ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1005] Tattha katame satta anusaya kamaraganusayo patighanusayo
mananusayo    ditthanusayo   vicikicchanusayo   bhavaraganusayo
avijjanusayo ime satta anusaya.
   [1006]  Tattha katamani satta pariyutthanani kamaragapariyutthanam
patighapariyutthanam  manapariyutthanam  ditthipariyutthanam  vicikicchapariyutthanam
bhavaragapariyutthanam avijjapariyutthanam imani satta pariyutthanani.
   [1007]  Tattha  katamani  satta  sannojana kamaragasannojanam
patighasannojanam   manasannojanam   ditthisannojanam   vicikicchasannojanam
bhavaragasannojanam avijjasannojanam imani satta sannojanani.
   [1008]  Tattha  katame  satta  asaddhamma  assaddho  hoti
ahiriko  hoti  anottappi  hoti  appassuto  hoti  kusito hoti
Mutthassati hoti duppanno hoti ime satta asaddhamma.
   [1009]  Tattha  katamani  satta  duccaritani  panatipato
adinnadanam  kamesumicchacaro  musavado  pisuna  vaca  pharusa
vaca samphappalapo imani satta duccaritani.
   [1010] Tattha katame satta mana mano atimano manatimano
omano adhimano asmimano micchamano ime satta mana.
   [1011] Tattha katama satta ditthiyo . idhekacco samano va
brahmano  va  evamvadi  hoti  evamditthi  yato  kho bho ayam
atta  rupi  catummahabhutiko  matapetikasambhavo  kayassa  bheda
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammarana  ettavata  kho  bho
ayam  atta  samma  samucchinno  hotiti  ittheke  sato sattassa
ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.
   {1011.1} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata samma
samucchinno hoti atthi kho bho anno atta dibbo rupi kamavacaro
kabalinkaraharabhakkho  tam  tvam na janasi na passasi tamaham janami
passami  so  kho  bho  atta  yato  kayassa bheda ucchijjati
vinassati  na  hoti  parammarana  ettavata  kho bho ayam atta
samma  samucchinno  hotiti  ittheke sato sattassa ucchedam vinasam
Vibhavam pannapenti.
   {1011.2} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam
tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
samma  samucchinno  hoti atthi kho bho anno atta dibbo rupi
manomayo  sabbangapaccangi ahinindriyo tam tvam na janasi na passasi
tamaham  janami  passami so kho bho atta yato kayassa bheda
ucchijjati  vinassati  na  hoti parammarana ettavata kho bho ayam
atta  samma  samucchinno  hotiti ittheke sato sattassa ucchedam
vinasam vibhavam pannapenti.
   {1011.3} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam
tvam  vadesi  neso  natthiti  vadami no ca kho bho ayam atta
ettavata  samma  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho  anno
atta   sabbaso   rupasannanam   samatikkama   patighasannanam
atthangama   nanattasannanam   amanasikara  ananto  akasoti
akasanancayatanupago  tam  tvam  na  janasi  na  passasi  tamaham
janami passami so kho bho atta yato kayassa bheda ucchijjati
vinassati na hoti parammarana ettavata kho bho ayam atta samma
samucchinno  hotiti  ittheke  sato  sattassa ucchedam vinasam vibhavam
pannapenti.
   {1011.4}  Tamanno  evamaha atthi kho bho eso atta
yam  tvam  vadesi  neso  natthiti  vadami  no  ca kho bho ayam
atta  ettavata  samma  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho
Anno  atta  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti  vinnanancayatanupago  tam  tvam  na  janasi  na passasi
tamaham  janami  passami so kho bho atta yato kayassa bheda
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammarana  ettavata  kho bho
ayam  atta  samma  samucchinno  hotiti  ittheke  sato sattassa
ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.
   {1011.5} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata samma
samucchinno hoti atthi kho bho anno atta sabbaso vinnanancayatanam
samatikkamma  natthi  kinciti  akincannayatanupago  tam tvam na janasi
na passasi tamaham janami passami so kho bho atta yato kayassa
bheda  ucchijjati vinassati na hoti parammarana ettavata kho bho
ayam atta samma samucchinno hotiti ittheke sato sattassa ucchedam
vinasam vibhavam pannapenti.
   {1011.6} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata samma
samucchinno hoti atthi kho bho anno atta sabbaso akincannayatanam
samatikkamma  nevasannanasannayatanupago  tam  tvam  na  janasi
na passasi tamaham janami passami so kho bho atta yato kayassa
bheda  ucchijjati vinassati na hoti parammarana ettavata kho bho
Ayam  atta  samma  samucchinno  hotiti  ittheke  sato sattassa
ucchedam vinasam vibhavam pannapenti. Imani satta ditthiyo.
            Sattakam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 517-521. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10444&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10444&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1005&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1005              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12980              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12980              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]