ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Mahāvagge vimokkhakathā
           paripuṇṇanidānā 1-
   [469]  Tayome  bhikkhave  vimokkhā  katame  tayo  suññato
vimokkho   animitto  vimokkho  appaṇihito  vimokkho  ime
bhikkhave tayo vimokkhā.
   {469.1}  Api ca aṭṭhasaṭṭhī vimokkhā suññato vimokkho animitto
vimokkho appaṇihito vimokkho ajjhattavuṭṭhāno vimokkho bahiddhāvuṭṭhāno
vimokkho dubhatovuṭṭhāno vimokkho ajjhattavuṭṭhānā cattāro vimokkhā
bahiddhāvuṭṭhānā cattāro vimokkhā dubhatovuṭṭhānā cattāro vimokkhā
ajjhattavuṭṭhānānaṃ  anulomā  cattāro  vimokkhā  bahiddhāvuṭṭhānānaṃ
anulomā cattāro vimokkhā dubhatovuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā
ajjhattavuṭṭhānā 2- paṭippassaddhī  cattāro vimokkhā bahiddhāvuṭṭhānā
paṭippassaddhī  cattāro vimokkhā dubhatovuṭṭhānā paṭippassaddhī cattāro
vimokkhā  rūpī rūpāni passatīti  vimokkho ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā
rūpāni  passatīti  vimokkho  subhanteva  adhimutto  hotīti vimokkho
ākāsānañcāyatanasamāpattivimokkho viññāṇañcāyatana-
samāpattivimokkho   ākiñcaññāyatanasamāpattivimokkho   nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattivimokkho saññāvedayitanirodhasamāpattivimokkho
@Footnote: 1 Ma. ...nidānaṃ . 2 Ma. ajjhattavuṭṭhānapaṭippassaddhi. evamuparipi.
Samayavimokkho  asamayavimokkho sāmayiko vimokkho asāmayiko vimokkho
kuppo vimokkho akuppo vimokkho lokiyo vimokkho lokuttaro vimokkho
sāsavo  vimokkho  anāsavo  vimokkho sāmiso vimokkho nirāmiso
vimokkho  nirāmisataro  vimokkho  paṇihito  vimokkho  appaṇihito
vimokkho   paṇihitappaṭippassaddhivimokkho   saññutto   vimokkho
visaññutto    vimokkho    ekattavimokkho   nānattavimokkho
saññāvimokkho   ñāṇavimokkho   sītisiyāvimokkho   jhānavimokkho
anupādācittassa vimokkho.
   [470]  Katamo  suññato  vimokkho . idha bhikkhu araññagato
vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  iti  paṭisañcikkhati
suññamidaṃ  attena  vā  attaniyena  vāti  so tattha abhinivesaṃ na
karotīti suññato vimokkho ayaṃ suññato vimokkho.
   {470.1} Katamo animitto vimokkho . Idha bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  iti  paṭisañcikkhati  suññamidaṃ
attena vā attaniyena vāti so tattha nimittaṃ na karotīti animitto
vimokkho ayaṃ animitto vimokkho.
   {470.2} Katamo appaṇihito vimokkho. Idha bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  iti  paṭisañcikkhati  suññamidaṃ
attena  vā  attaniyena  vāti  so  tattha  paṇidhiṃ  na  karotīti
Appaṇihito vimokkho ayaṃ appaṇihito vimokkho.
   {470.3} Katamo ajjhattavuṭṭhāno vimokkho . cattāri jhānāni
ayaṃ ajjhattavuṭṭhāno vimokkho.
   {470.4}  Katamo  bahiddhāvuṭṭhāno  vimokkho  .  catasso
arūpasamāpattiyo ayaṃ bahiddhāvuṭṭhāno vimokkho.
   {470.5} Katamo dubhatovuṭṭhāno vimokkho. Cattāro ariyamaggā
ayaṃ dubhatovuṭṭhāno vimokkho.
   [471]   Katame   ajjhattavuṭṭhānā  cattāro  vimokkhā
paṭhamajjhānaṃ  nīvaraṇehi  vuṭṭhāti  dutiyajjhānaṃ  vitakkavicārehi  vuṭṭhāti
tatiyajjhānaṃ  pītiyā  vuṭṭhāti  catutthajjhānaṃ  sukhadukkhehi  vuṭṭhāti
ime ajjhattavuṭṭhānā cattāro vimokkhā.
   {471.1}   Katame  bahiddhāvuṭṭhānā  cattāro vimokkhā .
Ākāsānañcāyatanasamāpatti  rūpasaññāya  paṭighasaññāya  nānattasaññāya
vuṭṭhāti    viññāṇañcāyatanasamāpatti    ākāsānañcāyatanasaññāya
vuṭṭhāti     ākiñcaññāyatanasamāpatti    viññāṇañcāyatanasaññāya
vuṭṭhāti   nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti   ākiñcaññāyatanasaññāya
vuṭṭhāti ime bahiddhāvuṭṭhānā cattāro vimokkhā.
   {471.2}  Katame  dubhatovuṭṭhānā  cattāro  vimokkhā .
Sotāpattimaggo   sakkāyadiṭṭhivicikicchāsīlabbataparāmāsā   diṭṭhānusayā
vicikicchānusayā  vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca khandhehi ca vuṭṭhāti
Bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vuṭṭhāti  sakadāgāmimaggo  oḷārikā
kāmarāgasaññojanā   paṭighasaññojanā   oḷārikā  kāmarāgānusayā
paṭighānusayā  vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca vuṭṭhāti
bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vuṭṭhāti  anāgāmimaggo  aṇusahagatā
kāmarāgasaññojanā   paṭighasaññojanā   aṇusahagatā  kāmarāgānusayā
paṭighānusayā  vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi  ca vuṭṭhāti
bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vuṭṭhāti  arahattamaggo  rūparāgā
arūparāgā  mānā  uddhaccā  avijjāya  mānānusayā bhavarāgānusayā
avijjānusayā  vuṭṭhāti  tadanuvattakakilesehi  ca  khandhehi ca vuṭṭhāti
bahiddhā  ca  sabbanimittehi  vuṭṭhāti  ime dubhatovuṭṭhānā cattāro
vimokkhā.
   [472]   Katame  ajjhattavuṭṭhānānaṃ  anulomā  cattāro
vimokkhā  .  paṭhamajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  vitakko  ca  vicāro ca
pīti  ca  sukhañca  cittekaggatā  ca  dutiyajjhānaṃ  paṭilābhatthāya
tatiyajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  catutthajjhānaṃ  paṭilābhatthāya  vitakko  ca
vicāro  ca pīti ca sukhañca cittekaggatā ca ime ajjhattavuṭṭhānānaṃ
anulomā cattāro vimokkhā.
   {472.1} Katame bahiddhāvuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā.
Ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ  paṭilābhatthāya  vitakko  ca  vicāro  ca
pīti   ca  sukhañca  cittekaggatā  ca  viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ
Ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ
paṭilābhatthāya  vitakko  ca vicāro ca pīti ca sukhañca cittekaggatā
ca ime bahiddhāvuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā.
   {472.2}  Katame dubhatovuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā.
Sotāpattimaggaṃ   paṭilābhatthāya   aniccānupassanā   dukkhānupassanā
anattānupassanā   sakadāgāmimaggaṃ   paṭilābhatthāya   anāgāmimaggaṃ
paṭilābhatthāya   arahattamaggaṃ   paṭilābhatthāya   aniccānupassanā
dukkhānupassanā  anattānupassanā  ime  dubhatovuṭṭhānānaṃ  anulomā
cattāro vimokkhā.
   [473]  Katame  ajjhattavuṭṭhānā  paṭippassaddhī  cattāro
vimokkhā  . paṭhamajjhānassa paṭilābho vā vipāko vā dutiyajjhānassa
tatiyajjhānassa   catutthajjhānassa   paṭilābho   vā   vipāko
vā ime ajjhattavuṭṭhānā paṭippassaddhī cattāro vimokkhā.
   {473.1}   Katame  bahiddhāvuṭṭhānā  paṭippassaddhī  cattāro
vimokkhā . ākāsānañcāyatanasamāpattiyā paṭilābho vā vipāko vā
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā    ākiñcaññāyatanasamāpattiyā    neva
saññānāsaññāyatanasamāpattiyā   paṭilābho   vā   vipāko  vā
ime bahiddhāvuṭṭhānā paṭippassaddhī cattāro vimokkhā.
   {473.2}  Katame dubhatovuṭṭhānā paṭippassaddhī cattāro vimokkhā.
Sotāpattimaggassa   sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmimaggassa  sakadāgāmiphalaṃ
Anāgāmimaggassa    anāgāmiphalaṃ   arahattamaggassa   arahattaphalaṃ
ime dubhatovuṭṭhānā paṭippassaddhī cattāro vimokkhā.
   [474]  Kathaṃ  rūpī  rūpāni  passatīti vimokkho . idhekacco
ajjhattaṃ  paccattaṃ  nīlanimittaṃ  manasi  karoti  nīlasaññaṃ  paṭilabhati
so  taṃ  nimittaṃ  suggahitaṃ  karoti  sūpadhāritaṃ upadhāreti svāvatthitaṃ
avatthāpeti  so  taṃ nimittaṃ suggahitaṃ katvā sūpadhāritaṃ upadhāretvā
svāvatthitaṃ   avatthāpetvā   bahiddhā   nīlanimitte   cittaṃ
upasaṃharati  nīlasaññaṃ  paṭilabhati  so  taṃ  nimittaṃ  suggahitaṃ  karoti
sūpadhāritaṃ  upadhāreti  svāvatthitaṃ  avatthāpeti  so  taṃ  nimittaṃ
suggahitaṃ  katvā  sūpadhāritaṃ  upadhāretvā  svāvatthitaṃ avatthāpetvā
āsevati bhāveti bahulīkaroti tassa evaṃ hoti
   {474.1}  ajjhattañca  bahiddhā  ca  ubhayamidaṃ rūpanti rūpasaññī
hoti   idhekacco  ajjhattaṃ  paccattaṃ  pītanimittaṃ  lohitanimittaṃ
odātanimittaṃ  manasi  karoti  odātasaññaṃ  paṭilabhati  so taṃ nimittaṃ
suggahitaṃ  karoti sūpadhāritaṃ upadhāreti svāvatthitaṃ avatthāpeti so taṃ
nimittaṃ suggahitaṃ katvā sūpadhāritaṃ upadhāretvā svāvatthitaṃ avatthāpetvā
bahiddhā  odātanimitte  cittaṃ  upasaṃharati  odātasaññaṃ  paṭilabhati
so  taṃ  nimittaṃ  suggahitaṃ  karoti  sūpadhāritaṃ upadhāreti svāvatthitaṃ
avatthāpeti  so  taṃ nimittaṃ suggahitaṃ katvā sūpadhāritaṃ upadhāretvā
svāvatthitaṃ  avatthāpetvā  āsevati  bhāveti  bahulīkaroti  tassa
Evaṃ  hoti  ajjhattañca  bahiddhā  ca  ubhayamidaṃ  rūpanti  rūpasaññī
hoti evaṃ rūpī rūpāni passatīti vimokkho.
