ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1091]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati kāmadhātupariyāpannā kati na
kāmadhātupariyāpannā  .pe. sattannaṃ cittānaṃ kati kāmadhātupariyāpannā
kati  na  kāmadhātupariyāpannā  .  rūpakkhandho  kāmadhātupariyāpanno
cattāro  khandhā  siyā  kāmadhātupariyāpannā  siyā  na kāmadhātu-
pariyāpannā   .   dasāyatanā   kāmadhātupariyāpannā   dve
āyatanā  siyā kāmadhātupariyāpannā siyā na kāmadhātupariyāpannā .
Soḷasa   dhātuyo  kāmadhātupariyāpannā  dve  dhātuyo  siyā
kāmadhātupariyāpannā  siyā  na  kāmadhātupariyāpannā  .  samudayasaccaṃ
kāmadhātupariyāpannaṃ  dve  saccā  na  kāmadhātupariyāpannā dukkhasaccaṃ
siyā  kāmadhātupariyāpannaṃ  siyā na kāmadhātupariyāpannaṃ . dasindriyā
kāmadhātupariyāpannā  tīṇindriyā  na  kāmadhātupariyāpannā  navindriyā
siyā  kāmadhātupariyāpannā  siyā  na  kāmadhātupariyāpannā . tayo
akusalahetū  kāmadhātupariyāpannā  cha  hetū siyā kāmadhātupariyāpannā
siyā   na   kāmadhātupariyāpannā  .  kabaḷiṅkāro  āhāro
kāmadhātupariyāpanno  tayo  āhārā  siyā  kāmadhātupariyāpannā
siyā  na  kāmadhātupariyāpannā  .  cha  phassā kāmadhātupariyāpannā
Manoviññāṇadhātusamphasso   siyā  kāmadhātupariyāpanno  siyā  na
kāmadhātupariyāpanno  .  cha  vedanā  cha  saññā  cha  cetanā
cha   cittā   kāmadhātupariyāpannā   manoviññāṇadhātu   siyā
kāmadhātupariyāpannā siyā na kāmadhātupariyāpannā.
   [1092]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati  rūpadhātupariyāpannā kati na
rūpadhātupariyāpannā  .pe.  sattannaṃ  cittānaṃ kati rūpadhātupariyāpannā
kati  na  rūpadhātupariyāpannā  .  rūpakkhandho  na rūpadhātupariyāpanno
cattāro  khandhā  siyā  rūpadhātupariyāpannā  siyā  na  rūpadhātu-
pariyāpannā  .  dasāyatanā  na rūpadhātupariyāpannā dve āyatanā
siyā  rūpadhātupariyāpannā  siyā  na  rūpadhātupariyāpannā  . soḷasa
dhātuyo na rūpadhātupariyāpannā dve dhātuyo siyā rūpadhātupariyāpannā
siyā  na  rūpadhātupariyāpannā  . tīṇi saccā na rūpadhātupariyāpannā
dukkhasaccaṃ siyā rūpadhātupariyāpannaṃ siyā na rūpadhātupariyāpannaṃ.
   {1092.1}  Terasindriyā  na  rūpadhātupariyāpannā  navindriyā
siyā  rūpadhātupariyāpannā  siyā  na  rūpadhātupariyāpannā  .  tayo
akusalahetū  na  rūpadhātupariyāpannā cha hetū siyā rūpadhātupariyāpannā
siyā na rūpadhātupariyāpannā. Kabaḷiṅkāro āhāro na rūpadhātupariyāpanno
tayo āhārā siyā rūpadhātupariyāpannā siyā na rūpadhātupariyāpannā.
Cha   phassā   na   rūpadhātupariyāpannā  manoviññāṇadhātusamphasso
siyā   rūpadhātupariyāpanno  siyā  na  rūpadhātupariyāpanno  .
Cha  vedanā cha saññā cha cetanā cha cittā na rūpadhātupariyāpannā
manoviññāṇadhātu     siyā    rūpadhātupariyāpannā    siyā
na rūpadhātupariyāpannā.
   [1093]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati arūpadhātupariyāpannā kati na
arūpadhātupariyāpannā  .pe. sattannaṃ cittānaṃ kati arūpadhātupariyāpannā
kati  na  arūpadhātupariyāpannā  . rūpakkhandho na arūpadhātupariyāpanno
cattāro khandhā siyā arūpadhātupariyāpannā siyā na arūpadhātupariyāpannā.
Dasāyatanā  na  arūpadhātupariyāpannā dve āyatanā siyā arūpadhātu-
pariyāpannā  siyā  na  arūpadhātupariyāpannā . soḷasa dhātuyo na
arūpadhātupariyāpannā  dve  dhātuyo  siyā  arūpadhātupariyāpannā
siyā  na arūpadhātupariyāpannā . tīṇi saccā na arūpadhātupariyāpannā
dukkhasaccaṃ siyā arūpadhātupariyāpannaṃ siyā na arūpadhātupariyāpannaṃ.
   {1093.1}  Cuddasindriyā  na arūpadhātupariyāpannā aṭṭhindriyā
siyā  arūpadhātupariyāpannā  siyā  na  arūpadhātupariyāpannā . tayo
akusalahetū  na  arūpadhātupariyāpannā  cha  hetū  siyā  arūpadhātu-
pariyāpannā  siyā  na  arūpadhātupariyāpannā  .  kabaḷiṅkāro
āhāro   na   arūpadhātupariyāpanno  tayo  āhārā  siyā
arūpadhātupariyāpannā  siyā  na  arūpadhātupariyāpannā  . cha phassā
na    arūpadhātupariyāpannā    manoviññāṇadhātusamphasso   siyā
arūpadhātupariyāpanno  siyā na arūpadhātupariyāpanno . cha vedanā cha
Saññā cha cetanā cha cittā na arūpadhātupariyāpannā manoviññāṇadhātu
siyā arūpadhātupariyāpannā siyā na arūpadhātupariyāpannā.
   [1094]  Pañcannaṃ khandhānaṃ kati pariyāpannā kati apariyāpannā
.pe.  sattannaṃ  cittānaṃ  kati  pariyāpannā  kati apariyāpannā .
Rūpakkhandho  pariyāpanno  cattāro  khandhā  siyā pariyāpannā siyā
apariyāpannā  .  dasāyatanā  pariyāpannā  dve  āyatanā  siyā
pariyāpannā  siyā  apariyāpannā  .  soḷasa  dhātuyo pariyāpannā
dve dhātuyo siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā . dve saccā
pariyāpannā  dve  saccā  apariyāpannā . dasindriyā pariyāpannā
tīṇindriyā  apariyāpannā  navindriyā  siyā  pariyāpannā  siyā
apariyāpannā  .  tayo  akusalahetū  pariyāpannā  cha  hetū siyā
pariyāpannā  siyā  apariyāpannā  .  kabaḷiṅkāro  āhāro
pariyāpanno tayo āhārā siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā .
Cha   phassā   pariyāpannā   manoviññāṇadhātusamphasso   siyā
pariyāpanno siyā apariyāpanno . cha vedanā cha saññā cha cetanā
cha  cittā  pariyāpannā  manoviññāṇadhātu  siyā  pariyāpannā
siyā apariyāpannā.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 550-553. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11111              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11111              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1091&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1091              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]