ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [942]  Katame  dhammā  sārammaṇā catūsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  ime  dhammā
sārammaṇā  .  katame  dhammā  anārammaṇā  rūpañca  nibbānañca
Ime dhammā anārammaṇā.
   [943]  Katame  dhammā  cittā  cakkhuviññāṇaṃ  sotaviññāṇaṃ
ghānaviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaṃ  kāyaviññāṇaṃ  manodhātu  manoviññāṇadhātu
ime   dhammā   cittā   .   katame   dhammā  nocittā
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  rūpañca  nibbānañca
ime dhammā nocittā.
   [944]  Katame  dhammā cetasikā vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  ime  dhammā cetasikā . katame dhammā acetasikā
cittañca rūpañca nibbānañca ime dhammā acetasikā.
   [945] Katame dhammā cittasampayuttā vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  ime  dhammā  cittasampayuttā  .  katame  dhammā
cittavippayuttā  rūpañca  nibbānañca  ime  dhammā cittavippayuttā .
Cittaṃ na vattabbaṃ cittena sampayuttantipi cittena vippayuttantipi.
   [946] Katame dhammā cittasaṃsaṭṭhā vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho ime dhammā cittasaṃsaṭṭhā . katame dhammā cittavisaṃsaṭṭhā
rūpañca   nibbānañca   ime   dhammā   cittavisaṃsaṭṭhā  .
Cittaṃ na vattabbaṃ cittena saṃsaṭṭhantipi cittena visaṃsaṭṭhantipi.
   [947] Katame dhammā cittasamuṭṭhānā vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho   kāyaviññatti  vacīviññatti  yaṃ  vā  panaññampi
atthi  rūpaṃ  cittajaṃ  cittahetukaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ
Gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ākāsadhātu āpodhātu rūpassa
lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā  rūpassa upacayo rūpassa
santati  kabaḷiṃkāro  āhāro  ime  dhammā  cittasamuṭṭhānā .
Katame  dhammā  nocittasamuṭṭhānā cittañca avasesañca rūpaṃ nibbānañca
ime dhammā nocittasamuṭṭhānā.
   [948] Katame dhammā cittasahabhuno vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  kāyaviññatti  vacīviññatti ime dhammā cittasahabhuno .
Katame    dhammā   nocittasahabhuno   cittañca   avasesañca
rūpaṃ nibbānañca ime dhammā nocittasahabhuno.
   [949] Katame dhammā cittānuparivattino vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho   kāyaviññatti   vacīviññatti   ime   dhammā
cittānuparivattino  .  katame  dhammā  nocittānuparivattino  cittañca
avasesañca rūpaṃ nibbānañca ime dhammā nocittānuparivattino.
   [950]  Katame  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  ime  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā .
Katame  dhammā  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā  cittañca  rūpañca  nibbānañca
ime dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā.
   [951]  Katame dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho ime dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno .
Katame    dhammā    nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno    cittañca
Rūpañca nibbānañca ime dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno.
   [952] Katame dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho ime dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino.
Katame      dhammā      nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino
cittañca rūpañca nibbānañca ime dhammā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino.
   [953]  Katame dhammā ajjhattikā cakkhāyatanaṃ .pe. manāyatanaṃ
ime  dhammā  ajjhattikā  .  katame  dhammā  bāhirā  rūpāyatanaṃ
.pe. Dhammāyatanaṃ ime dhammā bāhirā.
   [954]  Katame  dhammā upādā cakkhāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro
āhāro  ime  dhammā upādā . katame dhammā noupādā catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ  catūsu  bhūmīsu vipāko tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ
cattāro ca mahābhūtā nibbānañca ime dhammā noupādā.
   [955]  Katame  dhammā  upādinnā tīsu bhūmīsu vipāko yañca
rūpaṃ  kammassa  katattā  ime  dhammā upādinnā . katame dhammā
anupādinnā  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  akusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
yañca  rūpaṃ  na  kammassa  katattā  cattāro  maggā apariyāpannā
cattāri ca sāmaññaphalāni nibbānañca ime dhammā anupādinnā.
                 ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 366-369. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7336              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7336              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=942&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=942              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]