   [475]  Kathaṃ  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passatīti
vimokkho  .  idhekacco  ajjhattaṃ  paccattaṃ  nīlanimittaṃ  na  manasi
karoti   nīlasaññaṃ  na  paṭilabhati  bahiddhā  nīlanimitte  cittaṃ
upasaṃharati  nīlasaññaṃ  paṭilabhati  so  taṃ  nimittaṃ  suggahitaṃ  karoti
sūpadhāritaṃ  upadhāreti  svāvatthitaṃ  avatthāpeti  so  taṃ  nimittaṃ
suggahitaṃ  katvā  sūpadhāritaṃ  upadhāretvā  svāvatthitaṃ avatthāpetvā
āsevati bhāveti bahulīkaroti tassa evaṃ hoti ajjhattaṃ arūpasaññī 1-
bahiddhā rūpamidanti rūpasaññī hoti
   {475.1}  idhekacco  ajjhattaṃ paccattaṃ pītanimittaṃ lohitanimittaṃ
odātanimittaṃ  na  manasi  karoti  odātasaññaṃ  na paṭilabhati bahiddhā
odātanimitte  cittaṃ  upasaṃharati  odātasaññaṃ  paṭilabhati  so  taṃ
nimittaṃ  suggahitaṃ  karoti sūpadhāritaṃ upadhāreti svāvatthitaṃ avatthāpeti
so  taṃ  nimittaṃ  suggahitaṃ katvā sūpadhāritaṃ upadhāretvā svāvatthitaṃ
avatthāpetvā  āsevati  bhāveti  bahulīkaroti  tassa  evaṃ  hoti
ajjhattaṃ  arūpaṃ  bahiddhā  rūpamidanti  rūpasaññī  hoti  evaṃ ajjhattaṃ
arūpasaññī bahiddhā rūpāni passatīti vimokkho.
   [476] Kathaṃ subhanteva adhimutto hotīti vimokkho . idha bhikkhu
mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. arūpaṃ ....
Tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  avarena  abyāpajjhena  1-  pharitvā viharati mettāya
bhāvitattā  sattā  appaṭikūlā  honti karuṇāsahagatena cetasā ekaṃ
disaṃ .pe. karuṇāya bhāvitattā sattā appaṭikūlā honti muditāsahagatena
cetasā   .pe.   muditāya   bhāvitattā  sattā  appaṭikūlā
honti  upekkhāsahagatena  cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati .pe.
Upekkhāya  bhāvitattā  sattā  appaṭikūlā  honti  evaṃ subhanteva
adhimutto hotīti vimokkho.
   [477]  Katamo  ākāsānañcāyatanasamāpattivimokkho  .  idha
bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja viharati ayaṃ ākāsānañcāyatanasamāpattivimokkho.
   {477.1}  Katamo  viññāṇañcāyatanasamāpattivimokkho  .  idha
bhikkhu  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ  viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   viharati   ayaṃ  viññāṇañcāyatana-
samāpattivimokkho.
   {477.2}  Katamo  ākiñcaññāyatanasamāpattivimokkho  .  idha
bhikkhu   sabbaso   viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati ayaṃ ākiñcaññāyatanasamāpattivimokkho.
@Footnote: 1 Ma. abyāpajjena. evamuparipi.
   {477.3}  Katamo nevasaññānāsaññāyatanasamāpattivimokkho . Idha
bhikkhu  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja viharati ayaṃ nevasaññānāsaññāyatanasamāpattivimokkho.
   {477.4} Katamo saññāvedayitanirodhasamāpattivimokkho . Idha bhikkhu
sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja viharati ayaṃ saññāvedayitanirodhasamāpattivimokkho.
   [478]  Katamo samayavimokkho . cattāri jhānāni catasso ca
arūpasamāpattiyo ayaṃ samayavimokkho.
   {478.1} Katamo asamayavimokkho. Cattāro ca ariyamaggā cattāri
ca sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ asamayavimokkho.
   {478.2}  Katamo sāmayiko vimokkho. Cattāri jhānāni catasso
ca arūpasamāpattiyo ayaṃ sāmayiko vimokkho.
   {478.3}  Katamo asāmayiko vimokkho. Cattāro ca ariyamaggā
cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ asāmayiko vimokkho.
   {478.4}  Katamo kuppo vimokkho. Cattāri jhānāni catasso ca
arūpasamāpattiyo ayaṃ kuppo vimokkho.
   {478.5} Katamo akuppo vimokkho. Cattāro ca ariyamaggā cattāri
ca sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ akuppo vimokkho.
   {478.6}  Katamo lokiyo vimokkho. Cattāri jhānāni catasso ca
arūpasamāpattiyo ayaṃ lokiyo vimokkho.
   {478.7} Katamo lokuttaro vimokkho . Cattāro ca ariyamaggā
cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ lokuttaro vimokkho.
   {478.8} Katamo sāsavo vimokkho. Cattāri jhānāni catasso ca
arūpasamāpattiyo ayaṃ sāsavo vimokkho.
   {478.9} Katamo anāsavo vimokkho . cattāro ca ariyamaggā
cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ anāsavo vimokkho.
   [479]  Katamo  sāmiso  vimokkho  .  rūpapaṭisaññutto
vimokkho ayaṃ sāmiso vimokkho.
   {479.1} Katamo nirāmiso vimokkho. Arūpapaṭisaññutto vimokkho
ayaṃ nirāmiso vimokkho.
   {479.2} Katamo nirāmisataro 1- vimokkho. Cattāro ca ariyamaggā
cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ nirāmisataro 1- vimokkho.
   {479.3}  Katamo paṇihito vimokkho. Cattāri jhānāni catasso ca
arūpasamāpattiyo ayaṃ paṇihito vimokkho.
   {479.4} Katamo appaṇihito vimokkho . Cattāro ca ariyamaggā
cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ appaṇihito vimokkho.
   {479.5}  Katamo  paṇihitappaṭippassaddhivimokkho . paṭhamajjhānassa
paṭilābho  vā  vipāko vā .pe. nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nirāmisānirāmisataro vimokkho.
Paṭilābho vā vipāko vā ayaṃ paṇihitappaṭippassaddhivimokkho.
   {479.6}  Katamo  saññutto  vimokkho . cattāri jhānāni
catasso ca arūpasamāpattiyo ayaṃ saññutto vimokkho.
   {479.7}  Katamo visaññutto vimokkho. Cattāro ca ariyamaggā
cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ visaññutto vimokkho.
   {479.8} Katamo ekattavimokkho. Cattāro ca ariyamaggā cattāri ca
sāmaññaphalāni nibbānañca ayaṃ ekattavimokkho.
   {479.9} Katamo nānattavimokkho . cattāri jhānāni catasso ca
arūpasamāpattiyo ayaṃ nānattavimokkho.
   [480]  Katamo saññāvimokkho . siyā eko saññāvimokkho
dasa  saññāvimokkhā honti dasa saññāvimokkhā eko saññāvimokkho
hoti vatthuvasena pariyāyena [1]-.
   {480.1}  Siyāti  2- kathañca siyā . aniccānupassanāñāṇaṃ
niccato  saññāya  muccatīti  saññāvimokkho dukkhānupassanāñāṇaṃ sukhato
saññāya    muccatīti    saññāvimokkho    anattānupassanāñāṇaṃ
attato  saññāya  muccatīti  saññāvimokkho  nibbidānupassanāñāṇaṃ
nandiyā  saññāya  muccatīti  saññāvimokkho  virāgānupassanāñāṇaṃ
rāgato  saññāya  muccatīti  saññāvimokkho  nirodhānupassanāñāṇaṃ
samudayato  saññāya  muccatīti  saññāvimokkho  paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ
ādānato     saññāya     muccatīti     saññāvimokkho
@Footnote: 1 Ma. siyāti. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. evamīdisesu ṭhānesu.
Animittānupassanāñāṇaṃ  nimittato  saññāya  muccatīti  saññāvimokkho
appaṇihitānupassanāñāṇaṃ    paṇidhiyā    saññāya    muccatīti
saññāvimokkho   suññatānupassanāñāṇaṃ   abhinivesato   saññāya
muccatīti  saññāvimokkho  evaṃ  siyā  eko  saññāvimokkho  dasa
saññāvimokkhā  honti  dasa  saññāvimokkhā  eko  saññāvimokkho
hoti vatthuvasena pariyāyena.
   {480.2}  Rūpe aniccānupassanāñāṇaṃ niccato saññāya muccatīti
saññāvimokkho  .pe.  rūpe  suññatānupassanāñāṇaṃ  abhinivesato
saññāya  muccatīti  saññāvimokkho  evaṃ siyā eko saññāvimokkho
dasa  saññāvimokkhā honti dasa saññāvimokkhā eko saññāvimokkho
hoti  vatthuvasena pariyāyena . vedanāya .pe. saññāya saṅkhāresu
viññāṇe   cakkhusmiṃ   .pe.   jarāmaraṇe  aniccānupassanāñāṇaṃ
niccato  saññāya  muccatīti  saññāvimokkho  .pe.  jarāmaraṇe
suññatānupassanāñāṇaṃ  abhinivesato  saññāya  muccatīti  saññāvimokkho
evaṃ  siyā  eko  saññāvimokkho dasa saññāvimokkhā honti dasa
saññāvimokkhā  eko  saññāvimokkho  hoti  vatthuvasena pariyāyena
ayaṃ saññāvimokkho.
   [481]  Katamo  ñāṇavimokkho  .  siyā eko ñāṇavimokkho
dasa  ñāṇavimokkhā  honti  dasa  ñāṇavimokkhā eko ñāṇavimokkho
hoti vatthuvasena pariyāyena.
   {481.1} Siyāti kathañca siyā . aniccānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ
niccato  sammohā  aññāṇā  muccatīti  ñāṇavimokkho dukkhānupassanā
yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  sukhato  sammohā  aññāṇā  muccatīti ñāṇavimokkho
anattānupassanā  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  attato  sammohā  aññāṇā
muccatīti  ñāṇavimokkho  nibbidānupassanā  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  nandiyā
sammohā   aññāṇā   muccatīti  ñāṇavimokkho  virāgānupassanā
yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  rāgato  sammohā  aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho
nirodhānupassanā  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  samudayato  sammohā  aññāṇā
muccatīti ñāṇavimokkho
   {481.2}  paṭinissaggānupassanā  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  ādānato
sammohā   aññāṇā  muccatīti  ñāṇavimokkho  animittānupassanā
yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  nimittato  sammohā aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho
appaṇihitānupassanā  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  paṇidhiyā  sammohā  aññāṇā
muccatīti   ñāṇavimokkho   suññatānupassanā   yathābhūtaṃ   ñāṇaṃ
abhinivesato  sammohā  aññāṇā  muccatīti  ñāṇavimokkho  evaṃ
siyā  eko  ñāṇavimokkho  dasa  ñāṇavimokkhā  honti  dasa
ñāṇavimokkhā eko ñāṇavimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.
   {481.3} Rūpe aniccānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ niccato sammohā
aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho .pe. rūpe suññatānupassanā yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ  abhinivesato  sammohā  aññāṇā  muccatīti  ñāṇavimokkho
Evaṃ  siyā  eko  ñāṇavimokkho  dasa  ñāṇavimokkhā honti dasa
ñāṇavimokkhā eko ñāṇavimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.
   {481.4} Vedanāya .pe. saññāya saṅkhāresu viññāṇe cakkhusmiṃ
.pe.  jarāmaraṇe  aniccānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ niccato sammohā
aññāṇā  muccatīti  ñāṇavimokkho  .pe. jarāmaraṇe suññatānupassanā
yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  abhinivesato  abhinivesato  sammohā  aññāṇā
muccatīti   ñāṇavimokkho   evaṃ  siyā  eko  ñāṇavimokkho
dasa  ñāṇavimokkhā  honti  dasa  ñāṇavimokkhā eko ñāṇavimokkho
hoti vatthuvasena pariyāyena ayaṃ ñāṇavimokkho.
   [482] Katamo sītisiyāvimokkho . siyā eko sītisiyāvimokkho
dasa   sītisiyāvimokkhā  honti  dasa  sītisiyāvimokkhā  eko
sītisiyāvimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.
