ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Dhammahadayavibhaṅgo
   [1073]  Kati  khandhā  kati  āyatanāni  kati  dhātuyo kati
saccāni  kati  indriyāni  kati  hetū  kati  āhārā kati phassā
kati vedanā kati saññā kati cetanā kati cittāni.
   [1074]  Pañcakkhandhā  dvādasāyatanāni  aṭṭhārasa  dhātuyo
Cattāri  saccāni  bāvīsatindriyāni  nava  hetū  cattāro āhārā
satta  phassā  satta  vedanā  satta  saññā  satta  cetanā
satta cittāni.
   [1075]  Tattha  katame pañcakkhandhā rūpakkhandho vedanākkhandho
saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho  ime  vuccanti
pañcakkhandhā.
   [1076]  Tattha  katamāni dvādasāyatanāni cakkhāyatanaṃ rūpāyatanaṃ
sotāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ rasāyatanaṃ
kāyāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  imāni  vuccanti
dvādasāyatanāni.
   [1077]  Tattha  katamā  aṭṭhārasa dhātuyo cakkhudhātu rūpadhātu
cakkhuviññāṇadhātu  sotadhātu  saddadhātu  sotaviññāṇadhātu  ghānadhātu
gandhadhātu  ghānaviññāṇadhātu  jivhādhātu  rasadhātu  jivhāviññāṇadhātu
kāyadhātu   phoṭṭhabbadhātu  kāyaviññāṇadhātu  manodhātu  dhammadhātu
manoviññāṇadhātu imā vuccanti aṭṭhārasa dhātuyo.
   [1078]  Tattha katamāni cattāri saccāni dukkhasaccaṃ samudayasaccaṃ
maggasaccaṃ nirodhasaccaṃ imāni vuccanti cattāri saccāni.
   [1079]   Tattha   katamāni  bāvīsatindriyāni  cakkhundriyaṃ
sotindriyaṃ   ghānindriyaṃ   jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ
itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ
Somanassindriyaṃ   domanassindriyaṃ   upekkhindriyaṃ   saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ     satindriyaṃ     samādhindriyaṃ     paññindriyaṃ
anaññātaññassāmītindriyaṃ      aññindriyaṃ     aññātāvindriyaṃ
imāni vuccanti bāvīsatindriyāni.
   [1080]  Tattha  katame  nava  hetū  tayo  kusalahetū tayo
akusalahetū  tayo  abyākatahetū  .  tattha  katame tayo kusalahetū
alobho  kusalahetu  adoso  kusalahetu  amoho  kusalahetu  ime
tayo  kusalahetū . tattha katame tayo akusalahetū lobho akusalahetu
doso  akusalahetu  moho  akusalahetu  ime  tayo akusalahetū .
Tattha  katame  tayo  abyākatahetū  kusalānaṃ vā dhammānaṃ vipākato
kiriyābyākatesu  vā  dhammesu  alobho  adoso  amoho  ime
tayo abyākatahetū. Ime vuccanti nava hetū.
   [1081] Tattha katame cattāro āhārā kabaḷiṃkāro āhāro
phassāhāro  manosañcetanāhāro  viññāṇāhāro  ime  vuccanti
cattāro āhārā.
   [1082] Tattha katame satta phassā cakkhusamphasso sotasamphasso
ghānasamphasso   jivhāsamphasso   kāyasamphasso   manodhātusamphasso
manoviññāṇadhātusamphasso ime vuccanti satta phassā.
   [1083]  Tattha  katamā satta vedanā cakkhusamphassajā vedanā
sotasamphassajā  vedanā  ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā
vedanā   kāyasamphassajā  vedanā  manodhātusamphassajā  vedanā
Manoviññāṇadhātusamphassajā vedanā imā vuccanti satta vedanā.
   [1084]  Tattha  katamā  satta  saññā cakkhusamphassajā saññā
sotasamphassajā  saññā  ghānasamphassajā  saññā  jivhāsamphassajā
saññā   kāyasamphassajā   saññā   manodhātusamphassajā   saññā
manoviññāṇadhātusamphassajā saññā imā vuccanti satta saññā.
   [1085]  Tattha  katamā satta cetanā cakkhusamphassajā cetanā
sotasamphassajā  cetanā  ghānasamphassajā  cetanā  jivhāsamphassajā
cetanā   kāyasamphassajā  cetanā  manodhātusamphassajā  cetanā
manoviññāṇadhātusamphassajā cetanā imā vuccanti satta cetanā.
   [1086] Tattha katamāni satta cittāni cakkhuviññāṇaṃ sotaviññāṇaṃ
ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ    kāyaviññāṇaṃ    manodhātu
manoviññāṇadhātu imāni vuccanti satta cittāni.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 541-544. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10937              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10937              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1073&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1073              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=13196              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=13196              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]