ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [766]  Katame dhammā sārammaṇā vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  sārammaṇā  .
Katame  dhammā  anārammaṇā  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu
ime dhammā anārammaṇā.
   [767]  Katame  dhammā  cittā  cakkhuviññāṇaṃ  sotaviññāṇaṃ
ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manodhātu  manoviññāṇadhātu
ime   dhammā   cittā   .   katame   dhammā  nocittā
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā
ca dhātu ime dhammā nocittā.
   [768]  Katame  dhammā cetasikā vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  ime  dhammā cetasikā . katame dhammā acetasikā
cittañca sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā acetasikā.
   [769]   Katame  dhammā  cittasampayuttā  vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  ime  dhammā  cittasampayuttā .
Katame  dhammā cittavippayuttā sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime
dhammā  cittavippayuttā  .  cittaṃ na vattabbaṃ cittena sampayuttantipi
cittena vippayuttantipi.
   [770] Katame dhammā cittasaṃsaṭṭhā vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho ime dhammā cittasaṃsaṭṭhā . katame dhammā cittavisaṃsaṭṭhā
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā cittavisaṃsaṭṭhā . cittaṃ
na vattabbaṃ cittena saṃsaṭṭhantipi cittena visaṃsaṭṭhantipi.
   [771] Katame dhammā cittasamuṭṭhānā vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  kāyaviññatti  vacīviññatti  yaṃ  vā  panaññampi  atthi
rūpaṃ  cittajaṃ cittahetukaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu rūpassa lahutā rūpassa
mudutā  rūpassa  kammaññatā rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro
āhāro ime dhammā cittasamuṭṭhānā . Katame dhammā nocittasamuṭṭhānā
cittañca avasesañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nocittasamuṭṭhānā.
   [772] Katame dhammā cittasahabhuno vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  kāyaviññatti  vacīviññatti ime dhammā cittasahabhuno .
Katame dhammā nocittasahabhuno cittañca avasesañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu
ime dhammā nocittasahabhuno.
   [773] Katame dhammā cittānuparivattino vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho kāyaviññatti vacīviññatti ime dhammā cittānuparivattino.
Katame dhammā nocittānuparivattino cittañca avasesañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu
ime dhammā nocittānuparivattino.
   [774]  Katame  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  ime  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā .
Katame  dhammā  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  cittañca  sabbañca  rūpaṃ
asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā.
   [775]  Katame dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho ime dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno .
Katame  dhammā  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno  cittañca  sabbañca  rūpaṃ
asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno.
   [776]   Katame   dhammā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino
vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   ime  dhammā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino    .    katame    dhammā
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino      cittañca     sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino.
   [777]  Katame dhammā ajjhattikā cakkhāyatanaṃ .pe. manāyatanaṃ
ime  dhammā  ajjhattikā  .  katame  dhammā  bāhirā  rūpāyatanaṃ
.pe. Dhammāyatanaṃ ime dhammā bāhirā.
   [778]  Katame  dhammā upādā cakkhāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro
āhāro ime dhammā upādā. Katame dhammā noupādā vedanākkhandho
saññākkhandho    saṅkhārakkhandho    viññāṇakkhandho   cattāro
ca mahābhūtā asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā noupādā.
   [779] Katame dhammā upādinnā sāsavā kusalākusalānaṃ dhammānaṃ
vipākā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā vedanākkhandho .pe.
Viññāṇakkhandho  yañca  rūpaṃ  kammassa  katattā  ime  dhammā
Upādinnā  .  katame  dhammā  anupādinnā  sāsavā  kusalākusalā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  vedanākkhandho .pe.
Viññāṇakkhandho  ye  ca  dhammā  kiriyā neva kusalā nākusalā na
ca  kammavipākā  yañca  rūpaṃ  na  kammassa  katattā  apariyāpannā
maggā ca maggaphalāni ca asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā anupādinnā.
                -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 302-306. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=6078              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=6078              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=766&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=61              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=766              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่