ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

page365.

[937] Katame dhamma paramasa ditthiparamaso catusu ditthigata- sampayuttesu cittuppadesu uppajjati ime dhamma paramasa . Katame dhamma noparamasa thapetva paramasam avasesam akusalam catusu bhumisu kusalam catusu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma noparamasa. [938] Katame dhamma paramattha tisu bhumisu kusalam akusalam tisu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam sabbanca rupam ime dhamma paramattha . katame dhamma aparamattha cattaro magga apariyapanna cattari ca samannaphalani nibbananca ime dhamma aparamattha. [939] Katame dhamma paramasasampayutta cattaro ditthigatasampayutta cittuppada etthuppannam paramasam thapetva ime dhamma paramasasampayutta . katame dhamma paramasavippayutta cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata cittuppada dve domanassasahagata cittuppada vicikicchasahagato cittuppado uddhaccasahagato cittuppado catusu bhumisu kusalam catusu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam rupanca nibbananca ime dhamma paramasavippayutta . paramaso na vattabbo paramasasampayuttotipi paramasavippayuttotipi. [940] Katame dhamma paramasacevaparamatthaca soeva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page366.

Paramaso paramasocevaparamatthoca . katame dhamma paramatthacevanocaparamasa thapetva paramasam avasesam akusalam tisu bhumisu kusalam tisu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam sabbanca rupam ime dhamma paramatthacevanocaparamasa . Aparamattha dhamma na vattabba paramasacevaparamatthacatipi paramatthacevanocaparamasatipi. [941] Katame dhamma paramasavippayutta paramattha cattaro ditthigatavippayuttalobhasahagata cittuppada dve domanassasahagata cittuppada vicikicchasahagato cittuppado uddhaccasahagato cittuppado tisu bhumisu kusalam tisu bhumisu vipako tisu bhumisu kiriyabyakatam sabbanca rupam ime dhamma paramasavippayutta paramattha . katame dhamma paramasavippayutta aparamattha cattaro magga apariyapanna cattari ca samannaphalani nibbananca ime dhamma paramasavippayutta aparamattha . paramasa ca paramasasampayutta ca dhamma na vattabba paramasavippayutta paramatthatipi paramasavippayutta aparamatthatipi. --------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 365-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7299&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7299&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=937&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=937              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]