ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [937] Katame dhammā parāmāsā diṭṭhiparāmāso catūsu diṭṭhigata-
sampayuttesu  cittuppādesu  uppajjati  ime  dhammā parāmāsā .
Katame  dhammā  noparāmāsā  ṭhapetvā  parāmāsaṃ  avasesaṃ akusalaṃ
catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā noparāmāsā.
   [938]  Katame  dhammā  parāmaṭṭhā  tīsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  parāmaṭṭhā  .  katame dhammā aparāmaṭṭhā cattāro
maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca ime
dhammā aparāmaṭṭhā.
   [939]   Katame   dhammā  parāmāsasampayuttā  cattāro
diṭṭhigatasampayuttā  cittuppādā  etthuppannaṃ parāmāsaṃ ṭhapetvā ime
dhammā  parāmāsasampayuttā  .  katame  dhammā  parāmāsavippayuttā
cattāro diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā cittuppādā dve domanassasahagatā
cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo   uddhaccasahagato
cittuppādo   catūsu   bhūmīsu   kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko
tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā
parāmāsavippayuttā  .  parāmāso na vattabbo parāmāsasampayuttotipi
parāmāsavippayuttotipi.
   [940]  Katame  dhammā  parāmāsācevaparāmaṭṭhāca  soeva
Parāmāso   parāmāsocevaparāmaṭṭhoca   .   katame   dhammā
parāmaṭṭhācevanocaparāmāsā  ṭhapetvā  parāmāsaṃ  avasesaṃ  akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu kiriyābyākataṃ
sabbañca  rūpaṃ  ime  dhammā  parāmaṭṭhācevanocaparāmāsā  .
Aparāmaṭṭhā  dhammā  na  vattabbā  parāmāsācevaparāmaṭṭhācātipi
parāmaṭṭhācevanocaparāmāsātipi.
   [941]  Katame dhammā parāmāsavippayuttā parāmaṭṭhā cattāro
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā   cittuppādā   dve  domanassasahagatā
cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo   uddhaccasahagato
cittuppādo  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu
kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ  ime  dhammā  parāmāsavippayuttā
parāmaṭṭhā . katame dhammā parāmāsavippayuttā aparāmaṭṭhā cattāro
maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca
ime  dhammā  parāmāsavippayuttā  aparāmaṭṭhā  .  parāmāsā  ca
parāmāsasampayuttā ca dhammā na vattabbā parāmāsavippayuttā parāmaṭṭhātipi
parāmāsavippayuttā aparāmaṭṭhātipi.
                --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 365-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7299              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7299              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=937&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=937              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]