ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [956] Katame dhammā upādānā cattāri upādānāni kāmupādānaṃ
Diṭṭhupādānaṃ   sīlabbatupādānaṃ   attavādupādānaṃ   kāmupādānaṃ
aṭṭhasu   lobhasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati  diṭṭhupādānañca
sīlabbatupādānañca   attavādupādānañca   catūsu  diṭṭhigatasampayuttesu
cittuppādesu  uppajjanti  ime dhammā upādānā . katame dhammā
noupādānā  ṭhapetvā  upādāne  avasesaṃ  akusalaṃ  catūsu  bhūmīsu
kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca
nibbānañca ime dhammā noupādānā.
   [957]  Katame  dhammā  upādāniyā tīsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  upādāniyā . katame dhammā anupādāniyā cattāro
maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca ime
dhammā anupādāniyā.
   [958]   Katame   dhammā  upādānasampayuttā  cattāro
diṭṭhigatasampayuttalobhasahagatā  cittuppādā  cattāro  diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatā  cittuppādā  etthuppannaṃ  lobhaṃ  ṭhapetvā  ime
dhammā  upādānasampayuttā  .  katame  dhammā  upādānavippayuttā
catūsu  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu  cittuppādesu  uppanno  lobho
dve  domanassasahagatā  cittuppādā  vicikicchāsahagato  cittuppādo
uddhaccasahagato  cittuppādo  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu
vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca  ime
Dhammā upādānavippayuttā.
   [959]  Katame  dhammā  upādānācevaupādāniyāca  tāneva
upādānāni   upādānācevaupādāniyāca   .   katame  dhammā
upādāniyācevanocaupādānā  ṭhapetvā  upādāne  avasesaṃ  akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu kiriyābyākataṃ
sabbañca  rūpaṃ ime dhammā upādāniyā ceva no ca upādānā .
Anupādāniyā dhammā na vattabbā upādānā ceva upādāniyā cātipi
upādāniyā ceva no ca upādānātipi.
   [960] Katame dhammā upādānā ceva upādānasampayuttā ca yattha
diṭṭhi ca lobho ca ekato uppajjanti ime dhammā upādānācevaupādāna-
sampayuttāca  .  katame  dhammā upādānasampayuttācevanocaupādānā
aṭṭha   lobhasahagatā   cittuppādā   etthuppanne   upādāne
ṭhapetvā  ime  dhammā  upādānasampayuttācevanocaupādānā .
Upādānavippayuttā  dhammā  na  vattabbā  upādānācevaupādāna-
sampayuttācātipi upādānasampayuttācevanocaupādānātipi.
   [961]  Katame  dhammā  upādānavippayuttā upādāniyā catūsu
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu  cittuppādesu  uppanno  lobho  dve
domanassasahagatā   cittuppādā   vicikicchāsahagato   cittuppādo
uddhaccasahagato  cittuppādo tīsu bhūmīsu kusalaṃ tīsu bhūmīsu vipāko tīsu
bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ  ime dhammā upādānavippayuttā
Upādāniyā  .  katame  dhammā  upādānavippayuttā  anupādāniyā
cattāro   maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni
nibbānañca  ime  dhammā  upādānavippayuttā  anupādāniyā .
Upādānasampayuttā dhammā na vattabbā upādānavippayuttā upādāniyātipi
upādānavippayuttā anupādāniyātipi.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 369-372. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7397              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7397              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=956&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=75              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=956              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]