ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)

               Pañcamaṃ upasīvattherāpadānaṃ (405)
   [407] |407.100| Himavantassa avidūre anomo nāma pabbato
             assamo sukato mayhaṃ    paṇṇasālā sumāpitā.
   |407.101| Nadī ca sandati tattha     supatitthā manoramā
             anūpatitthe jāyanti    padumuppalakā bahū.
   |407.102| Pāṭhīnā pāvusā macchā  balajā 1- muñjarohitā
             macchakacchapasañchannā   nadikā sandate tadā.
   |407.103| Timirā pupphitā tattha    asokā khuddamālakā
             puṇṇā vā giripuṇṇā vā   sampavanti mamassamaṃ.
   |407.104| Kuṭajā pupphitā tattha    tiṇasūlavanāni ca
             sālā ca salaḷā tattha   campakā pupphitā bahū.
   |407.105| Ajjunā adhimuttā 2- ca  mahānāmā ca pupphitā
             asanā madhugandhī ca     pupphitā te mamassame.
   |407.106| Uddālakā pāṭalikā   yūthikā ca piyaṅgukā
             bimbijālakasañchannā  samantā aḍḍhayojanaṃ.
   |407.107| Mātakarā 3- sattaliyo   pāṭalī sindhuvāritā
             aṅkolakā bahū tattha    tālakuṭā 4- ca pupphitā.
   |407.108| Seleyyakā bahū tattha   pupphitā mama assame
             etesu pupphajātesu    sobhanti pādapā bahū.
@Footnote: 1 Yu. jalājā. 2 Ma. Yu. atimuttā. 3 Ma. mātaggārā . Yu. mātaṅgā vā
@4 Ma. tālakuṭṭhi. Yu. tālakuṭṭhā.
   |407.109| Samantā tena gandhena   vāyate mama assame
             harītakā āmalakā     ambajambū vibhedakā 1-.
   |407.110| Kolā bhallātakā bellā phārusakaphalāni ca
             tindukā ca piyālā ca   madhukā kāsamāriyo 2-.
   |407.111| Labujā panasā tattha     kadalī candarīphalā 3-
             ambāṭakā bahū tattha   vallikāraphalāni ca.
   |407.112| Cirasaṃrasapākā ca 4-     phalitā mama assame
             āḷakā isimuggā ca   tato soraphalā 5- bahū.
   |407.113| Avaṭā pakkabharitā     milakkhudumbarāni ca
             pipphalī maricā tattha    nigrodhā ca kapiṭṭhanā.
   |407.114| Udumbarakā bahavo     kaṇḍapakkā ca pāriyo 6-
             ete caññe ca bahavo   phalitā assame mama.
   |407.115| Puppharukkhāpi bahavo    pupphitā mama assame
             āluvā ca kadambā ca   biḷālitakkalāni ca.
   |407.116| Ālakā tālakā ceva    vijjanti mama assame
             assamassāvidūre me    mahājātassaro ahu.
   |407.117| Acchodako sītajalo     supatittho manoramo
             padumuppalā bahū tattha  puṇḍarikasamāyutā.
   |407.118| Mandālakehi sañchannā  nānāgandhasamīritā
             gabbhaṃ gaṇhanti padumā  aññe pupphanti kesarī.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vibhītakā. 2 Ma. kāsumārayo. 3 Ma. badarīphalā. 4 Ma. bījapūrasapāriyo.
@Yu. viṭapā ca sapākā ca. 5 Ma. modaphalā. Yu. coraphalā. 6 Ma. kaṇḍupaṇṇā
@ca hariyo.
   |407.119| Opupphapattā tiṭṭhanti  padumā kaṇṇikā bahū
             madhu bhisamhā savati     khīrasappi muḷālibhi.
   |407.120| Samantā tena gandhena   nānāgandhasamohitā
             kumudā ambagandhī ca    nayitā dissare bahū.
   |407.121| Jātassarassānukūlaṃ     ketakā pupphitā bahū
             suphullā bandhujīvā ca    setavārī sugandhikā.
   |407.122| Kumbhīlā suṃsumārā 1- ca  gahakā tattha jāyare
             uggāhakā ajagarā     tattha jātassare bahū.
   |407.123| Pāṭhīnā pāvusā macchā  balajā muñjarohitā
             macchakacchapasañchannā  atho sapaṭakehi 2- ca.
   |407.124| Pārevatā ravihaṃsā      kukkutthakā 3- nadīcarā
             dindibhā 4- cakkavākā ca  cappakā jīvajīvakā.
   |407.125| Kalandakā ukkusā ca   senakā uddharā bahū
             kotthakā sukapotā ca   kuḷīrā 5- camarā bahū.
   |407.126| Kāseniyā 6- ca tilakā  upajīvanti taṃ saraṃ
             sīhā byagghā ca dīpī ca  acchakokataracchayo.
   |407.127| Vānarā kinnarā ceva    dissanti mama assame
             tāni gandhāni ghāyanto bhakkhayanto phalānahaṃ.
   |407.128| Gandhodakaṃ pivanto ca    vasāmi mama assame
             eṇimigā varāhā ca    pasadā khuddarūpakā.
@Footnote: 1 Ma. susumārā. 2 Ma. Yu. papaṭakāhi. 3 Ma. kukkutthā ca. 4 Yu. tiṭībhā.
