ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [906]  Katame  dhammā  sappaccayā catūsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  sappaccayā  .  katame  dhammā  appaccayā nibbānaṃ
ime dhammā appaccayā.
   [907]  Katame  dhammā  saṅkhatā  catūsu  bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  saṅkhatā  .  katame dhammā asaṅkhatā nibbānaṃ ime
dhammā asaṅkhatā.
   [908]  Katame  dhammā  sanidassanā  rūpāyatanaṃ  ime dhammā
sanidassanā  .  katame  dhammā  anidassanā  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko
tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ yañca rūpaṃ anidassanaṃ appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ
nibbānañca ime dhammā anidassanā.
   [909] Katame dhammā sappaṭighā cakkhāyatanaṃ .pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ
ime  dhammā  sappaṭighā  .  katame  dhammā  appaṭighā  catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ  catūsu  bhūmīsu vipāko tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ
yañca    rūpaṃ   anidassanaṃ   appaṭighaṃ   dhammāyatanapariyāpannaṃ
Nibbānañca ime dhammā appaṭighā.
   [910] Katame dhammā rūpino cattāro ca mahābhūtā catunnañca
mahābhūtānaṃ  upādāya  rūpaṃ  ime  dhammā rūpino . katame dhammā
arūpino  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko
tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ nibbānañca ime dhammā arūpino.
   [911]  Katame  dhammā  lokiyā  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ sabbañca rūpaṃ ime
dhammā  lokiyā  .  katame  dhammā  lokuttarā  cattāro maggā
apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca  ime dhammā
lokuttarā.
   [912] Sabbeva dhammā kenaciviññeyyā kenacinaviññeyyā.
                ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 354-355. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7083              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7083              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=906&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=906              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]