ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Mahāvagge maggakathā
   [527]  Maggoti  kenatthena  maggo  . sotāpattimaggakkhaṇe
dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  micchādiṭṭhiyā  pahānāya maggo ceva hetu
ca  sahajātānaṃ  dhammānaṃ  upatthambhanāya  maggo  ceva  hetu  ca
kilesānaṃ  pariyādānāya  maggo  ceva hetu ca paṭivedhādivisodhanāya
maggo  ceva  hetu  ca  cittassa  adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu
ca  cittassa  vodānāya  maggo  ceva  hetu  ca  visesādhigamāya
maggo ceva hetu ca uttariṃ 3- paṭivedhāya maggo ceva hetu ca
saccābhisamayāya  maggo  ceva hetu ca nirodhe patiṭṭhāpanāya maggo
ceva  hetu  ca  abhiniropanaṭṭhena  sammāsaṅkappo  micchāsaṅkappassa
pahānāya  maggo  ceva  hetu ca sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāya
maggo  ceva  hetu  ca kilesānaṃ pariyādānāya maggo ceva hetu
ca  paṭivedhādivisodhanāya  maggo  ceva  hetu  ca  cittassa
adhiṭṭhānāya  maggo  ceva  hetu  ca  cittassa  vodānāya maggo
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi. 2 Ma. niṭṭhitā. 3 Ma. Yu. sabbattha uttari.
Ceva  hetu  ca  visesādhigamāya  maggo  ceva  hetu  ca uttariṃ
paṭivedhāya  maggo ceva hetu ca saccābhisamayāya maggo ceva hetu
ca  nirodhe  patiṭṭhāpanāya  maggo  ceva  hetu  ca pariggahaṭṭhena
sammāvācā micchāvācāya pahānāya maggo ceva hetu ca sahajātānaṃ
dhammānaṃ  upatthambhanāya  maggo  ceva  hetu  ca  kilesānaṃ
pariyādānāya  maggo  ceva  hetu  ca  paṭivedhādivisodhanāya maggo
ceva hetu ca cittassa adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu ca
   {527.1} cittassa vodānāya maggo ceva hetu ca visesādhigamāya
maggo ceva hetu ca uttariṃ paṭivedhāya maggo ceva hetu ca saccābhisamayāya
maggo  ceva hetu ca nirodhe patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca
samuṭṭhānaṭṭhena   sammākammanto   micchākammantassa   pahānāya
maggo ceva hetu ca sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāya maggo ceva
hetu ca kilesānaṃ pariyādānāya maggo ceva hetu ca paṭivedhādivisodhanāya
maggo ceva hetu ca cittassa adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu ca cittassa
vodānāya maggo ceva hetu ca visesādhigamāya maggo ceva hetu ca
uttaripaṭivedhāya  maggo  ceva hetu ca saccābhisamayāya maggo ceva
hetu  ca nirodhe patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca vodānaṭṭhena
sammāājīvo  micchāājīvassa pahānāya maggo ceva hetu ca .pe.
Paggahaṭṭhena  sammāvāyāmo  micchāvāyāmassa  pahānāya maggo ceva
Hetu  ca  .pe.  upaṭṭhānaṭṭhena  sammāsati  micchāsatiyā pahānāya
maggo ceva hetu ca .pe. avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi micchāsamādhissa
pahānāya  maggo  ceva  hetu ca sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāya
maggo ceva hetu ca kilesānaṃ pariyādānāya maggo ceva hetu ca
paṭivedhādivisodhanāya  maggo  ceva  hetu  ca  cittassa adhiṭṭhānāya
maggo  ceva  hetu  ca cittassa vodānāya maggo ceva hetu ca
visesādhigamāya  maggo  ceva hetu ca uttaripaṭivedhāya maggo ceva
hetu ca saccābhisamayāya maggo ceva hetu ca nirodhe patiṭṭhāpanāya
maggo ceva hetu ca.
   [528]  Sakadāgāmimaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena   sammāsamādhi   oḷārikassa   kāmarāgasaññojanassa
paṭighasaññojanassa   oḷārikassa   kāmarāgānusayassa   paṭighānusayassa
pahānāya  maggo  ceva  hetu ca sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāya
maggo  ceva  hetu  ca kilesānaṃ pariyādānāya maggo ceva hetu
ca  paṭivedhādivisodhanāya  maggo ceva hetu ca cittassa adhiṭṭhānāya
maggo  ceva  hetu  ca cittassa vodānāya maggo ceva hetu ca
visesādhigamāya  maggo  ceva hetu ca uttaripaṭivedhāya maggo ceva
hetu ca saccābhisamayāya maggo ceva hetu ca nirodhe patiṭṭhāpanāya
maggo ceva hetu ca.
