ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [77] Katham ime dhamma sacchikatabbati sotavadhanam tampajanana
panna  sutamaye  nanam  eko  dhammo  sacchikatabbo  akuppa
cetovimutti  dve  dhamma sacchikatabba vijja ca vimutti ca tayo
dhamma  sacchikatabba  tisso  vijja cattaro dhamma sacchikatabba
cattari   samannaphalani   panca  dhamma  sacchikatabba  panca
dhammakkhandha  cha  dhamma  sacchikatabba  cha  abhinna  satta dhamma
sacchikatabba  satta  khinasavabalani  attha  dhamma  sacchikatabba
attha  vimokkha  nava  dhamma  sacchikatabba  nava  anupubbanirodha
dasa dhamma sacchikatabba dasa asekkha dhamma.
   [78]  Sabbam  bhikkhave  sacchikatabbam  kinca  bhikkhave  sabbam
sacchikatabbam  cakkhum  bhikkhave  sacchikatabbam  rupa  sacchikatabba
cakkhuvinnanam   sacchikatabbam  cakkhusamphasso  sacchikatabbo  yampidam
cakkhusamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va
adukkhamasukham  va  tampi  sacchikatabbam  sotam  sacchikatabbam  sadda
sacchikatabba  .pe.  ghanam  sacchikatabbam  gandha  sacchikatabba
jivha  sacchikatabba  rasa  sacchikatabba  kayo  sacchikatabbo
photthabba   sacchikatabba   mano   sacchikatabbo   dhamma
sacchikatabba    manovinnanam    sacchikatabbam    manosamphasso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page51.

Sacchikatabbo yampidam manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi sacchikatabbam. {78.1} Rupam passanto sacchikaroti vedanam passanto sacchikaroti sannam passanto sacchikaroti sankhare passanto sacchikaroti vinnanam passanto sacchikaroti cakkhum .pe. jaramaranam amatogadham nibbanam pariyosanatthena passanto sacchikaroti ye ye dhamma sacchikata honti te te dhamma phusita 1- honti tam natatthena nanam pajananatthena panna tena vuccati ime dhamma sacchikatabbati sotavadhanam tampajanana panna sutamaye nanam. {78.2} Katham ime dhamma hanabhagiya ime dhamma thitibhagiya ime dhamma visesabhagiya ime dhamma nibbedhabhagiyati sotavadhanam tampajanana panna sutamaye nanam pathamajjhanassa labhim kamasahagata sannamanasikara samudacaranti hanabhagiyo dhammo tadanudhammata sati santitthati thitibhagiyo dhammo avitakkasahagata sannamanasikara samudacaranti visesabhagiyo dhammo nibbidasahagata sannamanasikara samudacaranti viragupasanhita nibbedhabhagiyo dhammo dutiyajjhanassa labhim vitakkasahagata sannamanasikara samudacaranti hanabhagiyo dhammo tadanudhammata sati santitthati thitibhagiyo dhammo upekkhasukhasahagata sannamanasikara samudacaranti @Footnote: 1 Ma. Yu. phassita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page52.

Visesabhagiyo dhammo nibbidasahagata sannamanasikara samudacaranti viragupasanhita nibbedhabhagiyo dhammo tatiyajjhanassa labhim pitisukhasahagata sannamanasikara samudacaranti hanabhagiyo dhammo tadanudhammata sati santitthati thitibhagiyo dhammo adukkhamasukhasahagata sannamanasikara samudacaranti visesabhagiyo dhammo nibbidasahagata sannamanasikara samudacaranti viragupasanhita nibbedhabhagiyo dhammo catutthajjhanassa labhim upekkhasukhasahagata 1- sannamanasikara samudacaranti hanabhagiyo dhammo {78.3} tadanudhammata sati santitthati thitibhagiyo dhammo akasanancayatanasahagata sannamanasikara samudacaranti visesabhagiyo dhammo nibbidasahagata sannamanasikara samudacaranti viragupasanhita nibbedhabhagiyo dhammo akasanancayatanassa labhim rupasahagata sannamanasikara samudacaranti hanabhagiyo dhammo tadanudhammata sati santitthati thitibhagiyo dhammo vinnanancayatana- sahagata sannamanasikara samudacaranti visesabhagiyo dhammo nibbidasahagata sannamanasikara samudacaranti viragupasanhita nibbedhabhagiyo dhammo vinnanancayatanassa labhim akasanancayatana- sahagata sannamanasikara samudacaranti hanabhagiyo dhammo tadanudhammata sati santitthati thitibhagiyo dhammo akincannayatanasahagata sannamanasikara samudacaranti visesabhagiyo dhammo nibbidasahagata @Footnote: 1 Ma. upekkhasahagata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page53.

Sannamanasikara samudacaranti viragupasanhita nibbedhabhagiyo dhammo akincannayatanassa labhim vinnanancayatanasahagata sannamanasikara samudacaranti hanabhagiyo dhammo tadanudhammata sati santitthati thitibhagiyo dhammo nevasannanasannayatanasahagata sannamanasikara samudacaranti visesabhagiyo dhammo nibbidasahagata sannamanasikara samudacaranti viragupasanhita nibbedhabhagiyo dhammo tam natatthena nanam pajananatthena panna tena vuccati ime dhamma hanabhagiya ime dhamma thitibhagiya ime dhamma visesabhagiya ime dhamma nibbedhabhagiyati sotavadhanam tampajanana panna sutamaye nanam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 50-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=973&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=973&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=77&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=77              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=3281              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=3281              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]