@5 Ma. tuliyā. 6 Ma. kāreniyo. Yu. kāreriyo.
   |407.129| Aggikā jotikā ceva    vasanti mama assame
             haṃsā koñcā mayūrā ca  sahitāpica 1- kokilā.
   |407.130| Mañjarikā 2- bahū tattha  kosikā potthasīsakā 3-
             pisācā dānavā ceva    kumbhaṇḍā rakkhasā bahū.
   |407.131| Garuḷā pannagā ceva     vasanti mama assame
             mahānubhāvā isayo    santacittā samāhitā.
   |407.132| Kamaṇḍaludharā sabbe    ajinuttaravāsino
             jaṭābhārabharitā ca 4-   vasanti mama assame.
   |407.133| Yugamattañca pekkhantā  nipakā santavuttino
             lābhālābhena santuṭṭhā vasanti mama assame.
   |407.134| Vākacīraṃ dhunantā te     poṭhentā 5- jinacammakaṃ
             sabalehi upatthaddhā    gacchanti ambare tadā.
   |407.135| Navodakaṃ āharanti      kaṭṭhaṃ vā aggidārukaṃ
             sayañca upasampannā   sappāṭihirassidaṃ phalaṃ.
   |407.136| Lohadoṇiṃ gahetvāna    vanamajjhe vasanti te
             kuñjarāva mahānāgā   achambhitāva 6- kesarī.
   |407.137| Aññe gacchanti goyānaṃ aññe pubbavidehanaṃ 7-
             aññe ca uttarakuruṃ    sakambalamapassitā 8-.
   |407.138| Tato piṇḍaṃ āharitvā  paribhuñjanti ekato
             sabbesaṃ pakkamantānaṃ  uggatejāna tādinaṃ.
@Footnote: 1 Ma. sālikāpica. 2 Ma. Yu. majjārikā. 3 Yu. potthasīsikā. 4 Ma. va.
@Yu. te jaṭābhārabharitā. 5 Ma. phoṭentā. 6 Ma. Yu. asambhītāva. 7 Ma.
@pubbavidehakaṃ. 8 Ma. sakaṃ balamavassitā.
             Ajinacammasaddena     vanaṃ saddāyate tadā.
   |407.139| Edisā te mahāvīra     sissā uggatapā mama
             parivuto ahaṃ tehi      vasāmi mama assame.
   |407.140| Tositā sakakammena     vinītāpi samāgatā
             ārādhayiṃsu maṃ ete     sakakammābhilāsino 1-.
   |407.141| Sīlavanto ca nipakā     appamaññāsu kovidā
             padumuttaro lokavidū    āhutīnaṃ paṭiggaho.
   |407.142| Samayaṃ saṃviditvāna      upagañchi vināyako
             upagantvāna sambuddho ātāpī nipako muni.
   |407.143| Pattaṃ paggayha sambuddho bhikkhāya samupāgami 2-
             upāgataṃ mahāvīraṃ      jalajuttamanāmakaṃ 3-.
   |407.144| Tiṇattharaṃ 4- paññāpetvā  sālapupphehi okiriṃ
             nisīditvāna 5- sambuddhaṃ haṭṭho saṃviggamānaso.
   |407.145| Khippaṃ pabbatamāruyha    agaḷuṃ aggahiṃ ahaṃ
             kumbhamattaṃ gahetvāna   panasaṃ devagandhikaṃ.
   |407.146| Khandhe āropayitvāna   upagañchiṃ vināyakaṃ
             phalaṃ buddhassa datvāna   agaḷuṃ anulimpahaṃ.
   |407.147| Pasannacitto sumano    buddhaseṭṭhaṃ avandihaṃ
             padumuttaro lokavidū    āhutīnaṃ paṭiggaho.
@Footnote: 1 Yu. sakakammābhilābhino. 2 Ma. Yu. mamupāgami. 3 Ma. Yu. jalajuttamanāyakaṃ.
@4 Ma. tiṇasantharaṃ. 5 Ma. nisādetvāna.
   |407.148| Isimajjhe nisīditvā    imā gāthā abhāsatha
             yo ca me phalamagaḷuṃ 1-   āsanañca adāsi me.
   |407.149| Tamahaṃ kittayissāmi     suṇātha mama bhāsato
             gāme vā yadivāraññe  pabbhāresu guhāsu vā.
   |407.150| Imassa cittamaññāya   nibbattissati bhojanaṃ
             devaloke manusse vā   upapanno ayaṃ naro.
   |407.151| Bhojanehi ca vatthehi     parisantappayissati
             upapajjati yaṃ yoniṃ     devattaṃ atha mānusaṃ.
   |407.152| Akkhobbhabhogo hutvāna  saṃsarissatiyaṃ naro
             tiṃsakappasahassāni     devaloke ramissati.
   |407.153| Sahassakkhattuṃ rājā ca   cakkavatti bhavissati
             ekasattatikkhattuñca   devarajjaṃ karissati.
   |407.154| Padesarajjaṃ vipulaṃ       gaṇanāto asaṅkhayaṃ
             kappasatasahassamhi    okkākakulasambhavo.
   |407.155| Gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati
             tassa dhammesu dāyādo  oraso dhammanimmito.
   |407.156| Upasīvo nāma nāmena   hessati satthusāvako
             sabbāsave pariññāya  viharissatināsavo.
   |407.157| Suladdhalābho laddho me  yohaṃ addakkhi nāyakaṃ
             tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. yo me phalañca agaruṃ. Yu. yo me phalañcāgaruñca.
   |407.158| Gāme vā yadivāraññe   pabbhāresu guhāsu vā
             mama saṅkappamaññāya   bhojanaṃ hoti me sadā.
   |407.159| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |407.160| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |407.161| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā upasīvo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
               Upasīvattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 544-550. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=10745              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=10745              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=407&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=407              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=407              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5427              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5427              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com