ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Mahāvagge vipallāsakathā
          paripuṇṇanidānāni 1-
   [525]  Cattārome  bhikkhave  saññāvipallāsā cittavipallāsā
diṭṭhivipallāsā  katame  cattāro  anicce  bhikkhave  niccanti
saññāvipallāso  cittavipallāso  diṭṭhivipallāso  dukkhe  bhikkhave
sukhanti    saññāvipallāso    cittavipallāso   diṭṭhivipallāso
anattani   bhikkhave   attāti   saññāvipallāso  cittavipallāso
diṭṭhivipallāso   asubhe   bhikkhave   subhanti   saññāvipallāso
cittavipallāso  diṭṭhivipallāso  ime  kho  bhikkhave  cattāro
saññāvipallāsā cittavipallāsā diṭṭhivipallāsā.
   [526]  Cattārome bhikkhave nasaññāvipallāsā nacittavipallāsā
nadiṭṭhavipallāsā  katame  cattāro  anicce  bhikkhave  aniccanti
nasaññāvipallāso      nacittavipallāso     nadiṭṭhivipallāso
dukkhe   bhikkhave   dukkhanti  nasaññāvipallāso  nacittavipallāso
nadiṭṭhivipallāso  anattani  bhikkhave  anattāti  nasaññāvipallāso
nacittavipallāso   nadiṭṭhivipallāso   asubhe   bhikkhave  asubhanti
nasaññāvipallāso  nacittavipallāso  nadiṭṭhivipallāso  ime  kho
bhikkhave cattāro nasaññāvipallāsā nacittavipallāsā nadiṭṭhivipallāsāti 2-.
@Footnote: 1 Ma. purimanidānaṃ. 2 Yu. ītisaddo natthi.
      Anicce niccasaññino      dukkhe ca sukhasaññino
      anattani ca attasaññino 1- asubhe ca 2- subhasaññino
      micchādiṭṭhihatā sattā      khittacittā visaññino
      te yogayuttā mārassa      ayogakkhemino janā 3-
      sattā gacchanti saṃsāraṃ       jātimaraṇagāmino
      yadā ca buddhā lokasmiṃ      uppajjanti pabhaṅkarā
      te imaṃ dhammaṃ pakāsenti      dukkhūpasamagāminaṃ
      tesaṃ sutvāna sappaññā     sacittaṃ paccaladdhuṃ 4- te 5-
      aniccaṃ aniccatodakkhuṃ 6-     dukkhamaddakkhuṃ 7- dukkhato
      anattaṃ ca anattato 8-      asubhaṃ asubhataddasuṃ
      sammādiṭṭhisamādānā      sabbadukkhaṃ upaccagunti 9-.
   {526.1}  Ime cattāro vipallāsā diṭṭhisampannassa puggalassa
pahīnā  appahīnāti  keci  pahīnā  keci appahīnā anicce niccanti
saññāvipallāso  cittavipallāso  diṭṭhivipallāso  pahīno  dukkhe
sukhanti   saññā   uppajjati  cittaṃ  uppajjati  diṭṭhivipallāso
pahīno   anattani   attāti   saññāvipallāso   cittavipallāso
diṭṭhivipallāso  pahīno  asubhe  subhanti  saññā  uppajjati  cittaṃ
uppajjati  diṭṭhivipallāso  pahīno  dvīsu  vatthūsu  cha  vipallāsā
@Footnote: 1 Ma. Yu. attāti. 2 Ma. Yu. casaddo natthi. 3 Sī. ayogakkhemassa gāmino.
@Yu. ayogakkhemagāmino. 4 Ma. paccaladdhu. 5 Sī. sacittā labbake. 6 Sī. cakkhuṃ.
@7 Ma. dukkhamaddakkhu. 8 Ma. Yu. anattani anattāti. 9 Sī. upajjaganti.
Pahīnā  dvīsu  vatthūsu  dve  vipallāsā  pahīnā  cattāro
vipallāsā  appahīnā  ca 1- catūsu vatthūsu aṭṭha vipallāsā pahīnā
cattāro vipallāsā appahīnāti.
          Vipallāsakathā [2]-.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 417-419. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=8386              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=8386              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=525&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=525              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=4666              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=4666              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]