   {482.1}  Siyāti kathañca siyā. Aniccānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ
ñāṇaṃ   niccato  santāpapariḷāhadarathā  muccatīti  sītisiyāvimokkho
dukkhānupassanā  anuttaraṃ  sītibhāvaṃ  ñāṇaṃ  sukhato santāpapariḷāhadarathā
muccatīti   sītisiyāvimokkho   anattānupassanā  anuttaraṃ  sītibhāvaṃ
ñāṇaṃ   attato  santāpapariḷāhadarathā  muccatīti  sītisiyāvimokkho
nibbidānupassanā  anuttaraṃ  sītibhāvaṃ  ñāṇaṃ  nandiyā  santāpa-
pariḷāhadarathā   muccatīti   sītisiyāvimokkho   virāgānupassanā
anuttaraṃ  sītibhāvaṃ  ñāṇaṃ  rāgato  santāpapariḷāhadarathā  muccatīti
Sītisiyāmokkho  nirodhānupassanā  anuttaraṃ  sītibhāvaṃ  ñāṇaṃ  samudayato
santāpapariḷāhadarathā  muccati  sītisiyāvimokkho  paṭinissaggānupassanā
anuttaraṃ  sītibhāvaṃ  ñāṇaṃ  ādānato  santāpapariḷāhadarathā  muccatīti
sītisiyāvimokkho   animittānupassanā   anuttaraṃ   sītibhāvaṃ  ñāṇaṃ
nimittato    santāpapariḷāhadarathā   muccatīti   sītisiyāvimokkho
appaṇihitānupassanā  anuttaraṃ  sītibhāvaṃ  ñāṇaṃ  paṇidhiyā  santāpa-
pariḷāhadarathā   muccatīti   sītisiyāvimokkho   suññatānupassanā
anuttaraṃ   sītibhāvaṃ   ñāṇaṃ   abhinivesato  santāpapariḷāhadarathā
muccatīti sītisiyāvimokkho
   {482.2} evaṃ siyā eko sītisiyāvimokkho dasa sītisiyāvimokkhā
honti  dasa sītisiyāvimokkhā eko sītisiyāvimokkho hoti vatthuvasena
pariyāyena  . rūpe aniccānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ niccato
santāpapariḷāhadarathā  muccatīti  sītisiyāvimokkho  .pe.  vatthuvasena
pariyāyena . vedanāya .pe. saññāya saṅkhāresu viññāṇe cakkhusmiṃ
.pe.  jarāmaraṇe  aniccānupassanā  anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ niccato
santāpapariḷāhadarathā muccatīti sītisiyāvimokkho .pe. evaṃ siyā eko
sītisiyāvimokkho  dasa  sītisiyāvimokkhā  honti  dasa sītisiyāvimokkhā
eko sītisiyāvimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena ayaṃ sītisiyāvimokkho.
   [483]  Katamo jhānavimokkho . nekkhammaṃ jāyatīti 1- jhānaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. jhāyatīti. evamuparipi.
Kāmacchandaṃ  jhāpetīti  jhānaṃ  jāyanto  1-  muccatīti jhānavimokkho
jhāpento  muccatīti  jhānavimokkho  jāyantīti  2- dhammā jhāpetīti
kilese  jāte  ca  jhāpe ca jānātīti jhānavimokkho abyāpādo
jāyatīti  jhānaṃ  byāpādaṃ  jhāpetīti  jhānaṃ  jāyanto  muccatīti
jhānavimokkho   jhāpento   muccatīti   jhānavimokkho  jāyantīti
dhammā jhāpetīti kilese jāte ca jhāpe ca jānātīti jhānavimokkho
ālokasaññā   jāyatīti   jhānaṃ   thīnamiddhaṃ   jhāpetīti  jhānaṃ
avikkhepo  jāyatīti  jhānaṃ  uddhaccaṃ  jhāpetīti  jhānaṃ dhammavavatthānaṃ
jāyatīti  jhānaṃ  vicikicchaṃ  jhāpetīti  jhānaṃ  ñāṇaṃ  jāyatīti  jhānaṃ
avijjaṃ  jhāpetīti  jhānaṃ  pāmujjaṃ  jāyatīti  jhānaṃ  aratiṃ jhāpetīti
jhānaṃ  paṭhamajjhānaṃ  jāyatīti  jhānaṃ  nīvaraṇaṃ  jhāpetīti  jhānaṃ .pe.
Arahattamaggo   jāyatīti  jhānaṃ  sabbakilese  jhāpetīti  jhānaṃ
jāyanto   muccatīti   jhānavimokkho   jhāpento   muccatīti
jhānavimokkho   jāyantīti  dhammā  jhāpetīti  kilese  jāte
ca jhāpe ca jānātīti jhānavimokkho ayaṃ jhānavimokkho.
   [484]  Katamo  anupādācittassa  vimokkho  . siyā eko
anupādācittassa  vimokkho  dasa  anupādācittassa  vimokkhā  honti
dasa  anupādācittassa  vimokkhā  eko  anupādācittassa  vimokkho
hoti vatthuvasena pariyāyena.
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. jhāyanto. 2 Sī. Ma. Yu. jhāyantīti. evamuparipi.
@3 Ma. Yu. nīvaraṇe.
   {484.1}  Siyāti  kathañca siyā aniccānupassanāñāṇaṃ niccato
upādānā  muccatīti  anupādācittassa  vimokkho  dukkhānupassanāñāṇaṃ
sukhato   upādānā   muccatīti   anupādācittassa   vimokkho
anattānupassanāñāṇaṃ  attato  upādānā  muccatīti  anupādācittassa
vimokkho   nibbidānupassanāñāṇaṃ   nandiyā  upādānā  muccatīti
anupādācittassa  vimokkho  virāgānupassanāñāṇaṃ  rāgato  upādānā
muccatīti    anupādācittassa   vimokkho   nirodhānupassanāñāṇaṃ
samudayato   upādānā   muccatīti   anupādācittassa   vimokkho
paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ    ādānato   upādānā   muccatīti
anupādācittassa vimokkho
   {484.2}   animittānupassanāñāṇaṃ   nimittato   upādānā
muccatīti   anupādācittassa   vimokkho   appaṇihitānupassanāñāṇaṃ
paṇidhiyā   upādānā   muccatīti   anupādācittassa   vimokkho
suññatānupassanāñāṇaṃ    abhinivesato    upādānā    muccatīti
anupādācittassa vimokkho evaṃ siyā eko anupādācittassa vimokkho
dasa  anupādācittassa  vimokkhā  honti  dasa  anupādācittassa
vimokkhā  eko  anupādācittassa  vimokkho  hoti  vatthuvasena
pariyāyena  .  rūpe  aniccānupassanāñāṇaṃ  niccato  upādānā
muccatīti  anupādācittassa  vimokkho .pe. rūpe suññatānupassanāñāṇaṃ
abhinivesato   upādānā   muccatīti  anupādācittassa  vimokkho
evaṃ  siyā  eko  anupādācittassa vimokkho dasa anupādācittassa
Vimokkhā   honti   dasa  anupādācittassa  vimokkhā  eko
anupādācittassa  vimokkho  hoti vatthuvasena pariyāyena . vedanāya
.pe.  saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe  cakkhusmiṃ  .pe. jarāmaraṇe
aniccānupassanāñāṇaṃ  niccato  upādānā  muccatīti  anupādācittassa
vimokkho  .pe.  jarāmaraṇe  suññatānupassanāñāṇaṃ  abhinivesato
upādānā  muccatīti  anupādācittassa  vimokkho evaṃ  siyā eko
anupādācittassa  vimokkho  hoti  dasa  anupādācittassa  vimokkhā
honti  dasa  anupādācittassa  vimokkhā  eko  anupādācittassa
vimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.
   [485]   Aniccānupassanāñāṇaṃ   katihupādānehi   muccati
dukkhānupassanāñāṇaṃ   katihupādānehi   muccati  anattānupassanāñāṇaṃ
katihupādānehi  muccati  nibbidānupassanāñāṇaṃ  .pe. virāgānupassanā-
ñāṇaṃ     nirodhānupassanāñāṇaṃ     paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ
animittānupassanāñāṇaṃ   appaṇihitānupassanāñāṇaṃ   suññatānupassanā-
ñāṇaṃ  katihupādānehi  muccati  . aniccānupassanāñāṇaṃ tīhupādānehi
muccati  dukkhānupassanāñāṇaṃ  ekupādānā  muccati anattānupassanāñāṇaṃ
tīhupādānehi  muccati  nibbidānupassanāñāṇaṃ  ekupādānā  muccati
virāgānupassanāñāṇaṃ   ekupādānā   muccati  nirodhānupassanāñāṇaṃ
catūhupādānehi  muccati paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ catūhupādānehi  muccati
Animittānupassanāñāṇaṃ   tīhupādānehi  muccati  appaṇihitānupassanā-
ñāṇaṃ  ekupādānā  muccati  suññatānupassanāñāṇaṃ  tīhupādānehi
muccati.
   [486]  Aniccānupassanāñāṇaṃ  katamehi tīhupādānehi muccati .
Diṭṭhupādānā  sīlabbatupādānā  attavādupādānā  aniccānupassanā-
ñāṇaṃ imehi tīhupādānehi muccati.
   {486.1}  Dukkhānupassanāñāṇaṃ katamā ekupādānā muccati .
Kāmupādānā dukkhānupassanāñāṇaṃ imā 1- ekupādānā muccati.
   {486.2} Anattānupassanāñāṇaṃ katamehi tīhupādānehi muccati .
Diṭṭhupādānā  sīlabbatupādānā  attavādupādānā  anattānupassanā-
ñāṇaṃ imehi tīhupādānehi muccati.
   {486.3}  Nibbidānupassanāñāṇaṃ katamā ekupādānā muccati .
Kāmupādānā nibbidānupassanāñāṇaṃ imā ekupādānā muccati.
   {486.4}  Virāgānupassanāñāṇaṃ katamā ekupādānā muccati.
Kāmupādānā virāgānupassanāñāṇaṃ imā ekupādānā muccati.
   {486.5} Nirodhānupassanāñāṇaṃ katamehi catūhupādānehi muccati.
Kāmupādānā   diṭṭhupādānā   sīlabbatupādānā  attavādupādānā
nirodhānupassanāñāṇaṃ imehi catūhupādānehi muccati.
   {486.6}  Paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ  katamehi  catūhupādānehi
muccati . kāmupādānā diṭṭhupādānā sīlabbatupādānā attavādupādānā
@Footnote: 1 Ma. idaṃ. evamuparipi.
Paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ imehi catūhupādānehi muccati.
   {486.7}   Animittānupassanāñāṇaṃ   katamehi  tīhupādānehi
muccati   .   diṭṭhupādānā  sīlabbatupādānā  attavādupādānā
animittānupassanāñāṇaṃ imehi tīhupādānehi muccati.
   {486.8}   Appaṇihitānupassanāñāṇaṃ   katamā  ekupādānā
muccati   .   kāmupādānā   appaṇihitānupassanāñāṇaṃ   imā
ekupādānā muccati.
   {486.9}   Suññatānupassanāñāṇaṃ   katamehi  tīhupādānehi
muccati   .   diṭṭhupādānā  sīlabbatupādānā  attavādupādānā
suññatānupassanāñāṇaṃ imehi tīhupādānehi muccati.
