ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [99]  Tasmiṃ  kho  pana samaye dhammā honti khandhā honti
āyatanāni  honti  dhātuyo  honti  āhārā  honti  indriyāni
honti  jhānaṃ  hoti  maggo  hoti  balāni  honti  hetū honti
phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā  hoti  cetanā hoti cittaṃ
hoti  vedanākkhandho  hoti  saññākkhandho  hoti  saṅkhārakkhandho
hoti  viññāṇakkhandho  hoti  manāyatanaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti
manoviññāṇadhātu  hoti  dhammāyatanaṃ  hoti  dhammadhātu  hoti  ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā.
   [100]  Katame  tasmiṃ  samaye  dhammā honti vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ime  tasmiṃ  samaye
dhammā honti.
   [101]  Katame  tasmiṃ  samaye  khandhā honti vedanākkhandho
Saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ime  tasmiṃ  samaye
khandhā honti.
   [102]  Katamāni  tasmiṃ  samaye  āyatanāni honti manāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ imāni tasmiṃ samaye āyatanāni honti.
   [103]  Katamā  tasmiṃ samaye dhātuyo honti manoviññāṇadhātu
dhammadhātu imā tasmiṃ samaye dhātuyo honti.
   [104]  Katame  tasmiṃ  samaye  āhārā honti phassāhāro
manosañcetanāhāro  viññāṇāhāro  ime  tasmiṃ  samaye  āhārā
honti.
   [105]  Katamāni  tasmiṃ  samaye indriyāni honti saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ   satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ
somanassindriyaṃ jīvitindriyaṃ imāni tasmiṃ samaye indriyāni honti.
   [106]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  jhānaṃ  hoti vitakko vicāro
pīti sukhaṃ cittassekaggatā idaṃ tasmiṃ samaye jhānaṃ hoti.
   [107] Katamo tasmiṃ samaye maggo hoti sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo   sammāsati   sammāsamādhi  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
maggo hoti.
   [108] Katamāni tasmiṃ samaye balāni honti saddhābalaṃ viriyabalaṃ
satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ  imāni  tasmiṃ
samaye balāni honti.
   [109]  Katame  tasmiṃ  samaye hetū honti alobho adoso
amoho ime tasmiṃ samaye hetū honti.
   [110]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. ayaṃ tasmiṃ
samaye phasso hoti.
   [111]  Katamā tasmiṃ samaye vedanā hoti .pe. ayaṃ tasmiṃ
samaye vedanā hoti.
   [112]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti .pe. ayaṃ tasmiṃ
samaye saññā hoti.
   [113]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti .pe. ayaṃ tasmiṃ
samaye cetanā hoti.
   [114]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  cittaṃ hoti .pe. idaṃ tasmiṃ
samaye cittaṃ hoti.
   [115]  Katamo tasmiṃ samaye vedanākkhandho hoti .pe. ayaṃ
tasmiṃ samaye vedanākkhandho hoti.
   [116]  Katamo  tasmiṃ samaye saññākkhandho hoti .pe. ayaṃ
tasmiṃ samaye saññākkhandho hoti.
   [117]  Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. ayaṃ
tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti.
   [118]  Katamo  tasmiṃ  samaye  viññāṇakkhandho  hoti .pe.
Ayaṃ tasmiṃ samaye viññāṇakkhandho hoti.
   [119]  Katamaṃ tasmiṃ samaye manāyatanaṃ hoti .pe. idaṃ tasmiṃ
samaye manāyatanaṃ hoti.
   [120]  Katamaṃ tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti .pe. idaṃ tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [121]  Katamā  tasmiṃ  samaye  manoviññāṇadhātu hoti .pe.
Ayaṃ tasmiṃ samaye manoviññāṇadhātu hoti.
   [122]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye dhammāyatanaṃ hoti vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ tasmiṃ samaye dhammāyatanaṃ hoti.
   [123]  Katamā  tasmiṃ  samaye dhammadhātu hoti vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho ayaṃ tasmiṃ samaye dhammadhātu hoti.
   [124] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
           Suññatavāro.
            Paṭhamaṃ cittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 33-36. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=652              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=652              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=99&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=99              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=5150              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=5150              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่