ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [77] Katham ime dhamma sacchikatabbati sotavadhanam tampajanana
panna  sutamaye  nanam  eko  dhammo  sacchikatabbo  akuppa
cetovimutti  dve  dhamma sacchikatabba vijja ca vimutti ca tayo
dhamma  sacchikatabba  tisso  vijja cattaro dhamma sacchikatabba
cattari   samannaphalani   panca  dhamma  sacchikatabba  panca
dhammakkhandha  cha  dhamma  sacchikatabba  cha  abhinna  satta dhamma
sacchikatabba  satta  khinasavabalani  attha  dhamma  sacchikatabba
attha  vimokkha  nava  dhamma  sacchikatabba  nava  anupubbanirodha
dasa dhamma sacchikatabba dasa asekkha dhamma.
   [78]  Sabbam  bhikkhave  sacchikatabbam  kinca  bhikkhave  sabbam
sacchikatabbam  cakkhum  bhikkhave  sacchikatabbam  rupa  sacchikatabba
cakkhuvinnanam   sacchikatabbam  cakkhusamphasso  sacchikatabbo  yampidam
cakkhusamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va
adukkhamasukham  va  tampi  sacchikatabbam  sotam  sacchikatabbam  sadda
sacchikatabba  .pe.  ghanam  sacchikatabbam  gandha  sacchikatabba
jivha  sacchikatabba  rasa  sacchikatabba  kayo  sacchikatabbo
photthabba   sacchikatabba   mano   sacchikatabbo   dhamma
sacchikatabba    manovinnanam    sacchikatabbam    manosamphasso
Sacchikatabbo   yampidam   manosamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam
sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi sacchikatabbam.
   {78.1}  Rupam passanto sacchikaroti vedanam passanto sacchikaroti
sannam  passanto  sacchikaroti  sankhare  passanto  sacchikaroti
vinnanam  passanto  sacchikaroti  cakkhum  .pe.  jaramaranam  amatogadham
nibbanam  pariyosanatthena  passanto  sacchikaroti  ye  ye  dhamma
sacchikata  honti te te dhamma phusita 1- honti tam natatthena
nanam   pajananatthena  panna  tena  vuccati  ime  dhamma
sacchikatabbati sotavadhanam tampajanana panna sutamaye nanam.
   {78.2}  Katham ime dhamma hanabhagiya ime dhamma thitibhagiya ime
dhamma  visesabhagiya  ime  dhamma  nibbedhabhagiyati  sotavadhanam
tampajanana   panna   sutamaye   nanam   pathamajjhanassa  labhim
kamasahagata  sannamanasikara  samudacaranti  hanabhagiyo  dhammo
tadanudhammata  sati  santitthati  thitibhagiyo  dhammo  avitakkasahagata
sannamanasikara  samudacaranti  visesabhagiyo  dhammo  nibbidasahagata
sannamanasikara   samudacaranti   viragupasanhita   nibbedhabhagiyo
dhammo   dutiyajjhanassa   labhim   vitakkasahagata  sannamanasikara
samudacaranti  hanabhagiyo  dhammo  tadanudhammata  sati  santitthati
thitibhagiyo  dhammo  upekkhasukhasahagata  sannamanasikara  samudacaranti
@Footnote: 1 Ma. Yu. phassita.
Visesabhagiyo  dhammo  nibbidasahagata  sannamanasikara  samudacaranti
viragupasanhita   nibbedhabhagiyo   dhammo   tatiyajjhanassa  labhim
pitisukhasahagata  sannamanasikara  samudacaranti  hanabhagiyo  dhammo
tadanudhammata  sati  santitthati  thitibhagiyo  dhammo  adukkhamasukhasahagata
sannamanasikara  samudacaranti  visesabhagiyo  dhammo  nibbidasahagata
sannamanasikara   samudacaranti   viragupasanhita   nibbedhabhagiyo
dhammo  catutthajjhanassa  labhim upekkhasukhasahagata 1- sannamanasikara
samudacaranti hanabhagiyo dhammo
   {78.3}  tadanudhammata  sati  santitthati  thitibhagiyo  dhammo
akasanancayatanasahagata     sannamanasikara     samudacaranti
visesabhagiyo  dhammo  nibbidasahagata  sannamanasikara  samudacaranti
viragupasanhita   nibbedhabhagiyo   dhammo   akasanancayatanassa
labhim  rupasahagata  sannamanasikara  samudacaranti  hanabhagiyo dhammo
tadanudhammata  sati  santitthati  thitibhagiyo  dhammo  vinnanancayatana-
sahagata   sannamanasikara  samudacaranti  visesabhagiyo  dhammo
nibbidasahagata   sannamanasikara   samudacaranti   viragupasanhita
nibbedhabhagiyo  dhammo  vinnanancayatanassa  labhim akasanancayatana-
sahagata   sannamanasikara   samudacaranti  hanabhagiyo  dhammo
tadanudhammata  sati  santitthati thitibhagiyo dhammo akincannayatanasahagata
sannamanasikara  samudacaranti  visesabhagiyo  dhammo  nibbidasahagata
@Footnote: 1 Ma. upekkhasahagata.
Sannamanasikara   samudacaranti   viragupasanhita   nibbedhabhagiyo
dhammo    akincannayatanassa   labhim   vinnanancayatanasahagata
sannamanasikara  samudacaranti  hanabhagiyo  dhammo  tadanudhammata sati
santitthati   thitibhagiyo   dhammo   nevasannanasannayatanasahagata
sannamanasikara  samudacaranti  visesabhagiyo  dhammo  nibbidasahagata
sannamanasikara   samudacaranti   viragupasanhita   nibbedhabhagiyo
dhammo  tam natatthena nanam pajananatthena panna tena vuccati ime
dhamma hanabhagiya ime dhamma thitibhagiya ime dhamma visesabhagiya
ime  dhamma  nibbedhabhagiyati  sotavadhanam  tampajanana  panna
sutamaye nanam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 50-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=973&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=973&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=77&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=77              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=3281              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=3281              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]