   {486.10}  Yañca  aniccānupassanāñāṇaṃ yañca anattānupassanā-
ñāṇaṃ  yañca  animittānupassanāñāṇaṃ  yañca  suññatānupassanāñāṇaṃ
imāni  cattāri  ñāṇāni  tīhupādānehi  muccanti  diṭṭhupādānā
sīlabbatupādānā  attavādupādānā  .  yañca  dukkhānupassanāñāṇaṃ
yañca   nibbidānupassanāñāṇaṃ   yañca  virāgānupassanāñāṇaṃ  yañca
appaṇihitānupassanāñāṇaṃ  imāni  cattāri  ñāṇāni  ekupādānā
muccanti  kāmupādānā  .  yañca  nirodhānupassanāñāṇaṃ  yañca
paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ  imāni  dve  ñāṇāni  catūhupādānehi
muccanti    kāmupādānā    diṭṭhupādānā    sīlabbatupādānā
attavādupādānā ayaṃ anupādānācittassa 1- vimokkho.
         Vimokkhakathāya paṭhamabhāṇavāraṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. anupādācittassa.
   [487]  Tīṇi  kho  panimāni  vimokkhamukhāni  lokaniyyānāya
saṃvattanti  sabbasaṅkhāre  paricchedaparivaṭṭumato  1-  samanupassanatāya
animittāya  ca  dhātuyā  cittasampakkhandanatāya  2-  sabbasaṅkhāresu
manosamuttejanatāya  appaṇihitāya  ca  dhātuyā  cittasampakkhandanatāya
sabbadhamme   parato   samanupassanatāya  suññatāya  ca  dhātuyā
cittasampakkhandanatāya  imāni  tīṇi  vimokkhamukhāni  lokaniyyānāya
saṃvattanti.
   [488]  Aniccato  manasikaroto  kathaṃ  saṅkhārā  upaṭṭhanti
dukkhato  manasikaroto  kathaṃ saṅkhārā upaṭṭhanti anattato manasikaroto
kathaṃ  saṅkhārā  upaṭṭhanti . aniccato manasikaroto khayato saṅkhārā
upaṭṭhanti  dukkhato  manasikaroto  bhayato  saṅkhārā  upaṭṭhanti
anattato manasikaroto suññato saṅkhārā upaṭṭhanti.
   {488.1}  Aniccato manasikaroto kiṃbahulaṃ cittaṃ hoti dukkhato
manasikaroto  kiṃbahulaṃ  cittaṃ  hoti  anattato  manasikaroto  kiṃbahulaṃ
cittaṃ  hoti  .  aniccato  manasikaroto  adhimokkhabahulaṃ cittaṃ hoti
dukkhato   manasikaroto   passaddhibahulaṃ  cittaṃ  hoti  anattato
manasikaroto vedabahulaṃ cittaṃ hoti.
   {488.2} Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo katamindriyaṃ paṭilabhati
dukkhato  manasikaronto  passaddhibahulo  katamindriyaṃ  paṭilabhati anattato
@Footnote: 1 Sī. paricchedaparivatthumato. Ma. paricchedaparivaṭumato. 2 cittasamakkhandhanatāya.
Manasikaronto  vedabahulo  katamindriyaṃ  paṭilabhati  .  aniccato
manasikaronto   adhimokkhabahulo   saddhindriyaṃ   paṭilabhati  dukkhato
manasikaronto   passaddhibahulo   samādhindriyaṃ  paṭilabhati  anattato
manasikaronto vedabahulo paññindriyaṃ paṭilabhati.
   [489]  Aniccato  manasikaroto  adhimokkhabahulassa  katamindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  katindriyāni  tadanvayāni  1- honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  kenatthena
bhāvanā  ko  bhāveti  dukkhato  manasikaroto  passaddhibahulassa
katamindriyaṃ  ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  katindriyāni  tadanvayāni
honti   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā   honti
nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti
kenatthena  bhāvanā  ko bhāveti anattato manasikaroto vedabahulassa
katamindriyaṃ  ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  katindriyāni  tadanvayāni
honti   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā   honti
nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti
kenatthena bhāvanā ko bhāveti. Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa
saddhindriyaṃ   ādhipateyyaṃ   hoti   bhāvanāya   cattārindriyāni
tadanvayāni   honti   sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā
honti     nissayapaccayā     honti     sampayuttapaccayā
@Footnote: 1 Ma. tadanayvā. evamuparipi.
Honti  ekarasā  honti  ekarasaṭṭhena bhāvanā yo sammāpaṭipanno
so  bhāveti  natthi  micchāpaṭipannassa  indriyabhāvanā  dukkhato
manasikaroto    passaddhibahulassa    samādhindriyaṃ    ādhipateyyaṃ
hoti  bhāvanāya  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti sahajātapaccayā
honti   aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā   honti
sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  ekarasaṭṭhena  bhāvanā
yo   sammāpaṭipanno   so  bhāveti  natthi  micchāpaṭipannassa
indriyabhāvanā  anattato  manasikaroto  vedabahulassa  paññindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  ekarasaṭṭhena
bhāvanā  yo  sammāpaṭipanno  so  bhāveti  natthi micchāpaṭipannassa
indriyabhāvanā.
   [490]  Aniccato  manasikaroto  adhimokkhabahulassa  katamindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  katindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti paṭivedhakāle katamindriyaṃ ādhipateyyaṃ
hoti  paṭivedhāya  katindriyāni  tadanvayāni  honti  sahajātapaccayā
honti   aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā   honti
sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  kenatthena  bhāvanā
Kenatthena paṭivedho.
   {490.1}  Dukkhato  manasikaroto  passaddhibahulassa  katamindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  katindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti paṭivedhakāle katamindriyaṃ ādhipateyyaṃ
hoti paṭivedhāya katindriyāni tadanvayāni honti sahajātapaccayā honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
honti ekarasā honti kenatthena bhāvanā kenatthena paṭivedho.
   {490.2}  Anattato  manasikaroto  vedabahulassa  katamindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  katindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti paṭivedhakāle katamindriyaṃ ādhipateyyaṃ
hoti  paṭivedhāya  katindriyāni  tadanvayāni  honti  sahajātapaccayā
honti   aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā   honti
sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  kenatthena  bhāvanā
kenatthena paṭivedho.
   {490.3}  Aniccato  manasikaroto  adhimokkhabahulassa saddhindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
Honti   sampayuttapaccayā   honti   paṭivedhakāle   paññindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  paṭivedhāya  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  ekarasaṭṭhena
bhāvanā  dassanaṭṭhena  paṭivedho  evaṃ  paṭivijjhantopi  bhāveti
bhāventopi paṭivijjhati.
   {490.4}  Dukkhato  manasikaroto  passaddhibahulassa  samādhindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti   sampayuttapaccayā   honti   paṭivedhakāle   paññindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  paṭivedhāya  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  ekarasaṭṭhena
bhāvanā  dassanaṭṭhena  paṭivedho  evaṃ  paṭivijjhantopi  bhāveti
bhāventopi paṭivijjhati.
   {490.5}   Anattato  manasikaroto  vedabahulassa  paññindriyaṃ
ādhipateyyaṃ  hoti  bhāvanāya  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  paṭivedhakāle
paññindriyaṃ   ādhipateyyaṃ   hoti   paṭivedhāya  cattārindriyāni
Tadanvayāni   honti   sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā
honti ekarasaṭṭhena bhāvanā dassanaṭṭhena paṭivedho evaṃ paṭivijjhantopi
bhāveti bhāventopi paṭivijjhati.
   [491]  Aniccato  manasikaroto  katamindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
katamindriyassa  adhimattattā  saddhādhimutto  1-  hoti  dukkhato
manasikaroto  katamindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  katamindriyassa  adhimattattā
kāyasakkhi  2- hoti anattato manasikaroto katamindriyaṃ adhimattaṃ hoti
katamindriyassa  adhimattattā  diṭṭhippatto  hoti  .  aniccato
manasikaroto  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  saddhindriyassa  adhimattattā
saddhādhimutto  hoti  dukkhato  manasikaroto  samādhindriyaṃ  adhimattaṃ
hoti  samādhindriyassa  adhimattattā  kāyasakkhi  hoti  anattato
manasikaroto   paññindriyaṃ   adhimattaṃ   hoti   paññindriyassa
adhimattattā diṭṭhippatto hoti.
   [492]  Saddahanto  adhimuttoti  3-  saddhādhimutto phuṭṭhattā
sacchikarotīti  4- kāyasakkhi diṭṭhattā pattoti diṭṭhippatto saddahanto
adhimuccatīti  5-  saddhādhimutto  jhānaphassaṃ  paṭhamaṃ  phusati  pacchā
nirodhaṃ  nibbānaṃ  sacchikarotīti  kāyasakkhi  dukkhā  saṅkhārā  sukho
nirodhoti  ñāṇaṃ  6-  hoti diṭṭhaṃ viditaṃ sacchikataṃ phassitaṃ paññāyāti
diṭṭhippatto  yo  cāyaṃ  puggalo  saddhādhimutto  yo ca kāyasakkhi
@Footnote: 1 Ma. Yu. saddhāvimutto. evamuparipi. 2 Ma. Yu. kāyasakkhī. evamuparipi.
@3 Ma. Yu. vimuttoti saddhāvimutto. 4 Ma. sacchikatoti....
@5 Ma. Yu. vimuccatīti. 6 Ma. Yu. ñātaṃ.
Yo  ca  diṭṭhippatto  siyā  ime  tayo  puggalā saddhādhimuttāpi
kāyasakkhīpi diṭṭhippattāpi vatthuvasena pariyāyena.
   {492.1}  Siyāti kathañca siyā. Aniccato manasikaroto saddhindriyaṃ
adhimattaṃ  hoti  saddhindriyassa  adhimattattā  saddhādhimutto  hoti
dukkhato  manasikaroto  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  saddhindriyassa
adhimattattā  saddhādhimutto  hoti  anattato  manasikaroto saddhindriyaṃ
adhimattaṃ  hoti  saddhindriyassa  adhimattattā saddhādhimutto hoti evaṃ
ime tayo puggalā saddhindriyassa vasena saddhādhimuttā.
   {492.2}  Dukkhato  manasikaroto  samādhindriyaṃ  adhimattaṃ hoti
samādhindriyassa  adhimattattā  kāyasakkhi  hoti  anattato manasikaroto
samādhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  samādhindriyassa  adhimattattā  kāyasakkhi
hoti   aniccato   manasikaroto  samādhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
samādhindriyassa  adhimattattā  kāyasakkhi  hoti  evaṃ  ime  tayo
puggalā samādhindriyassa vasena kāyasakkhī.
   {492.3}  Anattato  manasikaroto  paññindriyaṃ  adhimattaṃ hoti
paññindriyassa  adhimattattā  diṭṭhippatto  hoti aniccato manasikaroto
paññindriyaṃ   adhimattaṃ   hoti   paññindriyassa   adhimattattā
diṭṭhippatto  hoti  dukkhato  manasikaroto  paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti
paññindriyassa  adhimattattā  diṭṭhippatto  hoti  evaṃ  ime  tayo
Puggalā  paññindriyassa  vasena  diṭṭhippattā  yo  cāyaṃ  puggalo
saddhādhimutto yo ca kāyasakkhi yo ca diṭṭhippatto evaṃ siyā ime
tayo  puggalā  saddhādhimuttāpi  kāyasakkhīpi  diṭṭhippattāpi vatthuvasena
pariyāyena.
   {492.4}  Yo cāyaṃ puggalo saddhādhimutto yo ca kāyasakkhi
yo  ca  diṭṭhippatto  añño  yeva saddhādhimutto añño kāyasakkhi
añño  diṭṭhippatto  .  aniccato  manasikaroto saddhindriyaṃ adhimattaṃ
hoti  saddhindriyassa  adhimattattā  saddhādhimutto  hoti  dukkhato
manasikaroto  samādhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti samādhindriyassa adhimattattā
kāyasakkhi  hoti  anattato  manasikaroto  paññindriyaṃ  adhimattaṃ hoti
paññindriyassa  adhimattattā  diṭṭhippatto hoti . yo cāyaṃ puggalo
saddhādhimutto yo ca kāyasakkhi yo ca diṭṭhippatto evaṃ ime tayo
puggalā  añño  yeva  saddhādhimutto  añño  kāyasakkhi  añño
diṭṭhippatto.
