiladdha honti evam te dhamma parinnata ceva honti tirita ca. [59] Nekkhammam patilabhatthaya vayamantassa nekkhammam patiladdham @Footnote: 1 Yu. yadidam. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca abyapadam patilabhatthaya vayamantassa abyapado patiladdho hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca alokasannam patilabhatthaya vayamantassa alokasanna patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca avikkhepam patilabhatthaya vayamantassa avikkhepo patiladdho hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca dhammavavatthanam patilabhatthaya vayamantassa dhammavavatthanam patiladdham hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca nanam patilabhatthaya vayamantassa nanam patiladdham hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca pamujjam patilabhatthaya vayamantassa pamujjam patiladdham hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca. [60] Pathamajjhanam patilabhatthaya vayamantassa pathamajjhanam patiladdham hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca dutiyajjhanam .pe. tatiyajjhanam catutthajjhanam patilabhatthaya vayamantassa catutthajjhanam patiladdham hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca akasanancayatanasamapattim patilabhatthaya vayamantassa akasanancayatanasamapatti patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Vinnanancayatanasamapattim patilabhatthaya vayamantassa vinnanancayatanasamapatti patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca akincannayatanasamapattim patilabhatthaya vayamantassa akincannayatanasamapatti patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca nevasannanasannayatanasamapattim patilabhatthaya vayamantassa nevasannanasannayatanasamapatti patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca. [61] Aniccanupassanam patilabhatthaya vayamantassa aniccanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca dukkhanupassanam patilabhatthaya vayamantassa dukkhanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca anattanupassanam patilabhatthaya vayamantassa anattanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca nibbidanupassanam patilabhatthaya vayamantassa nibbidanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca viraganupassanam patilabhatthaya vayamantassa viraganupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca nirodhanupassanam patilabhatthaya vayamantassa nirodhanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Ceva hoti tirito ca patinissagganupassanam patilabhatthaya vayamantassa patinissagganupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca khayanupassanam patilabhatthaya vayamantassa khayanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca vayanupassanam patilabhatthaya vayamantassa vayanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca viparinamanupassanam patilabhatthaya vayamantassa viparinamanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca animittanupassanam patilabhatthaya vayamantassa animittanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca appanihitanupassanam patilabhatthaya vayamantassa appanihitanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca sunnatanupassanam patilabhatthaya vayamantassa sunnatanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca. [62] Adhipannadhammavipassanam patilabhatthaya vayamantassa adhipannadhammavipassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca yathabhutananadassanam patilabhatthaya vayamantassa yathabhutananadassanam patiladdham hoti evam so dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Parinnato ceva hoti tirito ca adinavanupassanam patilabhatthaya vayamantassa adinavanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca patisankhanupassanam patilabhatthaya vayamantassa patisankhanupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca vivattananupassanam patilabhatthaya vayamantassa vivattananupassana patiladdha hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca. [63] Sotapattimaggam patilabhatthaya vayamantassa sotapattimaggo patiladdho hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca sakadagamimaggam patilabhatthaya vayamantassa sakadagamimaggo patiladdho hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca anagamimaggam patilabhatthaya vayamantassa anagamimaggo patiladdho hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca arahattamaggam patilabhatthaya vayamantassa arahattamaggo patiladdho hoti evam so dhammo parinnato ceva hoti tirito ca yesam yesam dhammanam patilabhatthaya vayamantassa te te dhamma patiladdha honti evam te dhamma parinnata ceva honti tirita ca tam natatthena nanam pajananatthena panna tena vuccati ime dhamma parinneyyati sotavadhanam tampajana panna sutamaye nanam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 32-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=622&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=622&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=56&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=56              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=2656              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=2656              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]