ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1020]  Tattha katamāni nava āghātavatthūni anatthaṃ me acarīti
āghāto  jāyati  anatthaṃ  me caratīti āghāto jāyati anatthaṃ me
carissatīti  āghāto  jāyati  piyassa  me  manāpassa  anatthaṃ acari
anatthaṃ  carati  anatthaṃ  carissatīti  āghāto  jāyati  appiyassa me
amanāpassa  atthaṃ  acari  atthaṃ  carati  atthaṃ  carissatīti  āghāto
jāyati imāni nava āghātavatthūni.
   [1021]  Tattha katamāni nava purisamalāni kodho makkho issā
macchariyaṃ  māyā  sātheyyaṃ  musāvādo  pāpicchā micchādiṭṭhi imāni
nava purisamalāni.
   [1022] Tattha katame navavidhā mānā seyyassa seyyohamasmīti
māno  seyyassa  sadisohamasmīti  māno  seyyassa  hīnohamasmīti
māno  sadisassa  seyyohamasmīti  māno  sadisassa  sadisohamasmīti
māno  sadisassa  hīnohamasmīti  māno  hīnassa seyyohamasmīti māno
hīnassa  sadisohamasmīti  māno  hīnassa  hīnohamasmīti  māno  ime
navavidhā mānā.
   [1023]  Tattha  katame nava taṇhāmūlakā dhammā taṇhaṃ paṭicca
pariyesanā  pariyesanaṃ  paṭicca lābho lābhaṃ paṭicca vinicchayo vinicchayaṃ
paṭicca  chandarāgo  chandarāgaṃ  paṭicca  ajjhosānaṃ  ajjhosānaṃ
paṭicca  pariggaho  pariggahaṃ  paṭicca  macchariyaṃ  macchariyaṃ  paṭicca
ārakkho  ārakkhādhikaraṇaṃ  daṇḍādānaṃ  satthādānaṃ  kalaho  viggaho
vivādo  tuvaṃtuvaṃ pesuññaṃ musāvādo aneke pāpakā akusalā dhammā
sambhavanti ime nava taṇhāmūlakā dhammā.
   [1024]  Tattha  katamāni  nava  iñjitāni  asmīti iñjitametaṃ
ahamasmīti   iñjitametaṃ   ayamahamasmīti   iñjitametaṃ   bhavissanti
iñjitametaṃ  rūpī  bhavissanti  iñjitametaṃ  arūpī  bhavissanti iñjitametaṃ
saññī   bhavissanti   iñjitametaṃ  asaññī  bhavissanti  iñjitametaṃ
nevasaññīnāsaññī bhavissanti iñjitametaṃ imāni nava iñjitāni.
   [1025]  Tattha  katamāni  nava  maññitāni nava phanditāni nava
papañcitāni   nava   saṅkhatāni   asmīti  saṅkhatametaṃ  ahamasmīti
Saṅkhatametaṃ  ayamahamasmīti  saṅkhatametaṃ  bhavissanti  saṅkhatametaṃ  rūpī
bhavissanti  saṅkhatametaṃ  arūpī  bhavissanti  saṅkhatametaṃ  saññī bhavissanti
saṅkhatametaṃ   asaññī   bhavissanti   saṅkhatametaṃ   nevasaññīnāsaññī
bhavissanti saṅkhatametaṃ imāni nava saṅkhatāni.
             Navakaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 526-528. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10635              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10635              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1020&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1020              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=13061              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=13061              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่