ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [913]  Katame  dhammā āsavā cattāro āsavā kāmāsavo
bhavāsavo  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  kāmāsavo  aṭṭhasu lobhasahagatesu
cittuppādesu  uppajjati  bhavāsavo  catūsu diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu
cittuppādesu   uppajjati  diṭṭhāsavo  catūsu  diṭṭhigatasampayuttesu
cittuppādesu    uppajjati    avijjāsavo    sabbākusalesu
uppajjati  ime  dhammā  āsavā  .  katame  dhammā  noāsavā
ṭhapetvā  āsave  avasesaṃ  akusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu
bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca
Ime dhammā noāsavā.
   [914]  Katame  dhammā  sāsavā  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  sāsavā . katame dhammā anāsavā cattāro maggā
apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca  ime dhammā
anāsavā.
   [915]  Katame  dhammā āsavasampayuttā dve domanassasahagatā
cittuppādā  etthuppannaṃ  mohaṃ  ṭhapetvā  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ
uddhaccasahagataṃ mohaṃ ṭhapetvā avasesaṃ akusalaṃ ime dhammā āsavasampayuttā.
Katame   dhammā   āsavavippayuttā   dvīsu   domanassasahagatesu
cittuppādesu   uppanno   moho   vicikicchāsahagato   moho
uddhaccasahagato  moho  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko
tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā
āsavavippayuttā.
   [916]  Katame  dhammā  āsavācevasāsavāca  teva  āsavā
āsavācevasāsavāca  .  katame  dhammā  sāsavācevanocaāsavā
ṭhapetvā  āsave  avasesaṃ  akusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ tīsu bhūmīsu
vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ  ime  dhammā
sāsavācevanocaāsavā  .  anāsavā  dhammā na vattabbā āsavā-
cevasāsavācātipi sāsavācevanocaāsavātipi.
   [917]  Katame  dhammā  āsavācevaāsavasampayuttāca  yattha
dve  tayo  āsavā  ekato  uppajjanti  ime dhammā āsavā-
cevaāsavasampayuttāca  .  katame  dhammā  āsavasampayuttāceva-
nocaāsavā  ṭhapetvā  āsave  avasesaṃ  akusalaṃ  ime  dhammā
āsavasampayuttācevanocaāsavā  .  āsavavippayuttā  dhammā  na
vattabbā   āsavācevaāsavasampayuttācātipi   āsavasampayuttāceva-
nocaāsavātipi.
   [918] Katame dhammā āsavavippayuttā sāsavā dvīsu domanassa-
sahagatesu  cittuppādesu  uppanno  moho  vicikicchāsahagato moho
uddhaccasahagato  moho  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  tīsu bhūmīsu vipāko tīsu
bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ  ime  dhammā  āsavavippayuttā
sāsavā . katame dhammā āsavavippayuttā anāsavā cattāro maggā
apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca  ime dhammā
āsavavippayuttā  anāsavā  .  āsavasampayuttā dhammā na vattabbā
āsavavippayuttā sāsavātipi āsavavippayuttā anāsavātipi.
                  -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 355-357. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7112              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7112              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=913&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=913              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]