ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [906]  Katame  dhamma  sappaccaya catusu bhumisu kusalam akusalam
catusu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  sabbanca  rupam
ime  dhamma  sappaccaya  .  katame  dhamma  appaccaya nibbanam
ime dhamma appaccaya.
   [907]  Katame  dhamma  sankhata  catusu  bhumisu kusalam akusalam
catusu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  sabbanca  rupam
ime  dhamma  sankhata  .  katame dhamma asankhata nibbanam ime
dhamma asankhata.
   [908]  Katame  dhamma  sanidassana  rupayatanam  ime dhamma
sanidassana  .  katame  dhamma  anidassana  cakkhayatanam  .pe.
Photthabbayatanam  catusu  bhumisu  kusalam  akusalam  catusu  bhumisu  vipako
tisu bhumisu kiriyabyakatam yanca rupam anidassanam appatigham dhammayatanapariyapannam
nibbananca ime dhamma anidassana.
   [909] Katame dhamma sappatigha cakkhayatanam .pe. Photthabbayatanam
ime  dhamma  sappatigha  .  katame  dhamma  appatigha  catusu
bhumisu  kusalam  akusalam  catusu  bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam
yanca    rupam   anidassanam   appatigham   dhammayatanapariyapannam
Nibbananca ime dhamma appatigha.
   [910] Katame dhamma rupino cattaro ca mahabhuta catunnanca
mahabhutanam  upadaya  rupam  ime  dhamma rupino . katame dhamma
arupino  catusu  bhumisu  kusalam  akusalam  catusu  bhumisu  vipako
tisu bhumisu kiriyabyakatam nibbananca ime dhamma arupino.
   [911]  Katame  dhamma  lokiya  tisu  bhumisu  kusalam akusalam
tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam sabbanca rupam ime
dhamma  lokiya  .  katame  dhamma  lokuttara  cattaro magga
apariyapanna  cattari  ca  samannaphalani  nibbananca  ime dhamma
lokuttara.
   [912] Sabbeva dhamma kenacivinneyya kenacinavinneyya.
                ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 354-355. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7083&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7083&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=906&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=906              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]