ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1005] Tattha katame satta anusayā kāmarāgānusayo paṭighānusayo
mānānusayo    diṭṭhānusayo   vicikicchānusayo   bhavarāgānusayo
avijjānusayo ime satta anusayā.
   [1006]  Tattha katamāni satta pariyuṭṭhānāni kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ
paṭighapariyuṭṭhānaṃ  mānapariyuṭṭhānaṃ  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ
bhavarāgapariyuṭṭhānaṃ avijjāpariyuṭṭhānaṃ imāni satta pariyuṭṭhānāni.
   [1007]  Tattha  katamāni  satta  saññojanā kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ   mānasaññojanaṃ   diṭṭhisaññojanaṃ   vicikicchāsaññojanaṃ
bhavarāgasaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ imāni satta saññojanāni.
   [1008]  Tattha  katame  satta  asaddhammā  assaddho  hoti
ahiriko  hoti  anottappī  hoti  appassuto  hoti  kusīto hoti
Muṭṭhassati hoti duppañño hoti ime satta asaddhammā.
   [1009]  Tattha  katamāni  satta  duccaritāni  pāṇātipāto
adinnādānaṃ  kāmesumicchācāro  musāvādo  pisuṇā  vācā  pharusā
vācā samphappalāpo imāni satta duccaritāni.
   [1010] Tattha katame satta mānā māno atimāno mānātimāno
omāno adhimāno asmimāno micchāmāno ime satta mānā.
   [1011] Tattha katamā satta diṭṭhiyo . idhekacco samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  evaṃvādī  hoti  evaṃdiṭṭhi  yato  kho bho ayaṃ
attā  rūpī  cātummahābhūtiko  mātāpetikasambhavo  kāyassa  bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā  kho  bho
ayaṃ  attā  sammā  samucchinno  hotīti  ittheke  sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññāpenti.
   {1011.1} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā sammā
samucchinno hoti atthi kho bho añño attā dibbo rūpī kāmāvacaro
kabaḷiṅkārāhārabhakkho  taṃ  tvaṃ na jānāsi na passasi tamahaṃ jānāmi
passāmi  so  kho  bho  attā  yato  kāyassa bhedā ucchijjati
vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā  kho bho ayaṃ attā
sammā  samucchinno  hotīti  ittheke sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ
Vibhavaṃ paññāpenti.
   {1011.2} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ
tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
sammā  samucchinno  hoti atthi kho bho añño attā dibbo rūpī
manomayo  sabbaṅgapaccaṅgī ahīnindriyo taṃ tvaṃ na jānāsi na passasi
tamahaṃ  jānāmi  passāmi so kho bho attā yato kāyassa bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti parammaraṇā ettāvatā kho bho ayaṃ
attā  sammā  samucchinno  hotīti ittheke sato sattassa ucchedaṃ
vināsaṃ vibhavaṃ paññāpenti.
   {1011.3} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ
tvaṃ  vadesi  neso  natthīti  vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā
ettāvatā  sammā  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho  añño
attā   sabbaso   rūpasaññānaṃ   samatikkamā   paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā   nānattasaññānaṃ   amanasikārā  ananto  ākāsoti
ākāsānañcāyatanūpago  taṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na  passasi  tamahaṃ
jānāmi passāmi so kho bho attā yato kāyassa bhedā ucchijjati
vinassati na hoti parammaraṇā ettāvatā kho bho ayaṃ attā sammā
samucchinno  hotīti  ittheke  sato  sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ
paññāpenti.
   {1011.4}  Tamañño  evamāha atthi kho bho eso attā
yaṃ  tvaṃ  vadesi  neso  natthīti  vadāmi  no  ca kho bho ayaṃ
attā  ettāvatā  sammā  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho
Añño  attā  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanūpago  taṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na passasi
tamahaṃ  jānāmi  passāmi so kho bho attā yato kāyassa bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā  kho bho
ayaṃ  attā  sammā  samucchinno  hotīti  ittheke  sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññāpenti.
   {1011.5} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā sammā
samucchinno hoti atthi kho bho añño attā sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanūpago  taṃ tvaṃ na jānāsi
na passasi tamahaṃ jānāmi passāmi so kho bho attā yato kāyassa
bhedā  ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇā ettāvatā kho bho
ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti ittheke sato sattassa ucchedaṃ
vināsaṃ vibhavaṃ paññāpenti.
   {1011.6} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā sammā
samucchinno hoti atthi kho bho añño attā sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanūpago  taṃ  tvaṃ  na  jānāsi
na passasi tamahaṃ jānāmi passāmi so kho bho attā yato kāyassa
bhedā  ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇā ettāvatā kho bho
Ayaṃ  attā  sammā  samucchinno  hotīti  ittheke  sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññāpenti. Imāni satta diṭṭhiyo.
            Sattakaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 517-521. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10444              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10444              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1005&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1005              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12980              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12980              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]