ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [900]  Katame dhammā hetū tayo kusalahetū tayo akusalahetū
tayo  abyākatahetū  alobho  kusalahetu  adoso  kusalahetu  catūsu
bhūmīsu  kusalesu  uppajjanti  amoho  kusalahetu  kāmāvacarakusalato
cattāro  ñāṇavippayutte  cittuppāde ṭhapetvā catūsu bhūmīsu kusalesu
uppajjati  lobho  aṭṭhasu  lobhasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati
doso  dvīsu  domanassasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati  moho
sabbākusalesu  uppajjati  alobho  vipākahetu  adoso  vipākahetu
kāmāvacarassa  vipākato  ahetuke cittuppāde ṭhapetvā catūsu bhūmīsu
vipākesu  uppajjanti  amoho  vipākahetu  kāmāvacarassa  vipākato
ahetuke  cittuppāde ṭhapetvā cattāro ñāṇavippayutte cittuppāde
ṭhapetvā  catūsu  bhūmīsu  vipākesu  uppajjati  alobho  kiriyahetu
adoso  kiriyahetu  kāmāvacarakiriyato ahetuke cittuppāde ṭhapetvā
tīsu  bhūmīsu  kiriyesu  uppajjanti amoho kiriyahetu kāmāvacarakiriyato
ahetuke  cittuppāde ṭhapetvā cattāro ñāṇavippayutte cittuppāde
ṭhapetvā  tīsu  bhūmīsu  kiriyesu  uppajjati  ime  dhammā hetū .
Katame  dhammā  nahetū  ṭhapetvā  hetū  catūsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ rūpañca nibbānañca
ime dhammā nahetū.
   [901]  Katame  dhammā sahetukā vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ
mohaṃ   ṭhapetvā   avasesaṃ   akusalaṃ   catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ
Kāmāvacarassa  vipākato  ahetuke  cittuppāde  ṭhapetvā  catūsu
bhūmīsu  vipāko  kāmāvacarakiriyato  ahetuke  cittuppāde  ṭhapetvā
tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  ime  dhammā  sahetukā  .  katame
dhammā  ahetukā  vicikicchāsahagato  moho  uddhaccasahagato  moho
dve   pañcaviññāṇāni  tisso  ca  manodhātuyo  pañca  ca
ahetukā  manoviññāṇadhātuyo  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā
ahetukā.
   [902]   Katame  dhammā  hetusampayuttā  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  ṭhapetvā  avasesaṃ  akusalaṃ  catūsu bhūmīsu kusalaṃ
kāmāvacarassa  vipākato  ahetuke cittuppāde ṭhapetvā catūsu bhūmīsu
vipāko  kāmāvacarakiriyato  ahetuke  cittuppāde  ṭhapetvā  tīsu
bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  ime  dhammā hetusampayuttā . katame dhammā
hetuvippayuttā  vicikicchāsahagato  moho  uddhaccasahagato  moho
dve  pañcaviññāṇāni  tisso  ca  manodhātuyo  pañca ca ahetukā
manoviññāṇadhātuyo rūpañca nibbānañca ime dhammā hetuvippayuttā.
   [903]  Katame  dhammā  hetūcevasahetukāca yattha dve tayo
hetū  ekato  uppajjanti  ime  dhammā  hetūcevasahetukāca .
Katame  dhammā  sahetukācevanacahetū  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ
kāmāvacarassa  vipākato  ahetuke  cittuppāde  ṭhapetvā  catūsu
Bhūmīsu  vipāko  kāmāvacarakiriyato  ahetuke  cittuppāde  ṭhapetvā
tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  etthuppanne  hetū  ṭhapetvā  ime
dhammā  sahetukācevanacahetū  .  ahetukā  dhammā  na  vattabbā
hetūcevasahetukācātipi sahetukācevanacahetūtipi.
   [904]  Katame  dhammā  hetūcevahetusampayuttāca  yattha dve
tayo hetū ekato uppajjanti ime dhammā hetūcevahetusampayuttāca.
Katame     dhammā     hetusampayuttācevanacahetū    catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ  kāmāvacarassa  vipākato ahetuke cittuppāde
ṭhapetvā  catūsu  bhūmīsu  vipāko  kāmāvacarakiriyato  ahetuke
cittuppāde  ṭhapetvā  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  etthuppanne
hetū ṭhapetvā ime dhammā hetusampayuttācevanacahetū. Hetuvippayuttā
dhammā    na    vattabbā    hetūcevahetusampayuttācātipi
hetusampayuttācevanacahetūtipi.
   [905]  Katame  dhammā  nahetū  sahetukā catūsu bhūmīsu kusalaṃ
akusalaṃ  kāmāvacarassa  vipākato  ahetuke  cittuppāde  ṭhapetvā
catūsu  bhūmīsu  vipāko  kāmāvacarakiriyato  ahetuke  cittuppāde
ṭhapetvā  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  etthuppanne  hetū ṭhapetvā
ime dhammā nahetū sahetukā . katame dhammā nahetū ahetukā dve
pañcaviññāṇāni  tisso  ca  manodhātuyo  pañca  ca  ahetukā
manoviññāṇadhātuyo  rūpañca nibbānañca ime dhammā nahetūahetukā .
Hetū  dhammā  na  vattabbā  nahetū  sahetukātipi  na  hetū
ahetukātipi.
                -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 351-354. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7021              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7021              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=900&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=900              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=11965              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=11965              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]