ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [162]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [163]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [164]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
Viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [165]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [166]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
           Catasso paṭipadā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 53-54. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=1055              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=1055              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=162&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=162              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=5910              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=5910              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่