   {528.1} Anāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi .pe. Avikkhepaṭṭhena
Sammāsamādhi   aṇusahagatassa   kāmarāgasaññojanassa  paṭighasaññojanassa
aṇusahagatassa  kāmarāgānusayassa  paṭighānusayassa  pahānāya  maggo
ceva hetu ca sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāya maggo ceva hetu ca
kilesānaṃ pariyādānāya maggo ceva hetu ca paṭivedhādivisodhanāya maggo
ceva hetu ca cittassa adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu ca cittassa vodānāya
maggo ceva hetu ca visesādhigamāya maggo ceva hetu ca uttaripaṭivedhāya
maggo ceva hetu ca saccābhisamayāya maggo ceva hetu ca nirodhe
patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.
   {528.2}  Arahattamaggakkhaṇe  dassanaṭṭhena  sammādiṭṭhi  .pe.
Avikkhepaṭṭhena   sammāsamādhi  rūparāgassa  arūparāgassa  mānassa
uddhaccassa  avijjāya  mānānusayassa  rāgānusayassa  avijjānusayassa
pahānāya  maggo  ceva  hetu ca sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāya
maggo ceva hetu ca kilesānaṃ pariyādānāya maggo ceva hetu ca
paṭivedhādivisodhanāya  maggo  ceva  hetu  ca  cittassa adhiṭṭhānāya
maggo  ceva  hetu  ca cittassa vodānāya maggo ceva hetu ca
visesādhigamāya  maggo  ceva  hetu  ca  uttaripaṭivedhāya  maggo
ceva  hetu  ca  saccābhisamayāya  maggo  ceva  hetu ca nirodhe
patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.
   [529]  Dassanamaggo  sammādiṭṭhi abhiropanamaggo sammāsaṅkapapo
Pariggahamaggo   sammāvācā   samuṭṭhānamaggo   sammākammanto
vodānamaggo    sammāājīvo   paggahamaggo   sammāvāyāmo
upaṭṭhānamaggo    sammāsati    avikkhepamaggo    sammāsamādhi
upaṭṭhānamaggo    satisambojjhaṅgo   pavicayamaggo   dhammavicaya-
sambojjhaṅgo   paggahamaggo   viriyasambojjhaṅgo   pharaṇamaggo
pītisambojjhaṅgo  upasamamaggo  passaddhisambojjhaṅgo  avikkhepamaggo
samādhisambojjhaṅgo    paṭisaṅkhānamaggo    upekkhāsambojjhaṅgo
assaddhiye   akampiyamaggo   saddhābalaṃ  kosajje  akampiyamaggo
viriyabalaṃ  pamāde  akampiyamaggo  satibalaṃ  uddhacce  akampiyamaggo
samādhibalaṃ avijjāya akampiyamaggo paññābalaṃ adhimokkhamaggo
   {529.1}  saddhindriyaṃ  paggahamaggo  viriyindriyaṃ upaṭṭhānamaggo
satindriyaṃ  avikkhepamaggo  samādhindriyaṃ  dassanamaggo  paññindriyaṃ
ādhipateyyaṭṭhena  indriyaṃ 1- maggo akampiyaṭṭhena balaṃ 2- maggo
niyyānaṭṭhena bojjhaṅgo 3- maggo hetaṭṭhena maggo upaṭṭhānaṭṭhena
satipaṭṭhānā  maggo  padahanaṭṭhena  sammappadhānā  maggo ijjhanaṭṭhena
iddhipādā  maggo  tathaṭṭhena  saccā  4-  maggo  avikkhepaṭṭhena
samatho  maggo  anupassanaṭṭhena  vipassanā  maggo  ekarasaṭṭhena
samathavipassanā  maggo  anativattanaṭṭhena  yuganaddhā  maggo saṃvaraṭṭhena
sīlavisuddhi  maggo  avikkhepaṭṭhena  cittavisuddhi  maggo  dassanaṭṭhena
diṭṭhivisuddhi  maggo  muttaṭṭhena  vimokkho  maggo  paṭivedhaṭṭhena
@Footnote:1-2-3 Ma. indriyā. balā. bojjhaṅgā. evamuparipi. 4 Ma. Yu. saccāni.
Vijjā  maggo  pariccāgaṭṭhena  vimutti  maggo  samucchedaṭṭhena
khaye  ñāṇaṃ  maggo  chando  mūlaṭṭhena  maggo  manasikāro
samuṭṭhānaṭṭhena  maggo  phasso  samodhānaṭṭhena  maggo  vedanā
samosaraṇaṭṭhena   maggo   samādhi   pamukhaṭṭhena   maggo  sati
ādhipateyyaṭṭhena  maggo  paññā  taduttaraṭṭhena  1- maggo vimutti
sāraṭṭhena maggo amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena maggoti.
           Maggakathā. [2]-
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 419-424. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=8431              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=8431              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=527&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=527              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=4723              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=4723              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]