ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [961]  Tattha  katame cattaro asava kamasavo bhavasavo
ditthasavo  avijjasavo  .  tattha  katamo kamasavo yo kamesu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page505.

Kamacchando .pe. kamajjhosanam ayam vuccati kamasavo . Tattha katamo bhavasavo yo bhavesu bhavacchando .pe. bhavajjhosanam ayam vuccati bhavasavo . tattha katamo ditthasavo sassato lokoti va .pe. neva hoti na na hoti tathagato parammaranati va ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati ditthasavo sabbapi micchaditthi ditthasavo . tattha katamo avijjasavo dukkhe annanam .pe. avijjalangi moho akusalamulam ayam vuccati avijjasavo. Ime cattaro asava. [962] Tattha katame cattaro gantha abhijjha kayagantho byapado kayagantho silabbataparamaso kayagantho idamsaccabhiniveso kayagantho . tattha katamo abhijjha kayagantho yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam ayam vuccati abhijjha kayagantho . tattha katamo byapado kayagantho anattham me acariti .pe. candikkam assuropo anattamanata cittassa ayam vuccati byapado kayagantho . tattha katamo silabbataparamaso kayagantho ito bahiddha samanabrahmananam silena suddhi vatena suddhi silabbatena suddhiti ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. Vipariyesaggaho ayam vuccati silabbataparamaso kayagantho . tattha katamo idamsaccabhiniveso kayagantho sassato loko idameva saccam moghamannanti va asassato loko idameva saccam moghamannanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page506.

Va .pe. neva hoti na na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti va ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. Vipariyesaggaho ayam vuccati idamsaccabhiniveso kayagantho . Thapetva silabbataparamasam kayagantham sabbapi micchaditthi idamsaccabhiniveso kayagantho. Ime cattaro gantha. [963] Tattha katame cattaro ogha .pe. Yoga .pe. Cattari upadanani kamupadanam ditthupadanam silabbatupadanam attavadupadanam . tattha katamam kamupadanam yo kamesu kamacchando .pe. kamajjhosanam idam vuccati kamupadanam . tattha katamam ditthupadanam natthi dinnam natthi yittham .pe. ye imanca lokam paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedentiti ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho idam vuccati ditthupadanam . thapetva silabbatupadananca attavadupadananca sabbapi micchaditthi ditthupadanam. {963.1} Tattha katamam silabbatupadanam ito bahiddha samanabrahmananam silena suddhi vatena suddhi silabbatena suddhiti ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho idam vuccati silabbatupadanam . tattha katamam attavadupadanam idha assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinito sappurisanam adassavi sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam attato samanupassati rupavantam va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page507.

Attanam attani va rupam rupasmim va attanam vedanam .pe. Sannam .pe. sankhare .pe. vinnanam attato samanupassati vinnanavantam va attanam attani va vinnanam vinnanasmim va attanam ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho idam vuccati attavadupadanam imani cattari upadanani. [964] Tattha katame cattaro tanhuppada civarahetu va bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati pindapatahetu va bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati senasanahetu va bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati itibhavabhavahetu va bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati ime cattaro tanhuppada. [965] Tattha katamani cattari agatigamanani chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati ya evarupa agati agatigamanam chandagamanam vaggagamanam varigamanam imani cattari agatigamanani. [966] Tattha katame cattaro vipariyesa anicce niccanti sannavipariyeso cittavipariyeso ditthivipariyeso dukkhe sukhanti sannavipariyeso cittavipariyeso ditthivipariyeso anattani attati sannavipariyeso cittavipariyeso ditthivipariyeso asubhe subhanti sannavipariyeso cittavipariyeso ditthivipariyeso ime cattaro vipariyesa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page508.

[967] Tattha katame cattaro anariyavohara aditthe ditthavadita asute sutavadita amute mutavadita avinnate vinnatavadita ime cattaro anariyavohara. [968] Tattha katame aparepi cattaro anariyavohara ditthe aditthavadita sute asutavadita mute amutavadita vinnate avinnatavadita ime cattaro anariyavohara. [969] Tattha katamani cattari duccaritani panatipato adinnadanam kamesumicchacaro musavado imani cattari duccaritani. [970] Tattha katamani aparanipi cattari duccaritani musavado pisuna vaca pharusa vaca samphappalapo imani cattari duccaritani. [971] Tattha katamani cattari bhayani jatibhayam jarabhayam byadhibhayam maranabhayam imani cattari bhayani. [972] Tattha katamani aparanipi cattari bhayani rajabhayam corabhayam aggibhayam udakabhayam imani cattari bhayani. [973] Tattha katamani aparanipi cattari bhayani umibhayam kumbhilabhayam avattabhayam susukabhayam imani cattari bhayani. [974] Tattha katamani aparanipi cattari bhayani attanuvadabhayam paranuvadabhayam dandabhayam duggatibhayam imani cattari bhayani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page509.

[975] Tattha katama catasso ditthiyo sayamkatam sukhadukkhanti saccato thetato ditthi uppajjati parakatam sukhadukkhanti saccato thetato ditthi uppajjati sayamkatanca parakatanca sukhadukkhanti saccato thetato ditthi uppajjati asayamkatam aparakatam adhiccasamuppannam sukhadukkhanti saccato thetato ditthi uppajjati ima catasso ditthiyo. Catukkam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 504-509. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10192&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10192&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=961&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=961              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12754              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12754              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]