ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [976]   Tattha  katamāni  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāso  kāmacchando  byāpādo
imāni pañcorambhāgiyāni saññojanāni.
   [977]  Tattha katamāni pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni rūparāgo
arūparāgo  māno  uddhaccaṃ  avijjā  imāni  pañcuddhambhāgiyāni
saññojanāni.
   [978]  Tattha  katamāni  pañca  macchariyāni  āvāsamacchariyaṃ
kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ  imāni  pañca
macchariyāni.
   [979]  Tattha  katame  pañca  saṅgā  rāgasaṅgo dosasaṅgo
mohasaṅgo mānasaṅgo diṭṭhisaṅgo ime pañca saṅgā.
   [980]  Tattha  katame  pañca  sallā  rāgasallaṃ  dosasallaṃ
mohasallaṃ mānasallaṃ diṭṭhisallaṃ ime pañca sallā.
   [981] Tattha katame pañca cetokhilā satthari kaṅkhati vicikicchati
Nādhimuccati  na  sampasīdati  dhamme  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati
na  sampasīdati  saṅghe  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na sampasīdati
sikkhāya  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na  sampasīdati sabrahmacārīsu
kupito  hoti  anattamano  āhatacitto  khilajāto  ime  pañca
cetokhilā.
   [982] Tattha katame pañca cetaso vinibandhā kāme avītarāgo
hoti  avigatacchando  avigatapemo  avigatapipāso  avigatapariḷāho
avigatataṇho  kāye  avītarāgo  hoti  avigatacchando  avigatapemo
avigatapipāso  avigatapariḷāho  avigatataṇho  rūpe  avītarāgo  hoti
avigatacchando  avigatapemo  avigatapipāso  avigatapariḷāho avigatataṇho
yāvadatthaṃ  udarāvadehakaṃ  bhuñjitvā  seyyasukhaṃ  passasukhaṃ  middhasukhaṃ
anuyutto  viharati  aññataraṃ  devakāyaṃ  paṇidhāya  brahmacariyaṃ  carati
imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo
vā bhavissāmi devaññataro vāti ime pañca cetaso vinibandhā.
   [983]  Tattha  katamāni  pañca  nīvaraṇāni  kāmacchandanīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ      thīnamiddhanīvaraṇaṃ      uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ
vicikicchānīvaraṇaṃ imāni pañca nīvaraṇāni.
   [984]  Tattha  katamāni  pañca  kammāni ānantarikāni mātā
jīvitā voropitā hoti pitā jīvitā voropito hoti arahā jīvitā
voropito  hoti  duṭṭhena  cittena  tathāgatassa  lohitaṃ  uppāditaṃ
Hoti saṅgho bhinno hoti imāni pañca kammāni ānantarikāni.
   [985]  Tattha  katamā  pañca  diṭṭhiyo  saññī  attā hoti
arogo  parammaraṇāti  ittheke  abhivadanti  asaññī  attā  hoti
arogo   parammaraṇāti   ittheke   abhivadanti  nevasaññīnāsaññī
attā  hoti  arogo  parammaraṇāti  ittheke  abhivadanti  sato
vā   pana   sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññāpenti
diṭṭhadhammanibbānaṃ vā paneke abhivadanti imā pañca diṭṭhiyo.
   [986]  Tattha  katame pañca verā pāṇātipāto adinnādānaṃ
kāmesu  micchācāro  musāvādo  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  ime
pañca verā.
   [987]  Tattha  katame  pañca  byasanā ñātibyasanaṃ bhogabyasanaṃ
rogabyasanaṃ sīlabyasanaṃ diṭṭhibyasanaṃ ime pañca byasanā.
   [988]  Tattha  katame  pañca  akkhantiyā  ādīnavā  bahuno
janassa  appiyo  hoti  amanāpo  verabahulo  hoti  vajjabahulo
sammūḷho  kālaṃ  karoti  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati ime pañca akkhantiyā ādīnavā.
   [989]  Tattha  katamāni  pañca  bhayāni ājīvakabhayaṃ asilokabhayaṃ
parisasārajjabhayaṃ maraṇabhayaṃ duggatibhayaṃ imāni pañca bhayāni.
   [990] Tattha katame pañca diṭṭhadhammanibbānavādā . idhekacco
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi yato kho
Bho  ayaṃ  attā pañcahi kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricāreti
ettāvatā  kho  bho ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hotīti
ittheke  sato  sattassa  paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ  paññāpenti .
Tamañño  evamāha  atthi  kho  bho eso attā yaṃ tvaṃ vadesi
neso  natthīti  vadāmi  no  ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  hoti  taṃ  kissa  hetu  kāmā  hi
bho  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā  tesaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  yato  kho  bho  ayaṃ
attā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ettāvatā  kho  bho ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hotīti
ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññāpenti.
   {990.1} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  hoti  taṃ  kissa  hetu  yadeva  tattha
vitakkitaṃ  vicāritaṃ  etena etaṃ oḷārikaṃ akkhāyati yato kho bho
ayaṃ  attā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  ettāvatā  kho bho ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti  ittheke  sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññāpenti .
Tamañño  evamāha  atthi  kho  bho eso attā yaṃ tvaṃ vadesi
neso  natthīti  vadāmi  no  ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
Paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  hoti  taṃ  kissa  hetu  yadeva  tattha
pītigataṃ  cetaso  ubbilāvitaṃ etena etaṃ oḷārikaṃ akkhāyati yato
kho bho ayaṃ attā pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  ettāvatā  kho bho ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññāpenti.
   {990.2} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  hoti  taṃ  kissa  hetu  yadeva  tattha
sukhaṃ  cetaso ābhogo etena etaṃ oḷārikaṃ akkhāyati yato kho
bho  ayaṃ attā sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  ettāvatā  kho bho ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti  ittheke  sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññāpenti .
Ime pañca diṭṭhadhammanibbānavādā.
            Pañcakaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 509-513. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10281              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10281              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=976&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=976              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12819              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12819              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]