ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [991]  Tattha  katamani cha vivadamulani kodho makkho issa
satheyyam papicchata sanditthiparamasita imani cha vivadamulani.
   [992] Tattha katame cha chandaraga gehasita dhamma manapikesu
rupesu gehasito rago sarago .pe. cittassa sarago manapikesu
saddesu  .pe.  manapikesu  gandhesu  .pe.  manapikesu  rasesu
.pe.  manapikesu  photthabbesu .pe. manapikesu dhammesu gehasito
Rago  sarago  .pe.  cittassa  sarago  ime cha chandaraga
gehasita dhamma.
   [993]  Tattha  katamani  cha  virodhavatthuni amanapikesu rupesu
cittassa  aghato  patighato .pe. candikkam assuropo anattamanata
cittassa  amanapikesu  saddesu  .pe.  amanapikesu gandhesu .pe.
Amanapikesu rasesu .pe. amanapikesu photthabbesu .pe. Amanapikesu
dhammesu  cittassa  aghato  patighato  .pe.  candikkam assuropo
anattamanata cittassa imani cha virodhavatthuni.
   [994]  Tattha  katame  cha  tanhakaya rupatanha saddatanha
gandhatanha   rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha  ime  cha
tanhakaya.
   [995]  Tattha  katame  cha agarava satthari agaravo viharati
appatisso  dhamme  .pe. sanghe .pe. sikkhaya .pe. appamade
.pe. Patisanthare agaravo viharati appatisso ime cha agarava.
   [996]  Tattha  katame  cha  parihaniya  dhamma kammaramata
bhassaramata   niddaramata   sanganikaramata   samsaggaramata
papancaramata ime cha parihaniya dhamma.
   [997] Tattha katame aparepi cha parihaniya dhamma kammaramata
bhassaramata  niddaramata  sanganikaramata dovacassata papamittata
ime cha parihaniya dhamma.
   [998] Tattha katame cha somanassupavicara cakkhuna rupam disva
somanassatthaniyam  rupam  upavicarati  sotena  saddam  sutva  .pe.
Ghanena gandham ghayitva .pe. jivhaya rasam sayitva .pe. Kayena
photthabbam  phusitva  .pe.  manasa  dhammam  vinnaya somanassatthaniyam
dhammam upavicarati ime cha somanassupavicara.
   [999] Tattha katame cha domanassupavicara cakkhuna rupam disva
domanassatthaniyam  rupam  upavicarati  sotena  saddam  sutva  .pe.
Ghanena gandham ghayitva .pe. jivhaya rasam sayitva .pe. Kayena
photthabbam  phusitva  .pe.  manasa  dhammam  vinnaya domanassatthaniyam
dhammam upavicarati ime cha domanassupavicara.
   [1000] Tattha katame cha upekkhupavicara cakkhuna rupam disva
upekkhatthaniyam  rupam  upavicarati sotena saddam sutva .pe. ghanena
gandham  ghayitva  .pe.  jivhaya  rasam  sayitva  .pe. kayena
photthabbam  phusitva  .pe.  manasa  dhammam  vinnaya  upekkhatthaniyam
dhammam upavicarati ime cha upekkhupavicara.
   [1001]  Tattha katamani cha gehasitani somanassani manapikesu
rupesu gehasitam cetasikam satam cetasikam sukham cetosamphassajam satam sukham
vedayitam  cetosamphassaja  sata  sukha vedana manapikesu saddesu
.pe. manapikesu gandhesu .pe. manapikesu rasesu .pe. Manapikesu
photthabbesu .pe. manapikesu dhammesu gehasitam cetasikam satam cetasikam
Sukham  cetosamphassajam satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata sukha
vedana imani cha gehasitani somanassani.
   [1002] Tattha katamani cha gehasitani domanassani amanapikesu
rupesu  gehasitam cetasikam asatam cetasikam dukkham cetosamphassajam asatam
dukkham  vedayitam  cetosamphassaja asata dukkha vedana amanapikesu
saddesu  .pe.  amanapikesu  gandhesu  .pe.  amanapikesu rasesu
.pe.  amanapikesu photthabbesu .pe. amanapikesu dhammesu gehasitam
cetasikam  asatam  cetasikam dukkham cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam
cetosamphassaja  asata  dukkha  vedana  imani  cha  gehasitani
domanassani.
   [1003] Tattha katama cha gehasita upekkha upekkhatthanikesu
rupesu gehasitam cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham
vedayitam  cetosamphassaja  adukkhamasukha  vedana  upekkhatthanikesu
saddesu  .pe.  upekkhatthanikesu  gandhesu .pe. upekkhatthanikesu
rasesu  .pe. upekkhatthanikesu photthabbesu .pe. upekkhatthanikesu
dhammesu gehasitam cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham
vedayitam  cetosamphassaja  adukkhamasukha  vedana  ima cha gehasita
upekkha.
   [1004]  Tattha  katama  cha ditthiyo atthi me attati va
assa  saccato  thetato  ditthi  uppajjati  natthi me attati va
Assa  saccato thetato ditthi uppajjati attana attanam sanjanamiti
va  assa  saccato  thetato  ditthi  uppajjati  attana anattanam
sanjanamiti  va  assa  saccato thetato ditthi uppajjati anattana
attanam  sanjanamiti  va  assa  saccato thetato ditthi uppajjati
so me ayam atta vado vedeyyo tatra tatra digharattam kalyanapapakanam
dhammanam vipakam paccanubhoti na so jato nahosi na so jato na
bhavissati  nicco  dhuvo sassato aviparinamadhammoti va assa saccato
thetato ditthi uppajjati ima cha ditthiyo.
             Chakkam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 513-517. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10369&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10369&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=991&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=71              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=991              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12910              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12910              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]