ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [139]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā 1-.
   [140]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso
@Footnote: 1 ito paraṃ evarūpe peyyāle pariyosāne ime dhammā kusalāti idamettha veditabbaṃ.
Ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti
saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  pīti hoti sukhaṃ hoti
cittassekaggatā  hoti  saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ
hoti samādhindriyaṃ hoti paññindriyaṃ hoti manindriyaṃ hoti somanassindriyaṃ
hoti   jīvitindriyaṃ   hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo
hoti   .pe.   paggāho   hoti  avikkhepo  hoti  ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [141] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  tivaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [142]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi  sammāvāyāmo
.pe.  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
Ṭhapetvā   saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
   [143]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  pītiyā  ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā hoti
saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ hoti
paññindriyaṃ  hoti manindriyaṃ hoti somanassindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ
hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti  .pe.  paggāho
hoti  avikkhepo  hoti  ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [144] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [145]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
Cetanā cittassekaggatā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ   jīvitindriyaṃ   sammādiṭṭhi   sammāvāyāmo   .pe.
Paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [146]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā    adukkhamasukhaṃ    upekkhāsatipārisuddhiṃ    catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
vedanā  hoti  saññā  hoti  cetanā hoti cittaṃ hoti upekkhā
hoti  cittassekaggatā  hoti  saddhindriyaṃ  hoti  viriyindriyaṃ  hoti
satindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ  hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ
hoti  upekkhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti
sammāvāyāmo  hoti  .pe.  paggāho hoti avikkhepo hoti ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [147] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
Honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [148]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā cittassekaggatā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ   jīvitindriyaṃ   sammādiṭṭhi   sammāvāyāmo   .pe.
Paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
            Catukkanayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 44-48. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=877              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=877              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=139&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=20              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=5363              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=5363              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com