ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [937] Katame dhamma paramasa ditthiparamaso catusu ditthigata-
sampayuttesu  cittuppadesu  uppajjati  ime  dhamma paramasa .
Katame  dhamma  noparamasa  thapetva  paramasam  avasesam akusalam
catusu  bhumisu  kusalam  catusu  bhumisu  vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam
rupanca nibbananca ime dhamma noparamasa.
   [938]  Katame  dhamma  paramattha  tisu bhumisu kusalam akusalam
tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  sabbanca  rupam
ime  dhamma  paramattha  .  katame dhamma aparamattha cattaro
magga  apariyapanna  cattari  ca  samannaphalani  nibbananca ime
dhamma aparamattha.
   [939]   Katame   dhamma  paramasasampayutta  cattaro
ditthigatasampayutta  cittuppada  etthuppannam paramasam thapetva ime
dhamma  paramasasampayutta  .  katame  dhamma  paramasavippayutta
cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata cittuppada dve domanassasahagata
cittuppada   vicikicchasahagato   cittuppado   uddhaccasahagato
cittuppado   catusu   bhumisu   kusalam  catusu  bhumisu  vipako
tisu  bhumisu  kiriyabyakatam  rupanca  nibbananca  ime  dhamma
paramasavippayutta  .  paramaso na vattabbo paramasasampayuttotipi
paramasavippayuttotipi.
   [940]  Katame  dhamma  paramasacevaparamatthaca  soeva
Paramaso   paramasocevaparamatthoca   .   katame   dhamma
paramatthacevanocaparamasa  thapetva  paramasam  avasesam  akusalam
tisu  bhumisu  kusalam  tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu kiriyabyakatam
sabbanca  rupam  ime  dhamma  paramatthacevanocaparamasa  .
Aparamattha  dhamma  na  vattabba  paramasacevaparamatthacatipi
paramatthacevanocaparamasatipi.
   [941]  Katame dhamma paramasavippayutta paramattha cattaro
ditthigatavippayuttalobhasahagata   cittuppada   dve  domanassasahagata
cittuppada   vicikicchasahagato   cittuppado   uddhaccasahagato
cittuppado  tisu  bhumisu  kusalam  tisu  bhumisu  vipako  tisu  bhumisu
kiriyabyakatam  sabbanca  rupam  ime  dhamma  paramasavippayutta
paramattha . katame dhamma paramasavippayutta aparamattha cattaro
magga  apariyapanna  cattari  ca  samannaphalani  nibbananca
ime  dhamma  paramasavippayutta  aparamattha  .  paramasa  ca
paramasasampayutta ca dhamma na vattabba paramasavippayutta paramatthatipi
paramasavippayutta aparamatthatipi.
                --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 365-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7299&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7299&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=937&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=937              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]