   [493]  Aniccato  manasikaroto  saddhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
saddhindriyassa  adhimattattā  sotāpattimaggaṃ  paṭilabhati  tena  vuccati
saddhānusārī  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti  sahajātapaccayā
honti   aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā   honti
sampayuttapaccayā  honti  saddhindriyassa  vasena  catunnaṃ  indriyānaṃ
bhāvanā  hoti  ye  hi  keci saddhindriyassa vasena sotāpattimaggaṃ
Paṭilabhanti  sabbe  te  saddhānusārino  aniccato  manasikaroto
saddhindriyaṃ   adhimattaṃ   hoti   saddhindriyassa   adhimattattā
sotāpattiphalaṃ sacchikataṃ hoti tena vuccati saddhādhimutto cattārindriyāni
tadanvayāni   honti   sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā
honti     nissayapaccayā     honti     sampayuttapaccayā
honti  saddhindriyassa  vasena  cattārindriyāni  bhāvitāni  honti
subhāvitāni  ye  hi  keci  saddhindriyassa  vasena  sotāpattiphalaṃ
sacchikatā  sabbe  te  saddhādhimuttā  aniccato  manasikaroto
saddhindriyaṃ   adhimattaṃ   hoti   saddhindriyassa   adhimattattā
sakadāgāmimaggaṃ  paṭilabhati  .pe.  sakadāgāmiphalaṃ  sacchikataṃ  hoti
anāgāmimaggaṃ  paṭilabhati  anāgāmiphalaṃ  sacchikataṃ  hoti  arahattamaggaṃ
paṭilabhati  arahattaphalaṃ  1-  sacchikataṃ hoti tena vuccati saddhādhimutto
cattārindriyāni  tadanvayāni  honti  .pe.  sampayuttapaccayā honti
saddhindriyassa   vasena   cattārindriyāni   bhāvitāni   honti
subhāvitāni ye hi keci saddhindriyassa vasena arahattaṃ sacchikatā 2-
sabbe te saddhādhimuttā.
   [494]  Dukkhato  manasikaroto  samādhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
samādhindriyassa   adhimattattā   sotāpattimaggaṃ   paṭilabhati  tena
vuccati  kāyasakkhi  cattārindriyāni  tadanvayāni honti sahajātapaccayā
honti     aññamaññapaccayā     honti     nissayapaccayā
@Footnote: 1 Ma. arahattaṃ. evamuparipi. 2 Ma. sacchikataṃ. evamuparipi.
Honti  sampayuttapaccayā  honti  samādhindriyassa  vasena  catunnaṃ
indriyānaṃ  bhāvanā  hoti  ye  hi  keci  samādhindriyassa vasena
sotāpattimaggaṃ   paṭilabhanti   sabbe  te  kāyasakkhī  dukkhato
manasikaroto  samādhindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti samādhindriyassa adhimattattā
sotāpattiphalaṃ   sacchikataṃ   hoti   .pe.   sakadāgāmimaggaṃ
paṭilabhati  sakadāgāmiphalaṃ  sacchikataṃ  hoti  anāgāmimaggaṃ  paṭilabhati
anāgāmiphalaṃ  sacchikataṃ  hoti  arahattamaggaṃ  paṭilabhati  arahattaphalaṃ
sacchikataṃ  hoti  tena  vuccati  kāyasakkhi cattārindriyāni tadanvayāni
honti   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā   honti
nissayapaccayā   honti  sampayuttapaccayā  honti  samādhindriyassa
vasena  cattārindriyāni  bhāvitāni  honti subhāvitāni ye hi keci
samādhindriyassa vasena arahattaṃ sacchikatā sabbe te kāyasakkhī.
   [495]  Anattato  manasikaroto  paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti
paññindriyassa   adhimattattā   sotāpattimaggaṃ   paṭilabhati   tena
vuccati  dhammānusārī  cattārindriyāni  tadanvayāni  honti  .pe.
Sampayuttapaccayā   honti   paññindriyassa   vasena   catunnaṃ
indriyānaṃ  bhāvanā  hoti  ye  hi  keci  paññindriyassa  vasena
sotāpattimaggaṃ  paṭilabhati  sabbe  te  dhammānusārino  anattato
manasikaroto  paññindriyaṃ  adhimattaṃ  hoti  paññindriyassa  adhimattattā
sotāpattiphalaṃ   sacchikataṃ   hoti   tena  vuccati  diṭṭhippatto
Cattārindriyāni  tadanvayāni  honti  .pe.  sampayuttapaccayā honti
paññindriyassa  vasena  cattārindriyāni  bhāvitāni  honti subhāvitāni
ye  hi  keci  paññindriyassa  vasena  sotāpattiphalaṃ  sacchikatā
sabbe  te  diṭṭhippattā  anattato  manasikaroto  paññindriyaṃ
adhimattaṃ   hoti   paññindriyassa   adhimattattā   sakadāgāmimaggaṃ
paṭilabhati  .pe.  sakadāgāmiphalaṃ  sacchikataṃ  hoti  anāgāmimaggaṃ
paṭilabhati   anāgāmiphalaṃ  sacchikataṃ  hoti  arahattamaggaṃ  paṭilabhati
arahattaphalaṃ  sacchikataṃ  hoti tena vuccati diṭṭhippatto cattārindriyāni
tadanvayāni   honti   sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā
honti   nissayapaccayā   honti   sampayuttapaccayā   honti
paññindriyassa  vasena  cattārindriyāni  bhāvitāni  honti subhāvitāni
ye  hi  keci  paññindriyassa vasena arahattaṃ sacchikatā sabbe te
diṭṭhippattā.
   [496] Ye hi keci nekkhammaṃ 1- bhāvitā vā bhāventi vā
bhāvissanti  vā  adhigatā  vā  adhigacchanti  vā  adhigamissanti vā
pattā  vā  pāpuṇanti  vā  pāpuṇissanti  vā  paṭiladdhā  vā
paṭilabhanti  vā  paṭilabhissanti  vā  paṭividdhā  vā  paṭivijjhanti vā
paṭivijjhissanti  vā  sacchikatā  vā  sacchikaronti  vā sacchikarissanti
vā  phassitā  vā  phassanti  vā  phassissanti  vā  vasippattā
@Footnote: 1 nakkhammanti vā pāṭho.
Vā  pāpuṇanti  vā  pāpuṇissanti  vā  pāramippattā  vā
pāpuṇanti   vā   pāpuṇissanti   vā  vesārajjappattā  vā
pāpuṇanti  vā  pāpuṇissanti  vā  sabbe te saddhindriyassa vasena
saddhādhimuttā   samādhindriyassa  vasena  kāyasakkhī  paññindriyassa
vasena diṭṭhippattā.
   [497]  Ye  hi  keci  abyāpādaṃ  .pe.  ālokasaññaṃ
avikkhepaṃ    dhammavavatthānaṃ   ñāṇaṃ   pāmujjaṃ   paṭhamajjhānaṃ
dutiyajjhānaṃ   tatiyajjhānaṃ   catutthajjhānaṃ  ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ
viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ    aniccānupassanaṃ    dukkhānupassanaṃ
anattānupassanaṃ nibbidānupassanaṃ virāgānupassanaṃ
nirodhānupassanaṃ   paṭinissaggānupassanaṃ   khayānupassanaṃ   vayānupassanaṃ
vipariṇāmānupassanaṃ     animittānupassanaṃ     appaṇihitānupassanaṃ
suññatānupassanaṃ     adhipaññādhammavipassanaṃ     yathābhūtañāṇadassanaṃ
ādīnavānupassanaṃ      paṭisaṅkhānupassanaṃ      vivaṭṭanānupassanaṃ
sotāpattimaggaṃ sakadāgāmimaggaṃ anāgāmimaggaṃ
arahattamaggaṃ.
   {497.1}  Ye hi keci cattāro satipaṭṭhāne cattāro sammappadhāne
cattāro  iddhipāde  pañcindriyāni  pañca  balāni satta bojjhaṅge
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  ye hi keci aṭṭha vimokkhe bhāvitā vā
Bhāventi  vā  bhāvissanti  vā  adhigatā  vā  adhigacchanti  vā
adhigamissanti  vā  pattā  vā  pāpuṇanti  vā  pāpuṇissanti  vā
paṭiladdhā  vā  paṭilabhanti  vā  paṭilabhissanti  vā  paṭividdhā  vā
paṭivijjhanti  vā  paṭivijjhissanti  vā  sacchikatā  vā  sacchikaronti
vā  sacchikarissanti  vā  phassitā vā phassanti vā phassissanti vā
vasippattā  vā  pāpuṇanti  vā  pāpuṇissanti  vā  pāramippattā
vā  pāpuṇanti  vā  pāpuṇissanti  vā  vesārajjappattā  vā
pāpuṇanti  vā  pāpuṇissanti  vā  sabbe te saddhindriyassa vasena
saddhādhimuttā   samādhindriyassa  vasena  kāyasakkhī  paññindriyassa
vasena diṭṭhippattā.
   [498] Ye hi keci catasso paṭisambhidā pattā vā pāpuṇanti
vā  pāpuṇissanti  vā  .pe.  sabbe  te  saddhindriyassa vasena
saddhādhimuttā   samādhindriyassa  vasena  kāyasakkhī  paññindriyassa
vasena diṭṭhippattā.
   {498.1} Ye hi keci tisso vijjā paṭividdhā vā paṭivijjhanti
vā  paṭivijjhissanti  vā  .pe.  sabbe  te saddhindriyassa vasena
saddhādhimuttā   samādhindriyassa  vasena  kāyasakkhī  paññindriyassa
vasena diṭṭhippattā.
   {498.2}  Ye hi keci tisso sikkhā sikkhitā vā sikkhanti vā
sikkhissanti vā sacchikatā vā sacchikaronti vā sacchikarissanti vā phassitā
Vā  phassanti  vā  phassissanti  vā  vasippattā  vā  pāpuṇanti
vā  pāpuṇissanti  vā  pāramippattā  vā  pāpuṇanti  vā
pāpuṇissanti   vā   vesārajjappattā   vā  pāpuṇanti  vā
pāpuṇissanti  vā  sabbe  te  saddhindriyassa  vasena saddhādhimuttā
samādhindriyassa vasena kāyasakkhī paññindriyassa vasena diṭṭhippattā.
   {498.3}  Ye hi keci dukkhaṃ parijānanti samudayaṃ pajahanti nirodhaṃ
sacchikaronti  maggaṃ  bhāventi  sabbe  te  saddhindriyassa  vasena
saddhādhimuttā   samādhindriyassa  vasena  kāyasakkhī  paññindriyassa
vasena diṭṭhippattā.
   [499]  Katihākārehi  saccappaṭivedho  hoti  katihākārehi
saccāni   paṭivijjhati  .  catūhākārehi  saccappaṭivedho  hoti
catūhākārehi   saccāni   paṭivijjhati   dukkhasaccaṃ  pariññāpaṭivedhaṃ
paṭivijjhati   samudayasaccaṃ   pahānappaṭivedhaṃ   paṭivijjhati  nirodhasaccaṃ
sacchikiriyāpaṭivedhaṃ  paṭivijjhati  maggasaccaṃ  bhāvanāpaṭivedhaṃ  paṭivijjhati
imehi  catūhākārehi  saccappaṭivedho  hoti  imehi  catūhākārehi
saccāni   paṭivijjhanto   saddhindriyassa   vasena   saddhādhimutto
samādhindriyassa   vasena   kāyasakkhi   paññindriyassa   vasena
diṭṭhippatto.
