ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [919] Katame dhamma sannojana dasa sannojanani kamaragasannojanam
patighasannojanam   manasannojanam   ditthisannojanam   vicikicchasannojanam
silabbataparamasasannojanam     bhavaragasannojanam    issasannojanam
macchariyasannojanam      avijjasannojanam     kamaragasannojanam
Atthasu  lobhasahagatesu  cittuppadesu  uppajjati  patighasannojanam  dvisu
domanassasahagatesu  cittuppadesu  uppajjati  manasannojanam  catusu
ditthigatavippayuttalobhasahagatesu  cittuppadesu  uppajjati  ditthisannojanam
catusu  ditthigatasampayuttesu  cittuppadesu  uppajjati  vicikicchasannojanam
vicikicchasahagatesu  cittuppadesu  uppajjati  silabbataparamasasannojanam
catusu    ditthigatasampayuttesu    cittuppadesu    uppajjati
bhavaragasannojanam  catusu  ditthigatavippayuttalobhasahagatesu  cittuppadesu
uppajjati  issasannojananca macchariyasannojananca dvisu domanassasahagatesu
cittuppadesu    uppajjanti   avijjasannojanam   sabbakusalesu
uppajjati  ime  dhamma  sannojana . katame dhamma nosannojana
thapetva  sannojane  avasesam  akusalam  catusu  bhumisu  kusalam  catusu
bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  rupanca  nibbananca
ime dhamma nosannojana.
   [920]  Katame  dhamma  sannojaniya tisu bhumisu kusalam akusalam
tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  sabbanca  rupam
ime  dhamma  sannojaniya . katame dhamma asannojaniya cattaro
magga  apariyapanna  cattari  ca  samannaphalani  nibbananca ime
dhamma asannojaniya.
   [921]  Katame  dhamma  sannojanasampayutta  uddhaccasahagatam
moham  thapetva  avasesam akusalam ime dhamma sannojanasampayutta .
Katame  dhamma  sannojanavippayutta  uddhaccasahagato  moho  catusu
bhumisu  kusalam  catusu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam
rupanca nibbananca ime dhamma sannojanavippayutta.
   [922]  Katame  dhamma  sannojanacevasannojaniyaca  taneva
sannojanani   sannojanacevasannojaniyaca   .   katame  dhamma
sannojaniyacevanocasannojana   thapetva   sannojane   avasesam
akusalam  tisu bhumisu kusalam tisu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam
sabbanca  rupam  ime  dhamma  sannojaniyacevanocasannojana .
Asannojaniya  dhamma  na  vattabba  sannojanacevasannojaniyacatipi
sannojaniyacevanocasannojanatipi.
   [923]   Katame  dhamma  sannojanacevasannojanasampayuttaca
yattha  dve  tini  sannojanani  ekato  uppajjanti  ime
dhamma   sannojanacevasannojanasampayuttaca   .  katame  dhamma
sannojanasampayuttacevanocasannojana    thapetva    sannojane
avasesam  akusalam  ime dhamma sannojanasampayuttacevanocasannojana .
Sannojanavippayutta   dhamma   na   vattabba   sannojanaceva-
sannojanasampayuttacatipi sannojanasampayuttacevanocasannojanatipi.
   [924]  Katame  dhamma  sannojanavippayutta  sannojaniya
uddhaccasahagato  moho  tisu  bhumisu  kusalam  tisu  bhumisu  vipako
Tisu bhumisu kiriyabyakatam sabbanca rupam ime dhamma sannojanavippayutta
sannojaniya    .   katame   dhamma   sannojanavippayutta
asannojaniya cattaro magga apariyapanna cattari ca samannaphalani
nibbananca  ime  dhamma  sannojanavippayutta  asannojaniya .
Sannojanasampayutta   dhamma   na  vattabba  sannojanavippayutta
sannojaniyatipi sannojanavippayutta asannojaniyatipi.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 357-360. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7156&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7156&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=919&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=919              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]