ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

.pe.  katame  dhamma  nivarana  cha  nivaranani  kamacchandanivaranam
byapadanivaranam  thinamiddhanivaranam  uddhaccakukkuccanivaranam  vicikicchanivaranam
avijjanivaranam    kamacchandanivaranam    atthasu    lobhasahagatesu
Cittuppadesu  uppajjati  byapadanivaranam  dvisu  domanassasahagatesu
cittuppadesu  uppajjati  thinamiddhanivaranam  sasankharikesu  akusalesu
uppajjati  uddhaccanivaranam  uddhaccasahagatesu  cittuppadesu  uppajjati
kukkuccanivaranam  dvisu  domanassasahagatesu  cittuppadesu  uppajjati
vicikicchanivaranam  vicikicchasahagatesu cittuppadesu uppajjati avijjanivaranam
sabbakusalesu  uppajjati  ime  dhamma  nivarana  .  katame
dhamma  nonivarana  thapetva  nivarane  avasesam  akusalam  catusu
bhumisu  kusalam  catusu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam
rupanca nibbananca ime dhamma nonivarana.
   [932]  Katame  dhamma  nivaraniya  tisu  bhumisu kusalam akusalam
tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  sabbanca  rupam
ime  dhamma  nivaraniya  .  katame  dhamma  anivaraniya cattaro
magga  apariyapanna  cattari  ca  samannaphalani  nibbananca ime
dhamma anivaraniya.
   [933] Katame dhamma nivaranasampayutta dvadasa akusalacittuppada
ime   dhamma   nivaranasampayutta   .   katame   dhamma
nivaranavippayutta  catusu  bhumisu  kusalam  catusu  bhumisu  vipako
tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  rupanca  nibbananca  ime  dhamma
nivaranavippayutta.
   [934]   Katame  dhamma  nivaranacevanivaraniyaca  taneva
Nivaranani  nivaranacevanivaraniyaca  .  katame  dhamma  nivaraniya-
cevanocanivarana   thapetva  nivarane  avasesam  akusalam  tisu
bhumisu  kusalam  tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam
sabbanca  rupam  ime  dhamma  nivaraniyacevanocanivarana . anivaraniya
dhamma na vattabba nivaranacevanivaraniyacatipi nivaraniyacevanocanivaranatipi.
   [935]  Katame  dhamma  nivaranacevanivaranasampayuttaca  yattha
dve  tini  nivaranani ekato uppajjanti ime dhamma nivaranaceva-
nivaranasampayuttaca  .  katame  dhamma nivaranasampayuttacevanocanivarana
thapetva   nivarane   avasesam   akusalam   ime   dhamma
nivaranasampayuttacevanoca  nivarana  .  nivaranavippayutta  dhamma  na
vattabba    nivaranacevanivaranasampayuttacatipi    nivaranasampayutta-
cevanocanivaranatipi.
   [936]  Katame  dhamma  nivaranavippayutta nivaraniya tisu bhumisu
kusalam  tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  sabbanca
rupam  ime  dhamma  nivaranavippayutta  nivaraniya  .  katame dhamma
nivaranavippayutta   anivaraniya   cattaro  magga  apariyapanna
cattari  ca  samannaphalani  nibbananca ime dhamma nivaranavippayutta
anivaraniya   .   nivaranasampayutta   dhamma   na   vattabba
nivaranavippayutta nivaraniyatipi nivaranavippayutta anivaraniyatipi.
                ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 362-364. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7256&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7256&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=931&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=931              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]