   {499.1} Katihākārehi saccappaṭivedho hoti katihākārehi saccāni
Paṭivijjhati  .  navahākārehi  saccappaṭivedho  hoti  navahākārehi
saccāni  paṭivijjhati  dukkhasaccaṃ  pariññāpaṭivedhaṃ  paṭivijjhati  samudayasaccaṃ
pahānappaṭivedhaṃ    paṭivijjhati    nirodhasaccaṃ   sacchikiriyāpaṭivedhaṃ
paṭivijjhati   maggasaccaṃ   bhāvanāpaṭivedhaṃ   paṭivijjhati   maggasaccaṃ
bhāvanāpaṭivedho  ca  sabbadhammānaṃ  pariññāpaṭivedho ca sabbasaṅkhārānaṃ
pahānappaṭivedho  ca  sabbakusalānaṃ  bhāvanāpaṭivedho  ca  catunnaṃ
maggānaṃ  sacchikiriyāpaṭivedho  ca  nirodhassa  imehi  navahākārehi
saccappaṭivedho  hoti  imehi  navahākārehi  saccāni  paṭivijjhanto
saddhindriyassa  vasena  saddhādhimutto  samādhindriyassa vasena kāyasakkhi
paññindriyassa vasena diṭṭhippatto.
           Dutiyabhāṇavāraṃ.
   [500] Aniccato manasikaroto kathaṃ saṅkhārā upaṭṭhanti dukkhato
manasikaroto  kathaṃ  saṅkhārā  upaṭṭhanti  anattato  manasikaroto
kathaṃ  saṅkhārā  upaṭṭhanti . aniccato manasikaroto khayato saṅkhārā
upaṭṭhanti  dukkhato  manasikaroto  bhayato  saṅkhārā  upaṭṭhanti
anattato manasikaroto suññato saṅkhārā upaṭṭhanti.
   {500.1}  Aniccato  manasikaroto kiṃbahulaṃ cittaṃ hoti dukkhato
manasikaroto  kiṃbahulaṃ  cittaṃ  hoti  anattato  manasikaroto  kiṃbahulaṃ
cittaṃ  hoti  .  aniccato manasikaroto adhimokkhabahulaṃ hoti dukkhato
manasikaroto passaddhibahulaṃ hoti anattato manasikaroto vedabahulaṃ hoti.
Hoti.
   {500.2} Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo katamaṃ vimokkhaṃ
paṭilabhati  dukkhato  manasikaronto passaddhibahulo katamaṃ vimokkhaṃ paṭilabhati
anattato  manasikaronto  vedabahulo  katamaṃ  vimokkhaṃ  paṭilabhati .
Aniccato  manasikaronto  adhimokkhabahulo  animittavimokkhaṃ  paṭilabhati
dukkhato  manasikaronto  passaddhibahulo  appaṇihitavimokkhaṃ  paṭilabhati
anattato manasikaronto vedabahulo suññatavimokkhaṃ paṭilabhati.
   [501]  Aniccato  manasikaroto  adhimokkhabahulassa  katamo
vimokkho  ādhipateyyo  hoti  bhāvanāya  kati  vimokkhā tadanvayā
honti  sahajātapaccayā  honti  aññamaññapaccayā honti nissayapaccayā
honti    sampayuttapaccayā    honti   ekarasā   honti
kenatthena bhāvanā ko bhāveti.
   {501.1}  Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamo vimokkho
ādhipateyyo  hoti  bhāvanāya  kati  vimokkhā  tadanvayā  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  kenatthena
bhāvanā ko bhāveti.
   {501.2}  Anattato manasikaroto vedabahulassa katamo vimokkho
ādhipateyyo  hoti  bhāvanāya  kati  vimokkhā  tadanvayā  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
Honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  kenatthena
bhāvanā ko bhāveti.
   {501.3}  Aniccato  manasikaroto  adhimokkhabahulassa  animitto
vimokkho ādhipateyyo hoti bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti sampayuttapaccayā honti ekarasā honti ekarasaṭṭhena bhāvanā
yo sammāpaṭipanno so bhāveti natthi micchāpaṭipannassa vimokkhabhāvanā.
   {501.4}  Dukkhato  manasikaroto  passaddhibahulassa  appaṇihito
vimokkho ādhipateyyo hoti bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti sampayuttapaccayā honti ekarasā honti ekarasaṭṭhena bhāvanā
yo sammāpaṭipanno so bhāveti natthi micchāpaṭipannassa vimokkhabhāvanā.
   {501.5} Anattato manasikaroto vedabahulassa suññato vimokkho
ādhipateyyo  hoti  bhāvanāya  dve  vimokkhā  tadanvayā  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  ekarasaṭṭhena
bhāvanā  yo  sammāpaṭipanno  so  bhāveti  natthi micchāpaṭipannassa
vimokkhabhāvanā.
   [502]  Aniccato  manasikaroto  adhimokkhabahulassa  katamo
vimokkho  ādhipateyyo  hoti  bhāvanāya  kati  vimokkhā tadanvayā
honti   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā   honti
nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti
ekarasaṭṭhena  bhāvanā  paṭivedhakāle  katamo vimokkho ādhipateyyo
hoti  paṭivedhāya  kati  vimokkhā  tadanvayā  honti sahajātapaccayā
honti   aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā   honti
sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  kenatthena  bhāvanā
kenatthena paṭivedho.
   {502.1}  Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamo vimokkho
ādhipateyyo  hoti  bhāvanāya  kati  vimokkhā  tadanvayā  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  ekarasaṭṭhena
bhāvanā paṭivedhakāle katamo vimokkho ādhipateyyo hoti paṭivedhāya
kati   vimokkhā   tadanvayā   honti  sahajātapaccayā  honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
paccayā  honti  ekarasā  honti  kenatthena  bhāvanā kenatthena
paṭivedho.
   {502.2}  Anattato manasikaroto vedabahulassa katamo vimokkho
ādhipateyyo hoti bhāvanāya kati vimokkhā tadanvayā honti sahajātapaccayā
Honti   aññamaññapaccayā   honti   nissayapaccayā   honti
sampayuttapaccayā   honti   ekarasā   honti   ekarasaṭṭhena
bhāvanā  paṭivedhakāle  katamo  vimokkho  ādhipateyyo  hoti
paṭivedhāya  kati  vimokkhā  tadanvayā  honti sahajātapaccayā honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
honti ekarasā honti kenatthena bhāvanā kenatthena paṭivedho.
   {502.3}  Aniccato  manasikaroto  adhimokkhabahulassa  animitto
vimokkho ādhipateyyo hoti bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  paṭivedhakālepi
animitto  vimokkho  ādhipateyyo  hoti paṭivedhāya dve vimokkhā
tadanvayā   honti   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā
honti ekarasaṭṭhena bhāvanā dassanaṭṭhena paṭivedho evaṃ paṭivijjhantopi
bhāveti bhāventopi paṭivijjhati.
   {502.4}   Dukkhato  manasikaroto  passaddhibahulassa appaṇihito
vimokkho  ādhipateyyo  hoti  bhāvanāya  dve vimokkhā tadanvayā
honti   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā   honti
nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti
Paṭivedhakālepi  appaṇihito  vimokkho  ādhipateyyo hoti paṭivedhāya
dve   vimokkhā   tadanvayā  honti  sahajātapaccayā  honti
aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā
honti  ekarasā honti ekarasaṭṭhena bhāvanā dassanaṭṭhena paṭivedho
evaṃ paṭivijjhantopi bhāveti bhāventopi paṭivijjhati.
   {502.5} Anattato manasikaroto vedabahulassa suññato vimokkho
ādhipateyyo  hoti  bhāvanāya  dve  vimokkhā  tadanvayā  honti
sahajātapaccayā   honti  aññamaññapaccayā  honti  nissayapaccayā
honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā  honti  paṭivedhakālepi
suññato  vimokkho  ādhipateyyo  hoti  paṭivedhāya dve vimokkhā
tadanvayā   honti   sahajātapaccayā   honti   aññamaññapaccayā
honti  nissayapaccayā  honti  sampayuttapaccayā  honti  ekarasā
honti  ekarasaṭṭhena  bhāvanā  dassanaṭṭhena  paṭivedho  evaṃ
paṭivijjhantopi bhāveti bhāventopi paṭivijjhati.
   [503] Aniccato manasikaroto katamo vimokkho adhimatto hoti
katamavimokkhassa   adhimattattā   saddhādhimutto   hoti   dukkhato
manasikaroto  katamo  vimokkho  adhimatto  hoti  katamavimokkhassa
adhimattattā  kāyasakkhi  hoti anattato manasikaroto katamo vimokkho
adhimatto  hoti  katamavimokkhassa  adhimattattā  diṭṭhippatto hoti .
Hoti.
   {503.1}  Aniccato manasikaroto animitto vimokkho adhimatto hoti
animittavimokkhassa   adhimattattā   saddhādhimutto  hoti  dukkhato
manasikaroto  appaṇihito  vimokkho adhimatto hoti appaṇihitavimokkhassa
adhimattattā  kāyasakkhi hoti anattato manasikaroto suññato vimokkho
adhimatto hoti suññatavimokkhassa adhimattattā diṭṭhippatto hoti.
   [504]  Saddahanto  adhimuttoti  saddhādhimutto  phuṭṭhattā
sacchikarotīti  kāyasakkhi  diṭṭhattā  pattoti  diṭṭhippatto  saddahanto
adhimuccatīti  saddhādhimutto  jhānaphassaṃ  paṭhamaṃ  phusati  pacchā  nirodhaṃ
nibbānaṃ  sacchikarotīti  kāyasakkhi  dukkhā  saṅkhārā  sukho nirodhoti
ñāṇaṃ 1- hoti diṭṭhaṃ viditaṃ sacchikataṃ phassitaṃ paññāyāti diṭṭhippatto.
   {504.1} Ye hi keci nekkhammaṃ bhāvitā vā bhāventi vā bhāvissanti
vā  .pe.  sabbe  te  animittavimokkhassa  vasena  saddhādhimuttā
appaṇihitavimokkhassa   vasena  kāyasakkhī  suññatavimokkhassa  vasena
diṭṭhippattā. Ye hi keci abyāpādaṃ .pe. Ālokasaññaṃ avikkhepaṃ .pe..
   {504.2}  Ye hi keci dukkhaṃ parijānanti samudayaṃ pajahanti nirodhaṃ
sacchikaronti  maggaṃ  bhāventi  sabbe  te  animittavimokkhassa
@Footnote: 1 Ma. viññātaṃ.
Vasena   saddhādhimuttā   appaṇihitavimokkhassa   vasena  kāyasakkhī
suññatavimokkhassa vasena diṭṭhippattā.
   [505]  Katihākārehi  saccappaṭivedho  hoti  katihākārehi
saccāni paṭivijjhati . catūhākārehi saccappaṭivedho hoti catūhākārehi
saccāni   paṭivijjhati   dukkhasaccaṃ   pariññāpaṭivedhaṃ   paṭivijjhati
samudayasaccaṃ  pahānappaṭivedhaṃ  paṭivijjhati  nirodhasaccaṃ  sacchikiriyāpaṭivedhaṃ
paṭivijjhati  maggasaccaṃ  bhāvanāpaṭivedhaṃ  paṭivijjhati  imehi catūhākārehi
saccappaṭivedho  hoti  imehi  catūhākārehi  saccāni  paṭivijjhanto
animittavimokkhassa  vasena  saddhādhimutto  appaṇihitavimokkhassa  vasena
kāyasakkhi suññatavimokkhassa vasena diṭṭhippatto.
