ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [270]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe.
Cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe. ime dhammā kusalā .pe. katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vitakkavicārānaṃ vūpasamā
.pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe.
Cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe. ime dhammā kusalā .pe. katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  maggaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ
satipaṭṭhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  sammappadhānaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  indriyaṃ  bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  balaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ bojjhaṅgaṃ bhāveti
.pe.  Lokuttaraṃ  saccaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ samathaṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  dhammaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ khandhaṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  āyatanaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ dhātuṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  āhāraṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ phassaṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  vedanaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ saññaṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  cetanaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ cittaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   chandādhipateyyaṃ   .pe.   viriyādhipateyyaṃ   .pe.
Cittādhipateyyaṃ  .pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
             Adhipati
           paṭhamo maggo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 105-106. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=2109              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=2109              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=270&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=32              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=270              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com