ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [991]  Tattha  katamāni cha vivādamūlāni kodho makkho issā
sātheyyaṃ pāpicchatā sandiṭṭhiparāmāsitā imāni cha vivādamūlāni.
   [992] Tattha katame cha chandarāgā gehasitā dhammā manāpikesu
rūpesu gehasito rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo manāpikesu
saddesu  .pe.  manāpikesu  gandhesu  .pe.  manāpikesu  rasesu
.pe.  manāpikesu  phoṭṭhabbesu .pe. manāpikesu dhammesu gehasito
Rāgo  sārāgo  .pe.  cittassa  sārāgo  ime cha chandarāgā
gehasitā dhammā.
   [993]  Tattha  katamāni  cha  virodhavatthūni amanāpikesu rūpesu
cittassa  āghāto  paṭighāto .pe. caṇḍikkaṃ assuropo anattamanatā
cittassa  amanāpikesu  saddesu  .pe.  amanāpikesu gandhesu .pe.
Amanāpikesu rasesu .pe. amanāpikesu phoṭṭhabbesu .pe. Amanāpikesu
dhammesu  cittassa  āghāto  paṭighāto  .pe.  caṇḍikkaṃ assuropo
anattamanatā cittassa imāni cha virodhavatthūni.
   [994]  Tattha  katame  cha  taṇhākāyā rūpataṇhā saddataṇhā
gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  ime  cha
taṇhākāyā.
   [995]  Tattha  katame  cha agāravā satthari agāravo viharati
appaṭisso  dhamme  .pe. saṅghe .pe. sikkhāya .pe. appamāde
.pe. Paṭisanthāre agāravo viharati appaṭisso ime cha agāravā.
   [996]  Tattha  katame  cha  parihāniyā  dhammā kammārāmatā
bhassārāmatā   niddārāmatā   saṅgaṇikārāmatā   saṃsaggārāmatā
papañcārāmatā ime cha parihāniyā dhammā.
   [997] Tattha katame aparepi cha parihāniyā dhammā kammārāmatā
bhassārāmatā  niddārāmatā  saṅgaṇikārāmatā dovacassatā pāpamittatā
ime cha parihāniyā dhammā.
   [998] Tattha katame cha somanassupavicārā cakkhunā rūpaṃ disvā
somanassaṭṭhāniyaṃ  rūpaṃ  upavicarati  sotena  saddaṃ  sutvā  .pe.
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā .pe. Kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya somanassaṭṭhāniyaṃ
dhammaṃ upavicarati ime cha somanassupavicārā.
   [999] Tattha katame cha domanassupavicārā cakkhunā rūpaṃ disvā
domanassaṭṭhāniyaṃ  rūpaṃ  upavicarati  sotena  saddaṃ  sutvā  .pe.
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā .pe. Kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya domanassaṭṭhāniyaṃ
dhammaṃ upavicarati ime cha domanassupavicārā.
   [1000] Tattha katame cha upekkhūpavicārā cakkhunā rūpaṃ disvā
upekkhaṭṭhāniyaṃ  rūpaṃ  upavicarati sotena saddaṃ sutvā .pe. ghānena
gandhaṃ  ghāyitvā  .pe.  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  .pe. kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  upekkhaṭṭhāniyaṃ
dhammaṃ upavicarati ime cha upekkhūpavicārā.
   [1001]  Tattha katamāni cha gehasitāni somanassāni manāpikesu
rūpesu gehasitaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā vedanā manāpikesu saddesu
.pe. manāpikesu gandhesu .pe. manāpikesu rasesu .pe. Manāpikesu
phoṭṭhabbesu .pe. manāpikesu dhammesu gehasitaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ
Sukhaṃ  cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā
vedanā imāni cha gehasitāni somanassāni.
   [1002] Tattha katamāni cha gehasitāni domanassāni amanāpikesu
rūpesu  gehasitaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ cetosamphassajaṃ asātaṃ
dukkhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā asātā dukkhā vedanā amanāpikesu
saddesu  .pe.  amanāpikesu  gandhesu  .pe.  amanāpikesu rasesu
.pe.  amanāpikesu phoṭṭhabbesu .pe. amanāpikesu dhammesu gehasitaṃ
cetasikaṃ  asātaṃ  cetasikaṃ dukkhaṃ cetosamphassajaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā  imāni  cha  gehasitāni
domanassāni.
   [1003] Tattha katamā cha gehasitā upekkhā upekkhaṭṭhānikesu
rūpesu gehasitaṃ cetasikaṃ neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  upekkhaṭṭhānikesu
saddesu  .pe.  upekkhaṭṭhānikesu  gandhesu .pe. upekkhaṭṭhānikesu
rasesu  .pe. upekkhaṭṭhānikesu phoṭṭhabbesu .pe. upekkhaṭṭhānikesu
dhammesu gehasitaṃ cetasikaṃ neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  imā cha gehasitā
upekkhā.
   [1004]  Tattha  katamā  cha diṭṭhiyo atthi me attāti vā
assa  saccato  thetato  diṭṭhi  uppajjati  natthi me attāti vā
Assa  saccato thetato diṭṭhi uppajjati attanā attānaṃ sañjānāmīti
vā  assa  saccato  thetato  diṭṭhi  uppajjati  attanā anattānaṃ
sañjānāmīti  vā  assa  saccato thetato diṭṭhi uppajjati anattanā
attānaṃ  sañjānāmīti  vā  assa  saccato thetato diṭṭhi uppajjati
so me ayaṃ attā vado vedeyyo tatra tatra dīgharattaṃ kalyāṇapāpakānaṃ
dhammānaṃ vipākaṃ paccanubhoti na so jāto nāhosi na so jāto na
bhavissati  nicco  dhuvo sassato avipariṇāmadhammoti vā assa saccato
thetato diṭṭhi uppajjati imā cha diṭṭhiyo.
             Chakkaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 513-517. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10369              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10369              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=991&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=71              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=991              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12910              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12910              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]