   {505.1} Katihākārehi saccappaṭivedho hoti katihākārehi saccāni
paṭivijjhati . navahākārehi saccappaṭivedho hoti navahākārehi saccāni
paṭivijjhati dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati .pe. sacchikiriyāpaṭivedho
ca nirodhassa imehi navahākārehi saccappaṭivedho hoti imehi navahākārehi
saccāni   paṭivijjhanto  animittavimokkhassa  vasena  saddhādhimutto
appaṇihitavimokkhassa   vasena  kāyasakkhi  suññatavimokkhassa  vasena
diṭṭhippatto.
   [506]  Aniccato  manasikaronto  katame  dhamme  yathābhūtaṃ
pajānāti  1- passati kathaṃ sammādassanaṃ hoti kathaṃ tadanvayena sabbe
@Footnote: 1 Ma. Yu. jānāti. evamuparipi.
Saṅkhārā aniccato sudiṭṭhā honti kattha kaṅkhā pahīyati.
   {506.1} Dukkhato manasikaronto katame dhamme yathābhūtaṃ pajānāti
passati kathaṃ sammādassanaṃ hoti kathaṃ tadanvayena sabbe saṅkhārā dukkhato
sudiṭṭhā honti kattha kaṅkhā pahīyati.
   {506.2} Anattato manasikaronto katame dhamme yathābhūtaṃ pajānāti
passati kathaṃ sammādassanaṃ hoti kathaṃ tadanvayena sabbe dhammā anattato
sudiṭṭhā honti kattha kaṅkhā pahīyati.
   {506.3}  Aniccato  manasikaronto nimittaṃ yathābhūtaṃ pajānāti
passati  tena  vuccati sammādassanaṃ evaṃ tadanvayena sabbe saṅkhārā
aniccato sudiṭṭhā honti ettha kaṅkhā pahīyati.
   {506.4} Dukkhato manasikaronto pavattaṃ yathābhūtaṃ pajānāti passati
tena  vuccati sammādassanaṃ evaṃ tadanvayena sabbe saṅkhārā dukkhato
sudiṭṭhā honti ettha kaṅkhā pahīyati.
   {506.5}  Anattato manasikaronto nimittañca pavattañca yathābhūtaṃ
pajānāti  passati  tena vuccati sammādassanaṃ evaṃ tadanvayena sabbe
dhammā anattato sudiṭṭhā honti ettha kaṅkhā pahīyati.
   {506.6}  Yañca  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  yañca sammādassanaṃ yā ca
kaṅkhāvitaraṇā ime dhammā nānatthā 1- ceva nānābyañjanā ca udāhu
ekatthā  2-  byañjanameva  nānanti . yañca yathābhūtaṃ ñāṇaṃ yañca
@Footnote: 1 Sī. nānattā. 2 Sī. ekattā.
Sammādassanaṃ  yā  ca  kaṅkhāvitaraṇā  ime  dhammā  ekatthā
byañjanameva nānaṃ.
   [507]  Aniccato  manasikaroto  kiṃ bhayato upaṭṭhāti dukkhato
manasikaroto  kiṃ  bhayato  upaṭṭhāti anattato manasikaroto kiṃ bhayato
upaṭṭhāti  .  aniccato  manasikaroto  nimittaṃ  bhayato  upaṭṭhāti
dukkhato   manasikaroto   pavattaṃ  bhayato  upaṭṭhāti  anattato
manasikaroto nimittañca pavattañca bhayato upaṭṭhāti.
   {507.1}  Yā ca bhayatupaṭṭhāne paññā yañca ādīnave ñāṇaṃ
yā ca nibbidā ime dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca udāhu
ekatthā  byañjanameva  nānanti  .  yā  ca bhayatupaṭṭhāne paññā
yañca  ādīnave  ñāṇaṃ  yā  ca  nibbidā  ime dhammā ekatthā
byañjanameva nānaṃ.
   {507.2}  Yā  ca  anattānupassanā yā ca suññatānupassanā
ime  dhammā  nānatthā  ceva  nānābyañjanā ca udāhu ekatthā
byañjanameva nānanti . yā ca anattānupassanā yā ca suññatānupassanā
ime dhammā ekatthā byañjanameva nānaṃ.
   [508]  Aniccato  manasikaroto  kiṃ paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjati
dukkhato  manasikaroto  kiṃ  paṭisaṅkhā  ñāṇaṃ  uppajjati  anattato
manasikaroto  kiṃ  paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjati . aniccato manasikaroto
nimittaṃ   paṭisaṅkhā   ñāṇaṃ   uppajjati  dukkhato  manasikaroto
Pavattaṃ   paṭisaṅkhā   ñāṇaṃ  uppajjati  anattato  manasikaroto
nimittañca pavattañca paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjati.
   {508.1}  Yā ca muñcitukamyatā yā ca paṭisaṅkhānupassanā yā ca
saṅkhārupekkhā ime dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca udāhu
ekatthā  byañjanameva  nānanti  .  yā ca muñcitukamyatā yā ca
paṭisaṅkhānupassanā  yā  ca  saṅkhārupekkhā  ime  dhammā ekatthā
byañjanameva nānaṃ.
   {508.2}  Aniccato manasikaroto kuto cittaṃ vuṭṭhāti kattha cittaṃ
pakkhandati  dukkhato  manasikaroto  kuto  cittaṃ  vuṭṭhāti kattha cittaṃ
pakkhandati  anattato  manasikaroto  kuto  cittaṃ  vuṭṭhāti  kattha
cittaṃ  pakkhandati  .  aniccato  manasikaroto nimittā cittaṃ vuṭṭhāti
animitte  cittaṃ  pakkhandati  dukkhato  manasikaroto  pavattā  cittaṃ
vuṭṭhāti  appavatte  cittaṃ  pakkhandati  anattato  manasikaroto
nimittā  ca  pavattā  ca  cittaṃ  vuṭṭhāti  animitte  appavatte
nirodhanibbānadhātuyā cittaṃ pakkhandati.
   {508.3} Yā ca bahiddhāvuṭṭhānavivaṭṭane paññā ye ca gotrabhūdhammā
ime  dhammā  nānatthā  ceva  nānābyañjanā ca udāhu ekatthā
byañjanameva  nānanti  .  yā  ca  bahiddhāvuṭṭhānavivaṭṭane  paññā
ye ca gotrabhūdhammā ime dhammā ekatthā byañjanameva nānaṃ.
   {508.4} Aniccato manasikaronto katamavimokkhena vimuccati dukkhato
manasikaronto  katamavimokkhena  vimuccati  anattato  manasikaronto
katamavimokkhena  vimuccati  . aniccato manasikaronto animittavimokkhena
vimuccati    dukkhato    manasikaronto    appaṇihitavimokkhena
vimuccati anattato manasikaronto suññatavimokkhena vimuccati.
   {508.5} Yā ca dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane paññā yañca magge ñāṇaṃ
ime  dhammā  nānatthā  ceva  nānābyañjanā ca udāhu ekatthā
byañjanameva  nānanti  .  yā  ca  dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane  paññā
yañca magge ñāṇaṃ ime dhammā ekatthā byañjanameva nānanti 1-.
   [509]  Katihākārehi  tayo vimokkhā nānākhaṇe 2- honti
katihākārehi tayo vimokkhā ekakkhaṇe honti . catūhākārehi tayo
vimokkhā  nānākhaṇe  honti  sattahākārehi  tayo  vimokkhā
ekakkhaṇe honti.
   {509.1} Katamehi catūhākārehi tayo vimokkhā nānākhaṇe honti
ādhipateyyaṭṭhena adhiṭṭhānaṭṭhena abhinīhāraṭṭhena niyyānaṭṭhena.
   {509.2} Kathaṃ ādhipateyyaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.
Aniccato  manasikaroto  animitto  vimokkho  ādhipateyyo  hoti
dukkhato  manasikaroto  appaṇihito  vimokkho  ādhipateyyo  hoti
anattato  manasikaroto  suññato  vimokkho  ādhipateyyo  hoti
@Footnote: 1 Ma. nānaṃ. 2 Ma. Yu. nānākkhaṇe. evamuparipi.
Evaṃ ādhipateyyaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.
   {509.3}  Kathaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.
Aniccato  manasikaronto  animittavimokkhassa  vasena  cittaṃ  adhiṭṭhāti
dukkhato   manasikaronto   appaṇihitavimokkhassa   vasena   cittaṃ
adhiṭṭhāti  anattato  manasikaronto  suññatavimokkhassa  vasena  cittaṃ
adhiṭṭhāti evaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.
   {509.4} Kathaṃ abhinīhāraṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.
Aniccato  manasikaronto  animittavimokkhassa  vasena  cittaṃ  abhinīharati
dukkhato  manasikaronto  appaṇihitavimokkhassa  vasena  cittaṃ  abhinīharati
anattato  manasikaronto  suññatavimokkhassa  vasena  cittaṃ  abhinīharati
evaṃ abhinīhāraṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.
   {509.5}  Kathaṃ niyyānaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.
Aniccato  manasikaronto  animittavimokkhassa  vasena  nirodhaṃ  nibbānaṃ
niyyāti   dukkhato   manasikaronto   appaṇihitavimokkhassa  vasena
nirodhaṃ  nibbānaṃ  niyyāti  anattato  manasikaronto  suññatavimokkhassa
vasena  nirodhaṃ  nibbānaṃ niyyāti evaṃ niyyānaṭṭhena tayo vimokkhā
nānākhaṇe honti imehi catūhākārehi tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.
   [510]  Katamehi  sattahākārehi  tayo  vimokkhā ekakkhaṇe
Honti  samodhānaṭṭhena  adhigamaṭṭhena  paṭilābhaṭṭhena  paṭivedhaṭṭhena
sacchikiriyaṭṭhena phassanaṭṭhena abhisamayaṭṭhena.
   {510.1}   Kathaṃ  samodhānaṭṭhena  adhigamaṭṭhena  paṭilābhaṭṭhena
paṭivedhaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena phassanaṭṭhena abhisamayaṭṭhena tayo vimokkhā
ekakkhaṇe  honti  .  aniccato  manasikaronto  nimittā  muccatīti
animitto  vimokkho  yato  muccati  tattha  na paṇidahatīti appaṇihito
vimokkho  yattha  na  paṇidahati  tena  suññoti  suññato  vimokkho
yena  suññatena  nimittena  animittoti  animitto  vimokkho  evaṃ
samodhānaṭṭhena  adhigamaṭṭhena paṭilābhaṭṭhena paṭivedhaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena
phassanaṭṭhena  abhisamayaṭṭhena  tayo  vimokkhā  ekakkhaṇe  honti
dukkhato  manasikaronto  paṇidhiyā  muccatīti  appaṇihito  vimokkho
yattha na paṇidahati tena suññoti suññato vimokkho
   {510.2}  yena  suññatena  nimittena  animittoti  animitto
vimokkho  yena  nimittena  animitto tattha na paṇidahatīti appaṇihito
vimokkho evaṃ samodhānaṭṭhena adhigamaṭṭhena paṭilābhaṭṭhena paṭivedhaṭṭhena
sacchikiriyaṭṭhena  phassanaṭṭhena  abhisamayaṭṭhena tayo vimokkhā ekakkhaṇe
honti  anattato manasikaronto abhinivesā muccatīti suññato vimokkho
yena  suññatena  nimittena  animittoti  animitto  vimokkho  yena
nimittena  animitto  tattha  na paṇidahatīti appaṇihito vimokkho yattha
na  paṇidahati  tena  suññoti suññato vimokkho evaṃ samodhānaṭṭhena
Adhigamaṭṭhena    paṭilābhaṭṭhena   paṭivedhaṭṭhena   sacchikiriyaṭṭhena
phassanaṭṭhena  abhisamayaṭṭhena  tayo  vimokkhā  ekakkhaṇe  honti
imehi sattahākārehi tayo vimokkhā ekakkhaṇe honti.
