ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1012]  Tattha  katamani  attha  kilesavatthuni  lobho doso
moho  mano  ditthi  vicikiccha  thinam  uddhaccam  imani  attha
kilesavatthuni.
   [1013] Tattha katamani attha kusitavatthuni . idha bhikkhuna kammam
kattabbam  hoti  tassa  evam hoti kammam kho me kattabbam bhavissati
kammam  kho pana me karontassa kayo kilamissati handaham nipajjamiti
so  nipajjati  na  viriyam  arabhati  appattassa  pattiya anadhigatassa
adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam  pathamam  kusitavatthum .
Puna  ca  param  bhikkhuna  kammam  katam  hoti tassa evam hoti aham
kho  kammam  akasim  kammam kho pana me karontassa kayo kilanto
handaham  nipajjamiti  so  nipajjati  na  viriyam  arabhati appattassa
pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam
dutiyam kusitavatthum.
   {1013.1}  Puna  ca  param  bhikkhuna  maggo gantabbo hoti
tassa  evam  hoti  maggo  kho me gantabbo bhavissati maggam kho
pana  me  gacchantassa  kayo  kilamissati  handaham  nipajjamiti so
nipajjati  na  viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya
asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam  tatiyam  kusitavatthum  .  puna ca param
Bhikkhuna  maggo  gato  hoti  tassa  evam  hoti aham kho maggam
agamasim  maggam  kho  pana  me gacchantassa kayo kilanto handaham
nipajjamiti  so  nipajjati  na  viriyam  arabhati  appattassa pattiya
anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam  catuttham
kusitavatthum.
   {1013.2}  Puna ca param bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto  na  labhati  lukhassa  va  panitassa va bhojanassa yavadattham
paripurim tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto
nalattham  lukhassa  va  panitassa  va  bhojanassa  yavadattham paripurim
tassa  me  kayo  kilanto  akammanno  handaham  nipajjamiti so
nipajjati  na  viriyam  arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa
adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam pancamam kusitavatthum.
   {1013.3}  Puna ca param bhikkhu gamam va nigamam va pindaya
caranto  labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim
tassa evam hoti aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham
lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim tassa me kayo
garuko  akammanno  masacitam  manne  handaham  nipajjamiti  so
nipajjati  na  viriyam  arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa
adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya idam chattham kusitavatthum.
   {1013.4} Puna ca param bhikkhuno uppanno hoti appamattako abadho
tassa evam hoti uppanno kho me ayam appamattako abadho atthi kappo
Nipajjitum  handaham  nipajjamiti  so  nipajjati  na  viriyam  arabhati
appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchitassa  sacchikiriyaya
idam sattamam kusitavatthum.
   {1013.5} Puna ca param bhikkhu gilana vutthito hoti aciravutthito
gelanna  tassa  evam hoti aham kho gilana vutthito aciravutthito
gelanna  tassa  me  kayo  dubbalo  akammanno  handaham
nipajjamiti  so  nipajjati  na  viriyam  arabhati  appattassa pattiya
anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idam  atthamam
kusitavatthum. Imani attha kusitavatthuni.
   [1014]  Tattha katamesu atthasu lokadhammesu cittassa patighato
labhe sarago alabhe pativirodho yase sarago ayase pativirodho
pasamsaya  sarago  nindaya  pativirodho  sukhe  sarago  dukkhe
pativirodho imesu atthasu lokadhammesu cittassa patighato.
   [1015]  Tattha  katame  attha  anariyavohara  aditthe
ditthavadita  asute  sutavadita  amute  mutavadita  avinnate
vinnatavadita  ditthe  aditthavadita  sute  asutavadita  mute
amutavadita   vinnate   avinnatavadita   ime   attha
anariyavohara.
   [1016] Tattha katame attha micchatta micchaditthi micchasankappo
micchavaca  micchakammanto  micchaajivo  micchavayamo  micchasati
micchasamadhi ime attha micchatta.
   [1017]  Tattha  katame  attha  purisadosa  idha bhikkhu bhikkhum
apattiya  codenti  so  bhikkhu  bhikkhuhi  apattiya  codiyamano
na sarami na saramiti asatiya nibbetheti ayam pathamo purisadoso.
