ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [976]   Tattha  katamani  pancorambhagiyani  sannojanani
sakkayaditthi  vicikiccha  silabbataparamaso  kamacchando  byapado
imani pancorambhagiyani sannojanani.
   [977]  Tattha katamani pancuddhambhagiyani sannojanani ruparago
aruparago  mano  uddhaccam  avijja  imani  pancuddhambhagiyani
sannojanani.
   [978]  Tattha  katamani  panca  macchariyani  avasamacchariyam
kulamacchariyam  labhamacchariyam  vannamacchariyam  dhammamacchariyam  imani  panca
macchariyani.
   [979]  Tattha  katame  panca  sanga  ragasango dosasango
mohasango manasango ditthisango ime panca sanga.
   [980]  Tattha  katame  panca  salla  ragasallam  dosasallam
mohasallam manasallam ditthisallam ime panca salla.
   [981] Tattha katame panca cetokhila satthari kankhati vicikicchati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page510.

Nadhimuccati na sampasidati dhamme kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati sanghe kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati sikkhaya kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati sabrahmacarisu kupito hoti anattamano ahatacitto khilajato ime panca cetokhila. [982] Tattha katame panca cetaso vinibandha kame avitarago hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipaso avigataparilaho avigatatanho kaye avitarago hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipaso avigataparilaho avigatatanho rupe avitarago hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipaso avigataparilaho avigatatanho yavadattham udaravadehakam bhunjitva seyyasukham passasukham middhasukham anuyutto viharati annataram devakayam panidhaya brahmacariyam carati iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro vati ime panca cetaso vinibandha. [983] Tattha katamani panca nivaranani kamacchandanivaranam byapadanivaranam thinamiddhanivaranam uddhaccakukkuccanivaranam vicikicchanivaranam imani panca nivaranani. [984] Tattha katamani panca kammani anantarikani mata jivita voropita hoti pita jivita voropito hoti araha jivita voropito hoti dutthena cittena tathagatassa lohitam uppaditam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page511.

Hoti sangho bhinno hoti imani panca kammani anantarikani. [985] Tattha katama panca ditthiyo sanni atta hoti arogo parammaranati ittheke abhivadanti asanni atta hoti arogo parammaranati ittheke abhivadanti nevasanninasanni atta hoti arogo parammaranati ittheke abhivadanti sato va pana sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti ditthadhammanibbanam va paneke abhivadanti ima panca ditthiyo. [986] Tattha katame panca vera panatipato adinnadanam kamesu micchacaro musavado suramerayamajjapamadatthanam ime panca vera. [987] Tattha katame panca byasana natibyasanam bhogabyasanam rogabyasanam silabyasanam ditthibyasanam ime panca byasana. [988] Tattha katame panca akkhantiya adinava bahuno janassa appiyo hoti amanapo verabahulo hoti vajjabahulo sammulho kalam karoti kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati ime panca akkhantiya adinava. [989] Tattha katamani panca bhayani ajivakabhayam asilokabhayam parisasarajjabhayam maranabhayam duggatibhayam imani panca bhayani. [990] Tattha katame panca ditthadhammanibbanavada . idhekacco samano va brahmano va evamvadi hoti evamditthi yato kho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page512.

Bho ayam atta pancahi kamagunehi samappito samangibhuto paricareti ettavata kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto hotiti ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti . Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata paramaditthadhammanibbanappatto hoti tam kissa hetu kama hi bho anicca dukkha viparinamadhamma tesam viparinamannathabhava uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa yato kho bho ayam atta vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati ettavata kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto hotiti ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti. {990.1} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata paramaditthadhammanibbanappatto hoti tam kissa hetu yadeva tattha vitakkitam vicaritam etena etam olarikam akkhayati yato kho bho ayam atta vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati ettavata kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto hotiti ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti . Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata

--------------------------------------------------------------------------------------------- page513.

Paramaditthadhammanibbanappatto hoti tam kissa hetu yadeva tattha pitigatam cetaso ubbilavitam etena etam olarikam akkhayati yato kho bho ayam atta pitiya ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati ettavata kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto hotiti ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti. {990.2} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata paramaditthadhammanibbanappatto hoti tam kissa hetu yadeva tattha sukham cetaso abhogo etena etam olarikam akkhayati yato kho bho ayam atta sukhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati ettavata kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto hotiti ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti . Ime panca ditthadhammanibbanavada. Pancakam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 509-513. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10281&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10281&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=976&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=976              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12819              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12819              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]