   [511]  Atthi  vimokkho  atthi  mukhaṃ  atthi  vimokkhamukhaṃ
atthi  vimokkhapaccanīkaṃ  atthi  vimokkhānulomaṃ  atthi  vimokkhavivaṭṭo
atthi vimokkhabhāvanā atthi vimokkhappaṭippassaddhi.
   {511.1} Katamo vimokkho. Suññato vimokkho animitto vimokkho
appaṇihito vimokkho.
   {511.2}  Katamo  suññato  vimokkho . aniccānupassanāñāṇaṃ
niccato  abhinivesā  muccatīti  suññato  vimokkho dukkhānupassanāñāṇaṃ
sukhato  abhinivesā  muccatīti  suññato  vimokkho anattānupassanāñāṇaṃ
attato  abhinivesā  muccatīti  suññato vimokkho nibbidānupassanāñāṇaṃ
nandiyā  abhinivesā  muccatīti  suññato vimokkho virāgānupassanāñāṇaṃ
rāgato  abhinivesā  muccatīti  suññato vimokkho nirodhānupassanāñāṇaṃ
samudayato  abhinivesā muccatīti suññato vimokkho paṭinissaggānupassanā-
ñāṇaṃ   ādānato  abhinivesā  muccatīti  suññato  vimokkho
animittānupassanāñāṇaṃ  nimittato abhinivesā muccatīti suññato vimokkho
appaṇihitānupassanāñāṇaṃ  paṇidhiyā abhinivesā muccatīti suññato vimokkho
suññatānupassanāñāṇaṃ  sabbābhinivesehi  muccatīti  suññato  vimokkho
Rūpe  aniccānupassanāñāṇaṃ  niccato  abhinivesā  muccatīti  suññato
vimokkho   .pe.  rūpe  suññatānupassanāñāṇaṃ  sabbābhinivesehi
muccatīti   suññato  vimokkho  vedanāya  saññāya  saṅkhāresu
viññāṇe   cakkhusmiṃ   .pe.   jarāmaraṇe  aniccānupassanāñāṇaṃ
niccato  abhinivesā  muccatīti  suññato  vimokkho .pe. jarāmaraṇe
suññatānupassanāñāṇaṃ    sabbābhinivesehi    muccatīti   suññato
vimokkho ayaṃ suññato vimokkho.
   [512]  Katamo  animitto  vimokkho  . aniccānupassanāñāṇaṃ
niccato  nimittā  muccatīti  animitto  vimokkho  dukkhānupassanāñāṇaṃ
sukhato  nimittā  muccatīti  animitto  vimokkho  anattānupassanāñāṇaṃ
attato  nimittā  muccatīti  animitto  vimokkho nibbidānupassanāñāṇaṃ
nandiyā  nimittā  muccatīti  animitto  vimokkho virāgānupassanāñāṇaṃ
rāgato  nimittā  muccatīti  animitto  vimokkho nirodhānupassanāñāṇaṃ
samudayato  nimittā  muccatīti animitto vimokkho paṭinissaggānupassanā-
ñāṇaṃ ādānato nimittā muccatīti animitto vimokkho animittānupassanā-
ñāṇaṃ  sabbanimittehi muccatīti animitto vimokkho appaṇihitānupassanā-
ñāṇaṃ paṇidhiyā nimittā muccatīti animitto vimokkho suññatānupassanā-
ñāṇaṃ  abhinivesato  nimittā  muccatīti  animitto  vimokkho  rūpe
aniccānupassanāñāṇaṃ   niccato   nimittā   muccatīti   animitto
Vimokkho   .pe.   rūpe  animittānupassanāñāṇaṃ  sabbanimittehi
muccatīti   animitto   vimokkho   rūpe  appaṇihitānupassanāñāṇaṃ
paṇidhiyā   nimittā   muccatīti   animitto   vimokkho   rūpe
suññatānupassanāñāṇaṃ   abhinivesato  nimittā  muccatīti  animitto
vimokkho  vedanāya  saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe cakkhusmiṃ .pe.
Jarāmaraṇe   aniccānupassanāñāṇaṃ   niccato  muccatīti  animitto
vimokkho  .pe.  jarāmaraṇe  animittānupassanāñāṇaṃ  sabbanimittehi
muccatīti  animitto  vimokkho  jarāmaraṇe  appaṇihitānupassanāñāṇaṃ
paṇidhiyā   nimittā  muccatīti  animitto  vimokkho  jarāmaraṇe
suññatānupassanāñāṇaṃ   abhinivesato  nimittā  muccatīti  animitto
vimokkho ayaṃ animitto vimokkho.
   [513]  Katamo  appaṇihito  vimokkho . aniccānupassanāñāṇaṃ
niccato  paṇidhiyā  muccatīti  appaṇihito  vimokkho dukkhānupassanāñāṇaṃ
sukhato  paṇidhiyā  muccatīti  appaṇihito  vimokkho  anattānupassanā-
ñāṇaṃ   attato   paṇidhiyā   muccatīti  appaṇihito  vimokkho
nibbidānupassanāñāṇaṃ   nandiyā   paṇidhiyā   muccatīti  appaṇihito
vimokkho   virāgānupassanāñāṇaṃ   rāgato   paṇidhiyā   muccatīti
appaṇihito   vimokkho  nirodhānupassanāñāṇaṃ  samudayato  paṇidhiyā
muccatīti    appaṇihito    vimokkho   paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ
ādānato    paṇidhiyā   muccatīti   appaṇihito   vimokkho
Animittānupassanāñāṇaṃ   nimittato  paṇidhiyā  muccatīti  appaṇihito
vimokkho    appaṇihitānupassanāñāṇaṃ    sabbapaṇidhīhi    muccatīti
appaṇihito  vimokkho  suññatānupassanāñāṇaṃ  abhinivesato  paṇidhiyā
muccatīti  appaṇihito  vimokkho  rūpe  aniccānupassanāñāṇaṃ  paṇidhiyā
muccatīti  appaṇihito  vimokkho  .pe.  rūpe appaṇihitānupassanāñāṇaṃ
sabbapaṇidhīhi  muccatīti  appaṇihito  vimokkho  rūpe  suññatānupassanā-
ñāṇaṃ  abhinivesato  paṇidhiyā muccatīti appaṇihito vimokkho vedanāya
saññāya   saṅkhāresu  viññāṇe  cakkhusmiṃ  .pe.  jarāmaraṇe
aniccānupassanāñāṇaṃ   niccato   paṇidhiyā   muccatīti  appaṇihito
vimokkho  .pe.  jarāmaraṇe  appaṇihitānupassanāñāṇaṃ  sabbapaṇidhīhi
muccatīti  appaṇihito  vimokkho  jarāmaraṇe  suññatānupassanāñāṇaṃ
abhinivesato  paṇidhiyā  muccatīti  appaṇihito vimokkho ayaṃ appaṇihito
vimokkho.
   [514] Katamaṃ mukhaṃ . Ye tattha jātā anavajjā kusalā bodhipakkhiyā
dhammā idaṃ mukhaṃ.
   {514.1} Katamaṃ vimokkhamukhaṃ . yaṃ tesantesaṃ dhammānaṃ ārammaṇaṃ
nirodho nibbānaṃ idaṃ vimokkhamukhaṃ.
   {514.2}   Katamaṃ  vimokkhapaccanīkaṃ  .  tiṃṇi  akusalamūlāni
vimokkhapaccanīkāni   tīṇi  duccaritāni  vimokkhapaccanīkāni  sabbepi
akusalā dhammā vimokkhapaccanīkā idaṃ vimokkhapaccanīkaṃ.
   {514.3}  Katamaṃ vimokkhānulomaṃ. Tīṇi kusalamūlāni vimokkhānulomāni
tīṇi sucaritāni vimokkhānulomāni sabbepi kusalā dhammā vimokkhānulomā
idaṃ vimokkhānulomaṃ.
   [515]  Katamo  vimokkhavivaṭṭo . saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo
cittavivaṭṭo  ñāṇavivaṭṭo  vimokkhavivaṭṭo  saccavivaṭṭo  sañjānanto
vivaṭṭatīti   saññāvivaṭṭo   cetayanto  vivaṭṭatīti  cetovivaṭṭo
vijānanto  vivaṭṭatīti  cittavivaṭṭo  ñāṇaṃ  karonto  vivaṭṭatīti
ñāṇavivaṭṭo  vossajjanto  vivaṭṭatīti  vimokkhavivaṭṭo  tathaṭṭhe  1-
vivaṭṭatīti  saccavivaṭṭo  yattha saññāvivaṭṭo tattha cetovivaṭṭo yattha
cetovivaṭṭo  tattha  saññāvivaṭṭo  yattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo
tattha cittavivaṭṭo yattha cittavivaṭṭo tattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo
yattha  saññāvivaṭṭo  cetovivaṭṭo  cittavivaṭṭo  tattha  ñāṇavivaṭṭo
yattha  ñāṇavivaṭṭo  tattha  saññāvivaṭṭo  cetovivaṭṭo  cittavivaṭṭo
yattha  saññāvivaṭṭo  cetovivaṭṭo  cittavivaṭṭo  ñāṇavivaṭṭo  tattha
vimokkhavivaṭṭo  yattha vimokkhavivaṭṭo tattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo
cittavivaṭṭo   ñāṇavivaṭṭo   yattha  saññāvivaṭṭo  cetovivaṭṭo
cittavivaṭṭo   ñāṇavivaṭṭo   vimokkhavivaṭṭo  tattha  saccavivaṭṭo
yattha  saccavivaṭṭo  tattha  saññāvivaṭṭo  cetovivaṭṭo  cittavivaṭṭo
ñāṇavivaṭṭo vimokkhavivaṭṭo ayaṃ vimokkhavivaṭṭo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathaṭṭhena.
   [516]  Katamā  vimokkhabhāvanā  .  paṭhamajjhānassa āsevanā
bhāvanā  bahulīkammaṃ  dutiyajjhānassa  āsevanā  bhāvanā  bahulīkammaṃ
tatiyajjhānassa   āsevanā   bhāvanā  bahulīkammaṃ  catutthajjhānassa
āsevanā   bhāvanā   bahulīkammaṃ   ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
āsevanā   bhāvanā   bahulīkammaṃ   viññāṇañcāyatanasamāpattiyā
ākiñcaññāyatanasamāpattiyā nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
āsevanā   bhāvanā   bahulīkammaṃ  sotāpattimaggassa  āsevanā
bhāvanā  bahulīkammaṃ  sakadāgāmimaggassa  āsevanā  bhāvanā bahulīkammaṃ
anāgāmimaggassa   .pe.   arahattamaggassa  āsevanā  bhāvanā
bahulīkammaṃ ayaṃ vimokkhabhāvanā.
   {516.1} Katamā vimokkhappaṭippassaddhi . paṭhamajjhānassa paṭilābho
vā vipāko vā dutiyajjhānassa paṭilābho vā vipāko vā tatiyajjhānassa
.pe.     catutthajjhānassa     ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasamāpattiyā
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā  paṭilābho  vā  vipāko  vā
sotāpattimaggassa   sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmimaggassa  sakadāgāmiphalaṃ
anāgāmimaggassa    anāgāmiphalaṃ   arahattamaggassa   arahattaphalaṃ
ayaṃ vimokkhappaṭippassaddhīti.
           Tatiyabhāṇavāraṃ.
           Vimokkhakathā.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 353-406. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=7114              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=7114              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=469&items=48              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=469              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=3868              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=3868              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]