   {1017.1} Puna ca param bhikkhu bhikkhum apattiya codenti so bhikkhu
bhikkhuhi  apattiya codiyamano codakamyeva patippharati kinnu kho tuyham
balassa  abyattassa  bhanitena  tvampi  nama  mam  bhanitabbam  mannasiti
ayam dutiyo purisadoso.
   {1017.2} Puna ca param bhikkhu bhikkhum apattiya codenti so
bhikkhu  bhikkhuhi  apattiya  codiyamano  codakasseva  paccaropeti
tvampi khosi itthannamam apattim apanno tvam tava pathamam patikarohiti
ayam tatiyo purisadoso.
   {1017.3} Puna ca param bhikkhu bhikkhum apattiya codenti so bhikkhu
bhikkhuhi  apattiya  codiyamano  annenannam  paticarati  bahiddha katham
apanameti  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti ayam catuttho
purisadoso.
   {1017.4} Puna ca param bhikkhu bhikkhum apattiya codenti so bhikkhu
bhikkhuhi  apattiya  codiyamano  sanghamajjhe  bahavikkhepakam  bhanati
ayam pancamo purisadoso.
   {1017.5} Puna ca param bhikkhu bhikkhum apattiya codenti so bhikkhu
bhikkhuhi  apattiya codiyamano tunhibhuto sangham viheseti ayam chattho
purisadoso.
   {1017.6}  Puna  ca  param  bhikkhu bhikkhum apattiya codenti
so  bhikkhu  bhikkhuhi  apattiya  codiyamano  anadayitva  sangham
anadayitva  codakam  sapattikova  yena  kamam  pakkamati  ayam
Sattamo purisadoso.
   {1017.7}  Puna  ca  param  bhikkhu bhikkhum apattiya codenti
so  bhikkhu  bhikkhuhi apattiya codiyamano evamaha kinnukho tumhe
ayasmanto  atibalham  mayi  byavata  idanaham  sikkham paccakkhaya
hinayavattissamiti  so  sikkham  paccakkhaya hinayavattitva evamaha
idani  kho  tumhe  ayasmanto  attamana  hothati ayam atthamo
purisadoso ime attha purisadosa.
   [1018]  Tattha  katame  attha asannivada rupi atta hoti
arogo  parammaranati  asanniti  nam  pannapenti  arupi  atta
hoti  arogo  parammaranati  asanniti  nam  pannapenti  rupi  ca
arupi  ca atta hoti arogo parammaranati asanniti nam pannapenti
neva  rupi  narupi  atta  hoti arogo parammaranati asanniti nam
pannapenti  antava  atta  hoti  arogo  parammaranati asanniti
nam  pannapenti  anantava  atta  hoti  arogo  parammaranati
asanniti  nam  pannapenti  antava  ca  anantava  ca  atta
hoti  arogo  parammaranati  asanniti  nam  pannapenti  nevantava
nanantava  atta  hoti  arogo  parammaranati  asanniti  nam
pannapenti ime attha asannivada.
   [1019]  Tattha katame attha nevasanninasannivada rupi atta
hoti  arogo  parammaranati  nevasanninasanniti  nam  pannapenti
arupi  atta  hoti  arogo  parammaranati  nevasanninasanniti
Nam  pannapenti rupi ca arupi ca atta hoti arogo parammaranati
nevasanninasanniti  nam  pannapenti  neva  rupi  narupi  atta
hoti  arogo  parammaranati  nevasanninasanniti  nam  pannapenti
antava  atta  hoti  arogo  parammaranati  nevasanninasanniti nam
pannapenti   anantava  atta  hoti  arogo  parammaranati
nevasanninasanniti  nam  pannapenti  antava  ca  anantava  ca
atta   hoti   arogo  parammaranati  nevasanninasanniti  nam
pannapenti   nevantava  nanantava  atta  hoti  arogo
parammaranati   nevasanninasanniti   nam   pannapenti   ime
attha nevasanninasannivada.
            Atthakam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 521-526. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10519&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10519&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1012&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1012              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=13000              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=13000              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]